Een nieuwe kijk op Depressie

Een nieuwe kijk op Depressie

In dit artikel leg ik jou uit wat het verschil is tussen een depressie en een depressief gevoel, ik geef jou een andere insteek om naar dit "probleem" te kijken en reik jou mogelijkheden die jou zullen helpen er sterker uit te komen.

Wat is het verschil tussen een depressie en een depressief gevoel?

Er is wel degelijk een verschil: een depressief gevoel is meestal de voorbode van een aankomende depressie.

Een depressief gevoel :

 • roep jij onbewust zelf op door te denken aan iets of een gebeurtenis die jou op één of andere manier pijn heeft gedaan (en wellicht zelfs nog niet helemaal verwerkt is).
 • duurt meestal maar enkele ogenblikken en vervaagt snel als er andere prikkels uit je omgeving andere emoties in jou oproepen. Voorbeeld: jouw partner wordt onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Je rijdt er naartoe. De toestand is ernstig maar niet levensbedreigend; toch vallen ineens alle taken op jouw schouders. Je kan je herdoor tijdelijk down voelen. Op weg naar huis hoor je plots het liedje waar jullie ooit innig hebben op gedanst. Het gevoel van toen komt helemaal terug en verdrijft het zware, depressieve gevoel dat je eerder voelde.
 • duurt meestal maar enkele ogenblikken en vervaagt snel als er andere prikkels uit je omgeving andere emoties in jou oproepen. Voorbeeld: jouw partner wordt onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Je rijdt er naartoe. De toestand is ernstig maar niet levensbedreigend; toch vallen ineens alle taken op jouw schouders. Je kan je herdoor tijdelijk down voelen. Op weg naar huis hoor je plots het liedje waar jullie ooit innig hebben op gedanst. Het gevoel van toen komt helemaal terug en verdrijft het zware, depressieve gevoel dat je eerder voelde.
 • komt en gaat, verdwijnt meestal nadat de gebeurtenis die deze gevoelstoestand heeft gecreëerd, eindigt.
 • tast jouw levenskwaliteit slechts miniem of zelfs helemaal niet aan.

Een depressie :

 • Is dikwijls het gevolg van een verlies; van een ideaal, een droom, een levensplan of van iets dat een grote symbolische waarde had voor jou.
 • Is van lange duur en tast jouw levenskwaliteit en dat van jouw nabije omgeving aan.
 • Lost niet "vanzelf" op.

De symptomen van een depressie (volgens Dr. Lambrecht)

Eerst en vooral dienen wij de symptomen op te splitsen in: gedragspatroon, gedachten, lichamelijke kenmerken en emoties.

Gedragspatroon

 • Geen behoefte meer aan sociaal contact en zich hierdoor automatisch isoleren en afzonderen.
 • Weinig interesse voor persoonlijke verzorging of voor zijn omgeving.
 • Ofwel passief zijn of juist net het omgekeerde, overactief, opgewonden en rusteloos zijn.
 • Opgewonden en rusteloos zijn.
 • De handelingen zijn langzamer.
 • Geen initiatief kunnen nemen.
 • Teveel drinken (alcohol).
 • Toestanden erger maken dan ze zijn,"van een mug een olifant maken".
 • Weinig energie of juist te veel.
 • De dag moeilijk beginnen, daarna verbetert de toestand.
 • Veelvuldig huilen.

Gedachten

 • Sombere gedachten die sterker zijn dan men zelf wil, men kan ze niet afremmen.
 • Denken aan de dood en zelfdoding.
 • Problemen met het geheugen, zich moeilijk kunnen concentreren.
 • Wat men vroeger vanzelfsprekend kon, lijkt nu een onoverkomelijke hindernis "Ik kan het niet meer".
 • Piekeren, geen besluiten kunnen nemen.
 • Zich constant concentreren op ingebeelde lichaamskwalen

Lichamelijke kenmerken

 • Te veel, of juist te weinig eten.
 • Geen zin in seks.
 • Slaapstoornissen, zowel inslaapstoornissen als doorslaapstoornissen.
 • Klachten over pijn: hoofdpijn, maagpijn, hartkloppingen, duizeligheid, rugpijn, buikpijn (darmen), beven van de handen.

Emoties

 • Zich minderwaardig voelen, gebrek aan zelfvertrouwen, onzeker zijn.
 • Eenzaam en wanhopig zijn.
 • Panische angstgevoelens hebben.
 • Zich schuldig voelen, beschaamd zijn, leegheidgevoel vanbinnen en gevoelens van spijt hebben.
 • Alles negatief zien, pessimistisch zijn.
 • Zich nutteloos en waardeloos voelen.
 • Geen plezier meer beleven aan dagdagelijkse activiteiten.

Depressie als groeikans om te ontsnappen uit de rat-race

Wij zijn het zodanig gewend te leven in een maatschappij waarin men niet meer ziek mag zijn. Wij wensen ziek-zijn niet te aanvaarden als een signaal van ons lichaam dat het wat nodig heeft. Wij aanvaarden het niet als een gezonde reactie van ons organisme. Dus wordt ook depressie gezien als iets dat zo snel mogelijk moet opgelost worden. Maar...kan het niet zijn dat een depressie net het omgekeerde wil voor ons omdat ons haastige en jachtige leven ons eigenlijk niet bevalt? Dat wij eigenlijk diep vanbinnen met een aantal gevoelens in conflict kunnen zitten? Bijvoorbeeld: je doet je werk graag maar dient steeds meer te presteren; daardoor heb je meer last van stress; die stress maakt jou prikkelbaar maar op je werk mag je die stress niet uiten (je moet "professioneel" en beleefd blijven) dus rijd je naar huis en ook daar wil je niet dat jouw naasten "in de klappen delen" en probeer je die innerlijke spanning voor jezelf te houden. Ongemerkt loop je toch prikkelbaar en vroeg of laat barst je uit en krijg je net hetgeen je wou voorkomen. Herkenbaar?

Hoe meer onopgeloste conflicten wij proberen te maskeren, hoe groter de inwendige spanning en hoe groter het risico dat onze draagkracht het begeeft. Het is alleen een kwestie van Tijd... .

Mogelijke oplossingen voor een depressie

 • Medicatie: helaas beperkt deze zich uitsluitend tot het onderdrukken van stemmingsstoornissen en bestrijding van symptomen; de eigenlijke oorzaak die zich die vanbinnen verschuilt, wordt hiermee onvoldoende of zelfs geheel niet aangepakt.
 • Rust maar dan in combinatie met psychische ondersteuning van een psycholoog of therapeut, anders wordt er nog meer "zwart" gekeken en wordt alles enkel slechter.
 • Focus verleggen: meer aandacht schenken aan wat men zelf wil en leuk vindt, wellicht meer aandacht schenken aan relatie met de partner, kinderen enz.
 • Belastende, verzurende en verhardende gedragingen uit het levenspatroon schrappen en zich meer inspannen voor activiteiten die bijdragen tot de verwezenlijking van belangrijke levenswaarden.
 • Aandacht voor diep plezier: wat jou heel diep vanbinnen raakt. Meestal zijn dit activiteiten die al heel lang op een verlanglijstje staan maar die totnogtoe niet meer dan woorden waren op een (denkbeeldig) stukje papier.
 • Geef jezelf de tijd en ruimte voor geestelijke groei en begin met jouw verlanglijstje af te werken
 • Zelfhulp: yoga, meditatie, mindfulness zijn 'in'. Wat ook goed is en vrijwel ongekend is het gebruik van autosuggestie/meditatie. Een voorbeeld kan je hier vinden.

Ik hoop jou hiermee een andere kijk gegeven te hebben. Bij ernstige symptomen kan je steeds terecht bij jouw huisarts.

David, Trainer en Mental Coach - Je vindt meer artikels op mijn blog.