Depressie en zijn verschillende types

Diagnose

Als je lijdt aan de symptomen van depressie die hieronder staan beschreven, dan is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Je arts kan dan bepalen of je daadwerkelijk lijdt aan depressie en kan je dan vervolgens doorverwijzen naar een specialist die je verder zal behandelen. Tijdens het onderzoek wordt bepaald welke type depressie je ervaart.

Types

Er zijn 8 soorten depressie te omschrijven:

  • Klinische depressie
  • Atypische depressie
  • Psychotische depressie
  • Dysthymische depressie
  • Postnatale depressie
  • Manische depressie
  • Seizoens afhankelijke depressie
  • Aanpassingsdepressie

Klinische depressie: Klinische depressie is de ergste vorm die je kan hebben. Mensen laten dan de meeste symptomen zien en ervaren ze voor lange perioden. De meeste mensen met deze depressie hebben zelfmoordneigingen, maar niet allemaal.

Atypische depressie: Dit is een mildere vorm van klinische depressie omdat de persoon nog in staat is om nog wat geluk in zijn of haar leven te vinden.

Psychotische depressie: Psychose is wanneer iemand hallucinaties en/of waanideeën heeft. Mensen met psychotische depressie hebben symptomen van depressie samen met het zien en horen van dingen die niet reëel zijn, bijvoorbeeld klopgeesten.

Dysthymische depressie: Dit is de mildste vorm van de aandoening maar het kan het langst duren. Dit soort kan zelfs jarenlang duren. Jammer genoeg is de aandoening soms bestand behandeling en de persoon kan dan aan klinische depressie gaan lijden.

Postnatale depressie: Postnatale depressie komt voor bij moeders vlak na de geboorte van hun kind en tijdens het eerste jaar van hun kind. De oorzaak is gewoonlijk de schommelende hormonen en de eisen als een nieuwe ouder. De moeder kan angstaanjagende gedachten ervaren om schade toe te brengen aan zichzelf of aan haar kind. Postnatale depressie is ernstig en vergt een behandeling met medicijnen of psychotherapie.

Manische depressie: Mensen zouden een diagnose van manische depressie of bipolaire stoornis te horen kunnen krijgen als zij tussen depressie en manie in zitten. Het is heel belangrijk om hier hulp mee te gaan zoeken omdat het risico dat iemand dan zelfmoord gaat plegen hoog is.

Seizoens afhankelijke depressie: De seizoens afhankelijke depressie of SAD is een type depressie dat mensen tijdens bepaalde tijden van het jaar beïnvloedt. De meeste mensen lijden aan deze wanorde tijdens de wintermaanden vanwege een tekort aan zonlicht, maar het is mogelijk om het eveneens tijdens de warmere maanden te ervaren.

Aanpassingsdepressie: Aanpassingsdepressie is een andere aandoening maar kan met depressie worden geassocieerd. Veel specialisten kunnen je diagnosticeren met depressie als je aan de symptomen van depressie leidt die toe te schrijven is aan een traumatische of een grote levensveranderende gebeurtenis.

Niet-gespecificeerd depressie

Niet zoveel mensen krijgen dit diagnose omdat de symptomen van dit type onduidelijk zijn. Dit is om een houvast aan te geven voor een aandoening die niet aan de criteria van de bovengenoemde types voldoet, het is dus zeker dat je aan depressie lijdt maar het is niet duidelijk genoeg welk type.

Depressie is niet een aandoening die je alleen moet behandelen. Denk niet dat het zomaar voorbij gaat, dat kan jaren duren. Neem de tijd om voor jezelf te zorgen en zoek een specialist om je symptomen te evalueren en te behandelen. Spoedig zul je zien dat je weer van het leven gaat genieten.