Spoedeisende eerste hulp

Spoedeisende Eerste Hulp

De cursus EHBO ofwel Eerste Hulp is voor (bijna) iedere Nederlander een bekend begrip. Best nieuw is de cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH). In deze cursus worden de essentiële onderdelen van de cursus EHBO behandeld, in theorie en praktijk. Voor mensen die graag in nood-situaties goede en gedegen eerste hulp willen kunnen verlenen, maar zonder er al te veel tijd aan te (hoeven) besteden, is de cursus Spoedeisende Eerste Hulp een prima mogelijkheid om de medemens in nood te kunnen helpen, in de meest acute situaties.

Spoedeisende Eerste Hulp

Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) is een cursus die de meest belangrijke onderdelen van de cursus Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO) behandelt. Alleen de echte noodsituaties komen hierbij aan de orde, en niet de andere iets minder acute problemen die zich voor kunnen doen. Reanimeren, shock, brandwonden en verstikking zijn zeer belangrijk in deze cursus. Het gaat vooral om situaties, waarbij geen seconde en geen minuut verloren gaat. Uiteraard komt hierbij ook aan de orde hoe de professionele instanties zoals de ambulance (112 bellen) het beste te benaderen en hoe je hen zo snel mogelijk naar de 'plaats des onheils' kunt begeleiden. En: Zeker op straat, denk aan je eigen veiligheid!

Cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)

In deze opleiding wordt de cursist geleerd om op te treden bij ongevallen en stoornissen en daarbij de nodige spoedeisende Eerste Hulp te verlenen.

Onderwerpen

 • Regelgeving Spoedeisende Eerste Hulp
 • Reanimatie en bedienen Automatische Externe Defibrillator (AED)
 • Hoe te handelen bij bloedingen of een shock
 • Behandelen van brand- en huidwonden,
 • Handelen bij ernstig uitwendig bloedverlies
 • Aanbrengen van noodverbanden
 • Behandelen van ontwrichtingen, oogletsel en botbreuken

Aandacht voor andere thema's

 • Vergiftigingen
 • Verstoring van vitale functies
 • Allergische reacties, epilepsie, diabetes
 • Hyperventilatie, verdrinking en onderkoeling
 • Specifieke letsels of beknellingen

Na het behalen van de cursus beschikt de deelnemer over voldoende kennis over Spoedeisende Eerste Hulpverlening (SEH) om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen. Voor de cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) wordt in de meeste gevallen het lesboek Bedrijfshulpverlener, gedeelte Eerste Hulp als leidraad gebruikt.

Cursussen

Waar een complete cursus EHBO (Eerste Hulp) wordt gegeven in ongeveer 20 tot 24 uur, wordt de cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) samengevat in één complete dag van 8 uur, of desgewenst in enkele avonden. Uiteraard wordt voor de SEH geen officieel EHBO-diploma afgegeven na het met goed gevolg doorlopen van de cursus. Wel wordt de SEH altijd afgesloten met een certificaat. De meeste instellingen en/of bedrijven die deze cursus organiseren, doen dit via het deelcertificaat BHV - SEH. Als extra informatie kan hierbij nog worden gemeld, dat degenen die dit deelcertificaat hebben behaald, in één dag het complete officiële certificaat Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) kunnen behalen. Dit omvat dan 'slechts' nog het gedeelte brandpreventie en brandbestrijding.

Voor meerdere deelnemers

Cursussen Spoedeisende Eerste Hulp worden veelal gegeven aan groepen deelnemers. Vaak is dit de meest voordelige manier om de basisvaardigheden van de Eerste Hulp aan te leren. Voor bedrijven, stichtingen en verenigingen, waar met regelmaat gasten of bezoekers worden ontvangen, kan de SEH van zeer groot belang zijn, mocht zich een noodsituatie voordoen. Natuurlijk is SEH ook te volgen voor individuen, om bijvoorbeeld in de huiselijke situatie gedegen Eerste Hulp te kunnen verlenen als dat nodig mocht zijn.

Duur

De cursusduur van Spoedeisende Eerste Hulp is één dag (ca. 8 uur). Voor groepen vanaf tien tot maximaal twintig deelnemers, zijn er aantrekkelijke aanbiedingen te vinden. TM-Opleidingen organiseert bijvoorbeeld in het hele land deze cursussen, waarbij het kostenplaatje 87,50 Euro bedraagt per deelnemer. Dit is inclusief lesmateriaal, oefenverbandpakketten, lesboek, gebruik van reanimatiepoppen en AED simulatie, vanaf tien personen en het deelcertificaat BHV-SEH, op naam gesteld van de betreffende deelnemer.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden