Hoe gaat mentoring in zijn werk

.//. In de oorspronkelijke vorm van mentoring wordt een volwassene gekoppeld aan een leerling zodat de mentor als rolmodel kan fungeren voor de desbetreffende leerling. De wederzijdse relatie tussen mentor en mentee is van vitaal belang voor het succes van mentoring, immers: het is de bedoeling dat de jongere zich in die wederzijdse relatie herkent in de mentor en dat de mentor op zijn beurt zich herkent in de mentee. Dit proces van herkenning en wederzijdse beïnvloeding dient voor de mentee te leiden tot een goed zelfbeeld dat gepaard gaat met succesvol gedrag. .//. Er zijn drie varianten van mentoring te onderscheiden:

  • klassieke mentoring:een volwassen beroepsbeoefenaar is mentor van een jongere en/of volwassene
  • student mentoring: een jongere is mentor van een andere jongere
  • tutoring: een tutee wordt begeleid door een tutor student mentoring

Klassieke mentoring

de klassieke vorm van mentoring is een aanpak die gericht is op een verandering of verdieping van het levensperspectief. De mentee wordt in de gelegenheid gesteld om een cognitieve en affectieve dialoog aan te gaan met een persoon met meer levenservaring en die als rolmodel fungeert.

Student mentoring

Student mentoring is een vorm van begeleiding tussen een leerling en student of een jongere en een oudere leerling/student die vooral gericht is op het bespreekbaar maken en oplossen van problemen die samenhangen met school en het jong-zijn. Wanneer de student over voldoende levenservaring beschikt kan hij uitgroeien tot een rolmodel voor de leerling. Om de leerling effectief te kunnen ondersteunen is het van belang dat student mentoring alleen uitgevoerd wordt door studenten die over voldoende levenservaring beschikken.

Tutoring

Tutoring is een vorm van begeleiding die vooral gericht is op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden en niet op de emotionele ontwikkeling van de leerling. Deze begeleiding heeft als doel de tutee te stimuleren zich te ontwikkelen in zijn cognitieve en mentale vaardigheden door het uitvoeren van een verscheidenheid aan oefeningen bijvoorbeeld gericht op schoolse (leer)vaardigheden. .//.

.//.http://www.mentoringinonderwijs.nl/mentoring.php


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden