Welke wonden onderscheidt men

Een wond is een beschadiging aan het lichaam waarbij de normale continuiteit van weefsel is onderbroken. Weefsel kan scheuren, loslaten of zelfs breken. 

Hoe kan een wond ontstaan

Een van de kenmerken van een organisme is dat het gedurende zijn levensduur te maken krijgt met diverse gevaren. Deze gevaren zijn overal, zichtbaar en onzichtbaar. Gevaren in de vorm van krachten die op het lichaam worden uitgeoefend. Te grote krachten kunnen leiden tot verwondingen. 

Zichtbare gevaren

Massa

Bij elke interactie met een ander object loopt het lichaam kans op beschadiging. Wanneer iemand wordt geraakt met een zwaar object is de kans groter op beschadiging dan wanneer er sprake was van een object met minder massa. Een honkbal met impuls heeft meer impact dan een pingpong bal. Massa speelt dus een rol. 

Hardheid

Wanneer je een golfbal met een tennisbal vergelijkt valt er een ander verschil op. Qua gewicht lijken deze ballen meer op elkaar. Toch is een hard contact met een tennisbal minder gevaarlijk. Een tennisbal deukt makkelijker in door zijn elasticiteit. Bij een impact wordt een deel van de klap opgevangen door de bal zelf. Hierdoor loopt je minder gevaar op een verwonding bij een hard contact met een tennisbal dan een golfbal.

Scherpte

Toch kan een pingpong bal nog steeds gevaarlijk zijn. Als je het doormidden zaagt kenmerkt het zich ineens met zeer scherpe randen. Scherp genoeg om ermee in de huid te snijden. Ook de vorm van het object speelt een rol. Zonder massa kan materiaal schade aan weefsel toebrengen. Sterke dunne materialen zijn hier een voorbeeld van. Zelfs met een stukje papier kan iemand zich vervelend openhalen

Onzichtbaar gevaar

Ook onzichtbare invloeden kunnen beschadiging van weefsel ten gevolge hebben.

Zon

Langdurige blootstelling aan zonnestralen leiden tot verbranding van de huid. De huid voelt rood en branderig aan. Na verbranding kan de huid loslaten. Kenmerkend hierbij is een schilverige droge huid die veelal ontstaat na een paar dagen.

Röntgen

Röntgen straling is straling dat onder andere vrijkomt bij een röntgen scan. Hierbij worden golven door het lichaam gestuurd om inzicht te krijgen in de mate van beschadiging van een lichaam. De straling die hierbij vrijkomt kan schadelijk zijn voor weefsel. Onderzoek heeft aangetoond dat bij overmatige blootstelling er een verhoogde kans op de ontwikkeling van kanker kan ontstaan.

Radioactieve straling

Radioactieve straling is straling dat vrijkomt bij desintegratie van atomen in een andere atoomsoort. Dit is een natuurkundig fenomeen dat bijvoorbeeld plaatsvindt bij kerncentrales en bij het exploderen van atoombommen. De straling die hierbij vrijkomt kan bij contact chemische veranderingen veroorzaken in organismen. Hierbij kunnen cellen veranderen en weefsel stuk gaan.

Wat voor wonden kunnen ontstaan

Weefsel kan op verschillende manieren worden beschadigd en dit uit zich in verschillende wonden. Een wond verzorgen hangt af van de aard van de wond. Onder andere de volgende type wonden worden ontscheiden:

Schaafwonden

Bij een schaafwond is een stuk weefsel verwijderd door schaving. Dit kan opzettelijk van aard zijn wanneer huid wordt getransplanteerd voor het behandelen van brandwonden. Het kan ook per ongeluk ontstaan. Wanneer iemand tijdens het fietsen onderuit gaat kan wrijving met een ruw straatoppervlak tot een schaafwond leiden.

Snijwond

Bij een snijwond is een stuk weefsel ingesneden. Dit kan ontstaan door een handeling van een chirurg. Ook kan het per ongeluk ontstaan door het uitschieten met een keukenmes of door het snijden aan het randoppervlak van een scherp stuk papier.

Stompe verwonding

Een stompe verwonding is een wond waarbij er onderhuids een verwonding ontstaat, maar waarbij de huid relatief onbeschadigd blijft. Dit verwonding kan een sluipmoordenaar zijn. Aan de oppervlak kan alles veilig lijken terwijl er wel sprake kan zijn van interne bloedingen.

Brandwonden

Bij een brandwond is weefsel beschadigd door hoge temperatuur, bijtende stoffen of straling. Hierbij worden diverse gradaties onderscheiden. Een tweedegraads brandwond kent blaarvorming. Derdegraads brandworden reageren niet meer op pijnprikkels en kennen een langer herstelproces. Vierdegraads brandworden kenmerken zich door verkoling en onherstelbare schade tot diep in de huid.