MRI scan

Magnetische Resonantie

De afkorting MRI is Magnetic Resonance Imaging.Het is een betrekkelijk nieuw onderzoek dat uitgevoerd wordt wanneer er sprake is van inwendige klachten die met normaal onderzoek ondefinieerbaar zijn. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterk magnetisch veld en radiogolven. In het lichaam worden bepaalde signalen opgewekt door middel van radiogolven en het magnetische veld. Deze signalen worden opgevangen en de computer vertaalt deze in beeld. Er worden GEEN röntgenstralen gebruikt en het onderzoek is ongevaarlijk en onschadelijk voor de gezondheid. Mensen met een pacemaker kunnen niet aan een dergelijke scan deelnemen omdat het magnetische veld de pacemaker kan ontregelen. Als er zich metalen delen in het lichaam bevinden zoals prothesen, schroeven, platen of clips, dan moet dit gemeld worden. Er wordt dan gekeken of het maken van de scan wel of niet mogelijk is. Bij een MRI scan worden als het ware kleine ‘plakjes’ van het lichaam in beeld gebracht. Bij een MRI kan de arts zien wat er in de zogenaamde 'weke delen' van het lichaam aan de hand is. Met 'weke delen' worden de organen en omliggend weefsel bedoeld.

Het onderzoek

Als er een MRI moet worden gemaakt, dan mag de patiënt voorafgaand aaan het onderzoek gedurende vier uur niet meer eten of drinken. Het is aan te raden om alles wat van metaal is niet mee te nemen naar het ziekenhuis waar de scan wordt gemaakt. Hiermee worden bedoeld sieraden, sleutels, horloges, munten, haarspelden etc. Ook bankpasjes en creditcards mogen niet meegenomen worden tijdens de scan. Om problemen te voorkomen kunnen al deze zaken het beste thuis worden gelaten. Kleding met metalen delen en t-shirts met prints moeten worden uitgedaan. Tijdens het onderzoek mag geen make-up worden gedragen omdat ook hierin metalen deeltjes zijn verwerkt. Tijdens het onderzoek ligt de patiënt op een verschuifbare tafel. Deze tafel wordt in een tunnel geschoven. Dan wordt met het onderzoek begonnen. Tijdens de scan hoort men een brommend en / of kloppend geluid. Als men dit storend vindt kan men vragen om oordopjes. Via een microfoon / luidspreker houdt degene die de scan maakt contact met de patiënt. Dat is ook prettig voor mensen die in meer of mindere mate last hebben van claustrofobie. Voor die mensen is er de gelegenheid om van tevoren de MRI tunnel te komen bekijken. Soms kan men luisteren naar muziek en als men wil kan men zelfs een CD van huis meenemen om naar te luisteren. Soms is het nodig dat er een contrastvloeistof wordt ingespoten. Daarmee krijgt de behandelende arts een nog beter beeld van wat er aan de hand is. Dit middel wordt toegediend via een infuusnaaldje in de arm. Afhankelijk van het soort onderzoek zal het hele proces 30 tot 60 minuten in beslag nemen.

MRI bij kinderen

Als er een MRI van een kind moet worden gemaakt dan mogen de ouders mee de onderzoeksruimte in. Van tevoren moeten zij goed worden gewezen op de contra-indicaties. Dit moet gebeuren in een gesprek met de behandelende specialist. Kinderen hebben er moeite mee om stil te blijven liggen. Toch is dit heel belangrijk bij het maken van een MRI scan. Als de patiënt beweegt tijdens het onderzoek, dan is het resultaat niet duidelijk en kan de arts geen goede diagnose stellen. Beweeglijke kinderen die jonger zijn dan zes jaar krijgen een lichte medicatie toegediend zodat ze goed stil blijven liggen. Vrouwen die zwanger zijn of denken te zijn doen er goed aan dit voor het onderzoek te melden zodat er nader overleg kan plaatsvinden.