Studeren met een beperking of handicap

 Studeren met een beperking of handicap

Studeren met een handicap lijkt misschien lastig in de praktijk te brengen, maar er zijn vele mogelijkheden omdat er heel veel te regelen valt zodat je beperking weinig tot geen belemmeringen hoeft te vormen voor je studie.

Begeleiding vanuit de school

Als je wilt studeren met een lichamelijke beperking, is het natuurlijk prettig dat je goede begeleiding kunt krijgen op maat. Omdat de ernst en vorm van een beperking verschilt per individu, zal ook de studiebelemmering per individu verschillen. Daarom wordt er vanuit de school afzonderlijk bekeken naar de situatie zodat van tevoren kan worden ingeschat wat de gevolgen van je lichamelijke beperking voor de studievoortgang zullen zijn. Bij vrijwel iedere school is het mogelijk om ondersteuning te krijgen. Van tevoren moet je bij ieder aanmeldformulier als je je bij een hogeschool wilt inschrijven aanduiden of je een beperking hebt, en in welke vorm. Je kunt er over het algemeen van uitgaan dat de school begrip zal tonen en er veel an zal doen om studievertraging te voorkomen. Maatregelen die de meeste scholen treffen om studievertraging bij personen met een lichamelijke handicap te voorkomen zijn:

  • extra studiebegeleiding
  • persoonlijke begeleiding
  • regeling m.b.t. Huisvesting
  • financiële steun
  • Aanpassing in de gebouwen
  • Meer tentamentijd
  • Verminderde aanwezigheidsplicht

Voorbereiding op de studie

Bereid je goed voor op de studie door van tevoren aan te geven dat je een lichamelijke beperking hebt en wat de mogelijkheden en aanpassingen hiervoor zullen zijn. Je kunt dit telefonisch bespreken, maar als je het tijdig aangeeft, dan kan je het ook tijdens het intakegesprek bespreken of je kunt een extra afspraak maken. Dit helpt je vaak om je motivatie te ondersteunen omdat er veel duidelijk zal worden gemaakt tijdens dit gesprek. Het kan je ook zeker helpen bij het maken van je school- en studiekeuze. Je kunt alvast meemaken welke voorzieningen er voor mensen met een lichamelijke beperking zijn en of deze jou bevallen.

Thuisstudie of toch niet?

Het lijkt misschien gemakkelijker om voor een thuisstudie te kiezen wanneer je een lichamelijke beperking hebt, maar bedenk wel dat dit veel nadelen met zich meebrengt. Ten eerste zul je een ijzeren discipline moeten hebben om iedere dag ook daadwerkelijk te leren en huiswerk te maken, omdat er nauwelijks of geen verplichtingen zijn. Daarnaast zul je hoe dan ook minder sociale contacten hebben omdat je op school de hele dag door bent omringd met leeftijdsgenoten. Het is begrijpelijk dat je de reacties van je toekomstige medestudenten geen leuk vooruitzicht vindt, maar je zult zien dat mensen vaak begrip tonen en vriendelijk met je om gaan. Vooral als je op een hogeschool of universiteit wilt studeren, omdat je klasgenoten dan ook een stuk volwassener en wijzer zijn. Mocht het je echt totaal niet bevallen, dan heb je altijd nog de geruststelling dat je een thuisstudie kan volgen.

Andere studenten met een lichamelijke beperking

Het kan zeker helpen om met een student die ook een beperking heeft te praten. Je kunt denken aan je vriendenkring, familieleden en kennissen. Misschien kennen zij anders wel iemand die studeert met een lichamelijke beperking. Op internet kun je wellicht op fora tips vinden van andere studenten met een handicap, en tegen welke problemen zij aangelopen zijn. Dan kun je je hierop extra goed voorbereiden zodat je niet in dezelfde situatie terecht komt.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden