Xenotransplantatie en de risicos

Inleiding

Zie jij jezelf over 50 jaar met een varkenshart rondlopen? Hoe denkt de samenleving over xenotransplantatie? De voor- en nadelen even op een rijtje.

Wat is Xenotransplantatie

Xenotransplantatie is een woord wat we steeds vaker horen, maar wat houdt het nu precies in? En hoe denken wij er tegenwoordig over? De definitie van xenotransplantatie is: het overplaatsen van cellen, weefsels en organen van dier naar mens. De reden waarom xenotransplantatie in deze tijd zo aan bod komt is omdat er een groot tekort is aan donoren. Er is dus een stijgende vraag naar donoren en een dalend aanbod. Xenotransplantatie zou een oplossing kunnen zijn voor het groeiende tekort aan menselijk weefsel en organen. De vraag is: ‘Is het wel eerlijk dierenlevens te beëindigen in ruil tegen een mensenleven?’. Zoals je hierboven hebt gelezen, gaat mijn opstel over xenotransplantatie. Is het vandaag de dag mogelijk om door middel van xenotransplantatie mensenlevens te redden?! En welke gevolgen kan het met zich meebrengen? Zeg eens zelf, denk jij dat dit de oplossing is die het donortekort kan opvullen? Hieronder lees je hoe de regering en diverse organisaties over xenotransplantatie denken.

Standpunten van diverse groepen

De Tweede Kamer is tegen xenotransplantatie. Zij hebben een wet aangenomen, “Wet op bijzondere medische verrichtingen”, die zegt dat medische verrichtingen op het gebied van xenotransplantatie verboden is. Er is te weinig bekend over de risico’s en het is dus nog gevaarlijk voor de mens. En aangezien ze aannemen dat de techniek niet genoeg zal verbeteren blijft deze wet van toepassing.

De regering heeft eigenlijk geen echte mening over xenotransplantatie. Dit omdat er nog te weinig over bekend is. Daarom wil de regering dat er veel onderzoek gedaan wordt naar xenotransplantatie de komende jaren.

Artsen en onderzoekers zien xenotransplantatie als een aanvulling op gewone transplantatie. Je kunt dan bij wijze van spreken de donors zo van de plank af halen. Want bij xenotransplantatie heb je de kwaliteit en hoeveelheid donororganen zelf in de hand.

De patiëntenorganisaties verschillen nogal van mening als het gaat over xenotransplantatie. Er zijn er die er positief tegenover staan. Zij vinden het een goede manier om het te kort aan donororganen op te vullen. Maar er zijn er ook die negatief tegenover xenotransplantatie staan. Zij vinden het kunnen ontstaan van nieuwe ziektes een groot gevaar.

Dierenbeschermers hebben eigenlijk 3 bezwaren tegen xenotransplantatie. Ten eerste vinden ze dat een aantal dieren leed aangedaan wordt. Dit ten behoeve van de mens. Ten tweede hebben dierenbeschermers bezwaar tegen het fokken van de dieren. Die gebeurt onder speciale omstandigheden. Ten derde vinden ze dat DNA van dieren niet veranderd mag worden, terwijl men nog niet weet wat de gevolgen hiervan zijn op lange termijn.

Stellingen

Wat vind jij? Mag xenotransplantatie ingevoerd worden in ziekenhuizen? Ik heb even wat voor- en tegenstellingen op een rijtje gezet. In de eerste alinea komen alle argumenten tegen deze stelling.

Allereerst vind ik het risico dat de patiënt loopt te groot. Er is een grote kans dat het orgaan of weefsel afgestoten word. Als dat gebeurt sterft de patiënt alsnog.

Het onderzoek kost veel geld en het zal lang duren voordat xenotransplantatie echt mogelijk is. Ook vind ik dat dieren rechten hebben. Voor het onderzoek alleen al zullen duizenden dieren moeten sterven. De proefdieren hebben geen leven en worden opgesloten in laboratoriums. Er bestaat een kans dat er een nieuwe vorm van bio-industrie ontstaat. De laatste jaren is men aan het proberen om de bio-industrie weer terug te brengen en zo zou je het alleen maar verhogen. Er zijn ook andere mogelijkheden voor het donortekort, dus waarom zou je dan onnodig onschuldige dieren afmaken voor organen? Het transplanteren van dierlijke organen brengt ook ziekten met zich mee. Iemand krijgt bijvoorbeeld het hart van een varken, maar krijgt niet alleen het hart, maar ook virussen die zich bevinden in het hart. Voor het varken kunnen deze virussen geen kwaad maar voor mensen wel. Zo zouden erge ziekten als kanker en aids overgebracht kunnen worden.

We gaan nu over op de argumenten voor deze stelling. Ten eerste lost het, het donortekort grotendeels op. Er zullen dan geen lange wachtlijsten meer zijn. En zeg zelf, een mensenleven is toch wel belangrijker dan het leven van een dier?! Mensen zouden geen schuldgevoel meer hebben als ze een orgaan hebben van een dier, want ze denken niet meer: er is een mens (eerder) doodgegaan, zodat ik nu langer kan leven. Eigenlijk is dit grote onzin, want het zijn juist de dieren die afgemaakt worden voor xenotransplantatie. Een dier kan daar niks over te zeggen.

We zien dus dat xenotransplantatie een hoop risico’s voor de gezondheid van de mens met zich mee brengt. Er zouden virussen en andere ziekten overgebracht kunnen worden. Zelfs al zouden de dieren, bijvoorbeeld varkens, in laboratoriums gehouden worden waar ze goed afgeschermd leven van de buitenwereld, dan nog zouden er ziektes of virussen bij kunnen komen, want dit is gewoon weg niet te voorkomen. Ook kost het een hele hoop geld om zoveel onderzoek te doen naar xenotransplantatie. Er zijn ook alternatieve oplossingen voor het donortekort, dus waarom zou je dan onschuldige dieren dood gaan maken, terwijl er ook naar een andere oplossing gezocht kan worden?

Zelf denk ik dat xenotransplantatie zoveel gevolgen en risico’s met zich mee kan brengen, dat er daardoor geen xenotransplantatie mogelijk is. Wie weet wordt er in de toekomst nog een andere geniale oplossing gevonden voor het donortekort. We zullen zien… Voorlopig moeten we het doen met onze eigen organen, of die van andere mensen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden