Vergoeding bij Ernstige Dyslexie

Vergoeding bij Ernstige Dyslexie

Dyslexie je zal het maar hebben, erg lastig en al snel kom je erachter dat het ook behoorlijk kostbaar is. Meestal wordt dyslexie op de basisschool ontdekt, als ouder van een dyslectisch kind kun je worden geconfronteerd met de handelingsverlegenheid van een leerkracht en als blijkt dat het onderwijs niet zo passend is als de overheid doet voorkomen en er hulpmiddelen moeten komen of extra behandeling. Dan kun voor behoorlijke kosten komen te staan. Er zijn wel wat regelingen en voorzieningen, maar kom je daar ook voor in aanmerking?

Vergoeding van diagnose en behandeling

Vanaf 1 januari 2009 wordt de vergoeding van diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed volgens het basispakket van de zorgverzekering, maar in 2009 geldt de vergoeding alleen voor kinderen van 7 of 8 jaar oud en ieder komend jaar wordt dit stapsgewijs uitgebreid. Zo zullen in 2010 kinderen van 7,8 en 9 jaar in aanmerking komen en in 2011 kinderen van 7,8,9 en 10 jaar. De school moet een leesdossier hebben bijgehouden waaruit blijkt dat er extra geoefend is met leren lezen en spellen en waarin staat beschreven hoe de extra hulp is verlopen en de school moet een vermoeden hebben van ernstige, enkelvoudige dyslexie, door de geringe vooruitgang ondanks de extra hulp.

Wat is een leerlingdossier?

Een leerlingdossier bevat diverse gegevens zoals de basis voortganggegevens en een beschrijving van de extra hulp die is geboden. Alle resultaten en conclusies ten aanzien van de lees- en spelling problemen. Duidelijke omschrijving van het vermoeden van ernstige dyslexie. Kortom alle gegevens die beschrijven dat er veel is geoefend en weinig vooruitgang is en dat de leerling achter loopt bij de rest van de klas. Wil je weten of het leerlingdossier voldoende is bijgehouden, informeer dan bij je zorgverzekering wat zij van een leerlingdossier verwachten.

Controleer zelf de voortgang van je kind!

Zelf kun je de vorderingen van je kind goed controleren door bijvoorbeeld op een gespreksavond naar de toetsingsgegevens te vragen. De rapportcijfers zijn vaak aanmoedigingscijfers. De meeste scholen werken met een Cito leerlingvolgsysteem met een score van A t/m E, waarbij A het best en E het zwakst betekent. Mijn kinderen scoorden E en het rapportcijfer was een zes min bijvoorbeeld. Ga je van het rapportcijfer uit, dan lijkt het nog niet zo slecht. Vraag dus altijd verder. Je kunt ook het leerlingdossier inzien en daarmee controleren of de school een degelijk dossier bijhoud. Je moet daarvoor contact opnemen met de directeur van de school en om inzage vragen, als ouder heb je het recht dit in te zien. Je kunt hierbij de inhoud ook controleren op irrelevante informatie. Stel je voor dat er staat “er zijn problemen thuis, ouders zetten kind onder druk, waardoor het kind niet kan presteren” dan zul je als ouder niet snel serieus genomen worden als je het niveau van het voortgezet onderwijs te laag vind, want meestal gaat het dossier mee naar het voorgezet onderwijs. Je kunt die informatie betwisten.

Als je niet binnen de regels van vergoeding valt.

Behoor je niet tot de doelgroep, dan moet je zelf alle kosten betalen. Sommige verzekeringen vergoeden de kosten van dyslexiebehandeling in een plus pakket, kijk de polisvoorwaarden eens na, misschien bent u toch verzekerd. Verder is er een mogelijkheid om de kosten van dyslexie bij de belasting af te trekken. En als je de kosten helmaal niet kunt betalen, kun je bij de sociale dienst van de gemeente een beroep doen op Bijzondere Bijstand.

Wanneer moet je een kind laten testen op Dyslexie?

Kinderen hebben op het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring nodig om voor dispenserende maatregelen in aanmerking te komen. Dispenserende maatregelen zijn bijvoorbeeld het rekening houden met spellingfouten en extra tijd om toetsen te maken en vergrote opgaven. Het is het handigst om in groep zeven je kind te laten testen. Er wordt dan een dyslexieverklaring afgegeven. De school kan dan een dyslexieversie van de Cito toets in groep acht aanvragen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend!

Bronnen en Informatie

Linkteksthttp://www.masterplandyslexie.nl

Linkteksthttp://www.balansdigitaal.nl

Linkteksthttp://dyslexie-hulp.eigenstart.nl

.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden