Feedback ontvangen

Feedback ontvangen

Feedback kan gezien worden als een soort geschenk. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Maar je kunt het ook aannemen, bedanken en er vervolgens niets mee doen. Het beste is om feedback te zien als een mogelijkheid om ervan te leren. Dit kun je doen door goed te luisteren, toelichting vragen en daarna bedenken wat je met de feedback gaat doen.

Negatieve feedback ontvangen is moeilijk

Vaak is het ontvangen van feedback lastig. Het komt veel voor dat men boos of emotioneel wordt wanneer je wordt aangesproken op je gedrag. Ontkenning en verdediging komen niet zelden voor. Negatieve feedback ontvangen is minstens net zo vervelend als feedback krijgen. Als je niet oefent in het geven en ontvangen van feedback loop je risico, zoals minder plezier in je werk, ontwijkingsgedrag, minder prettige sfeer, frustraties oppotten en soms zelf overspannenheid en meer verzuim.

Omgaan met negatieve feedback

Onzekerheid speelt vaak een grote rol in het omgaan met feedback. Kritische opmerkingen worden vaak geïnterpreteerd als een aanval op de persoon zelf en daardoor kun je je afgewezen voelen. Als de feedback afkomstig is van een leidinggevende, dan komt dat soms extra hard aan, omdat je niet weet wat de consequenties zullen zijn. Wanneer je zelf feedback geeft, voelen mensen zich ook vaak onzeker. Je streeft tenslotte naar harmonie, en ieder mens leert in zijn opvoeding om anderen niet te kwetsen en daarom is het moeilijk om in te schatten welke gevolgen (negatieve) feedback heeft. Vaak hebben mensen de neiging om zichzelf direct te verdedigen bij negatieve feedback. Maar dat is zinloos omdat de andere persoon zijn feedback uit met een ik-boodschap. Hierover kun je geen discussie voeren omdat je zelf niet in de hand hebt hoe jouw gedrag overkomt bij de ander. Wel kun je je gedrag veranderen zodat dit geen negatieve emoties meer zal oproepen. Je mag altijd de ruimte vragen om weinig met de feedback te doen als je dit niet wilt. De ander probeer invloed op jou uit te oefenen en je bent niemand verplicht om hier mee akkoord te gaan. In sommige gevallen kun je er gewoonweg niets aan doen. De biologische klok is ingesteld op activiteit na de middag, dus het kan zijn dat je een beetje traag bent tijdens het ochtendoverleg. Of de feedback kan ook botsen met jouw waarden. Als jij bijvoorbeeld vindt dat de klant belangrijker is dan je collega, en je collega geeft je hierover negatieve feedback, dan hoef je uiteraard je waarden niet te veranderen maar kun je je collega netjes uitleggen hoe het precies zit.

Regels voor het ontvangen van negatieve feedback

Er zijn regels voor feedback die je helpen om juist te reageren en om op de goede manier met de situatie om te kunnen gaan. De regels zijn als volgt:

 • Actief luisteren
 • Toelichting vragen
 • Waardering tonen
 • Nadenken over de feedback
 • Gerichte actie ondernemen

Positieve feedback ontvangen

Vreemd genoeg vinden mensen het vaak ook moeilijk om op een gepaste manier om te gaan met positieve feedback (complimenten). Vaak gedragen ze zich heel bescheiden door te doen alsof het niet veel voorstelt en het compliment onderuit te halen. Bijvoorbeeld als men een compliment krijgt over een kledingstuk, dan volgt er vaak een reactie zoals “Dat was gewoon een koopje hoor” of “Oh, die heb ik al jaren”. Men probeert bescheiden te zijn omdat je niet arrogant of opschepperig over wil komen, maar voorziet het effect van de reactie niet. Als je iemand een compliment geeft, en diegene doet er heel luchtig en bescheiden over, dan is de kans veel kleiner dat je diegene ooit nog een compliment zal geven omdat het compliment een beetje wordt ontkend en de reactie wordt zelfs bijna als een verwijt gezien. Beter is om gewoon uit te komen voor jouw sterke punten en degene te bedanken. Iedereen heeft zo zijn sterke punten, en dit maakt ons uniek. Hier mag je best trots op zijn zolang je er maar niet overdreven over opschept!

Regels voor het ontvangen van positieve feedback

Als je een compliment ontvangt, volg je dezelfde regels die gelden voor negatieve feedback. Ook van complimenten kun je immers leren. Je krijgt te horen wat er juist zo goed is, en de volgende keer kun je het weer net zo goed doen. Je laat op deze manier zien dat je de boodschap waardeert en dat je erover na wilt denken. Geef vooral ook regelmatig een compliment terug. Relaties worden er sterker van en je gaat elkaar meer vertrouwen als je weet waarom je elkaar waardeert.

Nog meer tips bij feedback

 • Voel je emoties opkomen, vraag dan even voor een korte onderbreking om bij te komen en erover na te denken
 • Zet de situatie in een perspectief en denk na over wat het ergste is dat n.a.v. De feedback kan gebeuren
 • Blijf assertief
 • Blijf goed luisteren
 • Schiet niet in de verdediging en probeer niet meteen jezelf te verantwoorden
 • Probeer de boodschap eerst goed te begrijpen voordat je besluit om er al dan niet iets mee te doen
 • Zie feedback als een verzoek en niet als een persoonlijke aanval.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden