Depressiviteit herkennen

Inleiding

Depressie is een veelvoorkomende last, die alles te maken kan hebben met de heersende tijdgeest, maar ook met het hele wereldgebeuren, het weer, contacten en bovenal: onze aanleg. Daarom is het goed om kennis op te doen over de aard en gevolgen van deze last.

Korte inleving

We leven als wereldburgers, afhankelijk van elkaar op een instortende wereld. Aan alle kanten horen we onze voedingsbodem en ‘vaste rots’ kraken en piepen. En wat voorheen tot de taboes behoorde, ‘rampkamperen’, is nu de tijdgeest geworden. Het heeft, zoals alle taalkundige vervuiling, een nieuw jasje aangekregen: sensatiemaatschappij. Mooi woord. En we moeten lief zijn voor elkaar! We moeten denigreren tot in het ziekelijke vermijden. Vaders kunnen hun kinderen niet meer opvoeden. De ‘tools’ die tot een eeuwenlange opvoeding behoren worden verboden bij wet! Kinderen zijn zo brutaal als de pest zodat de ouder-hulpverlening overstroomt en…geen tools, bij wet verboden omdat we lief moeten zijn voor elkaar! Dan maar het kind uit huis en…geen plaats, alles zit vol of wordt gesloten doordat de subsidiekraan dicht is gedraaid. Wat nu? Ontspanning zoeken. Eén maand lang voetbal volgen en een paar dagen wielrennen, het hockeyteam is bij voorbaat uitgeschakeld en wat wil je als je bol staat van de zenuwen door de wetenschap dat ¾ van de Nederlandse bevolking ontspanning zoekt in de bewegingen die jij maakt met een houten stok tegen een bal! Maar ongelukkig genoeg was er niet veel ‘nieuws’ over de Nederlandse sport. Alles verliep zoals we allemaal verwachten. Nederland wordt uitgeschakeld. Is er nog ander nieuws? Gelukkig maar, er is nieuws is even kijken: 12 Januari 2010 deed zich een ernstige aardbeving voor op Haïti met meer dan 200.000 doden en meer dan 300.000 gewonden. Een zesde deel van de bevolking raakte dakloos. Op Chili deed zich op 27 februari 2010 een ernstige aardbeving voor die zo’n 800 doden en 2 miljoen daklozen tot gevolg had. 8 Maart 2010 deed zich een ernstige aardbeving voor in Turkije met zo’n 50 doden en honderden gewonden. Enkele dorpen werden zwaar getroffen. Na een explosie, 20 april 2010, op een booreiland stroomde miljoenen liters olie de zee in uit een breuk in de boorstang. En, owja, we hadden nog een vulkaanuitbarsting waardoor de vliegtuigen niet konden vliegen, we hebben nog een watersnoodramp in Pakistan, overstromingen in China, branden in Portugal, branden in Moskou, Tornado in Noord-Amerika…en verder valt het tegen met het ‘nieuwe’ op deze wereld om de aanhoudende financiële malaise wat te nuanceren. Want als we gaan Googelen en zoeken op ‘rampjaar 2010’ vinden we in de eerste 10-20 hits uitgebreid verklaard dat het niet goed gaat met ons geld! Het gaat niet goed met de beurs. Het gaat niet goed met de economie. En daarom gaat het niet goed met ons. Maar andere rampen zijn alweer zolang geleden, die bieden niet meer genoeg sensatie, en die kunnen we niet meer gebruiken om onze armzalige financiële focus, die nu al tijden op instorten staat, mee te nuanceren. Het is dus wachten op een ‘nieuwe’, die ons in ‘nieuws’ zal voorzien en onze gemoederen zal bedaren, het komt heus wel goed met ons geld.

Bovenstaand verhaal kan depressieve gevoelens oproepen. Het kan wat neerslachtig maken, maar het kan ook doen denken: 'nou en?' Zie hier het verschil tussen iemand die mogelijk aanleg heeft voor depressie en iemand die dat niet heeft.

Herkenning

Depressieve stoornissen behoren tot de groep 'stemmingsstoornissen'. De depressieve stoornis valt uiteen in twee:

1. Depressieve stoornis (zware vorm) Er zijn bij de patiënt meerdere depressieve perioden geweest, zonder manische of hypomane perioden. Uiterlijk waarneembare kenmerken in een depressieve periode zijn:

 • Verlies van interesse en plezier.
 • Moeite om taken te beginnen en af te ronden.
 • Duidelijke afname of toename van gewicht en/of eetlust.
 • Slaapklachten.
 • Psychomotorische remming.
 • Agitatie.
 • Moeheid of gebrek aan energie.
 • Zich waardeloos of schuldig voelen.
 • Concentratieproblemen.
 • Besluiteloosheid.
 • Doodsgedachten.

Depressie kan op alle leeftijden ontstaan. Volgende personen lopen extra kans op depressie:

...die weinig tot geen vrienden hebben

...die gescheiden zijn

...die weduw(e)/(naar) of wees zijn

Wanneer een depressieve periode is geweest is de kans op een nieuwe aanmerkelijk en wanneer er meerdere perioden komen, wordt de kans steeds groter.

2. Dysthyme stoornis (milde vorm van depressie) Dysthymie is een chronische stemmingsstoornis. We zouden kunnen zeggen dat het een hele lange depressie is, van minimaal 2 jaar. Soms bloeit een persoon op, maar nooit langer dan twee maanden. Bij dysthymie kunnen ook de uiterlijk waarneembare kenmerken van depressie voorkomen, alleen minder in getal en minder ernstig. Zodoende is dysthymie milder dan depressie.

Dysthymie ontstaat vaak vroeg in het leven.

Invloed

Invloeden van buitenaf kunnen de aanleiding zijn tot een (nieuwe) depressieve periode. Bijvoorbeeld de weersomstandigheden. In de winter (kaal, dor, doods) komen er relatief meer depressies voor dan in de zomer. Ook omstandigheden op het werk, in het gezin, in de familie, of anders met betrekking tot de patiënt, kunnen een factor van invloed zijn en een mogelijke aanleiding.

Oorzaak

De oorzaak van een depressieve stoornis kan bijvoorbeeld erfelijk zijn. Vastgelegd op de genen. Ook kan een samenloop van omstandigheden in het leven zowel de oorzaak als de aanleiding zijn.

Hulp

Depressie wordt in de meeste gevallen onderdrukt met antidepressiva. Dit medicijn werkt als een stemmingsstabilisator en neemt vaak grotendeels de depressieve klachten weg.

Alternatief

De Kleine Dokter van A. Vogel leert ons dat prikkeltherapie uit het oude China een gunstig effect heeft op depressieve klachten. De prikkeltherapie veroorzaakt o.a. afleiding.