Hoe voorkom je brand

Inleiding

Hoe vaak we het wel niet lezen in de krant. Verslagen van brand met hun, meestal vreselijke, gevolgen en hun vaak onbenullig lijkende oorzaken. Onze gezamenlijke brandweerkorpsen moeten landelijk rond de 8.000 maal per jaar uitrukken om bij particulieren een (vaak aanzienlijke) brand te blussen. Naast die 8.000 branden komen er ongeveer tienmaal zoveel kleinere branden voor, waarbij de hulp van de brandweer niet wordt ingeroepen.

Dat brand levensgevaarlijk is en flinke schade kan aanrichten, zal voor niemand nieuw zijn. De harde feiten liegen er niet om. Alleen al in ons land komen er jaarlijks gemiddeld 60 mensen om door brand in huis: kleine kinderen, jongeren en ouderen. Daarnaast worden er jaarlijks circa 1.600 slachtoffers van brand in een ziekenhuis behandeld. Een aantal daarvan heeft ernstige brandwonden of rookvergiftiging opgelopen. Brandwonden hebben vaak traumatische gevolgen, en laten lelijke littekens na. Littekens van kleine kinderen groeien niet mee. Een hele reeks operaties is daarom vaak nodig. Het blijft dus zaak om de aandacht niet te laten verslappen.

Hoe voorkom je nu eigenlijk brand

Stappen

Door het voorkomen van brand kunt u zich veel ellende besparen. Om de kans op brand te beperken, zult u eerst moeten weten waardoor een brand bij u thuis kan ontstaan. Aan de hand van een reeks aanwijzingen vestigen we in dit hoofdstuk de aandacht op mogelijke brandoorzaken. Veel branden waren, achteraf bezien, zo onnodig. Vaak heeft het te maken met slordigheid of nalatigheid, het steeds uitstellen van die kleine klusjes..... Ga daarom eens na welke van onderstaande aanwijzingen op u en uw situatie van toepassing zijn en volg ze op. Doe het nu!

Hoe brand te voorkomen IN DE SLAAP- OF STUDEERKAMER:

 • Laat kinderen nooit met vuur spelen.
 • Leg lucifers en aanstekers buiten hun bereik.
 • Wees voorzichtig met rookgerei. Maak uw sigaar, sigaret of pijp altijd goed uit in een stenen, glazen of metalen asbak. In ieder geval niet in de prullenmand.
 • Rook nooit in bed, de kans is groot dat u in slaap valt.
 • Verlies een brandende kaars nooit uit het oog. Gebruik een stabiele kandelaar van niet-brandbaar materiaal.
 • Laat geen snoeren (bijvoorbeeld van schemerlampen) onder het tapijt doorlopen. De kans bestaat dat zij kapot gelopen worden. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan.

Hoe brand te voorkomen IN DE WOONKAMER

 • Laat eenmaal per jaar uw verwarmingsapparatuur (geiser, kachel, verwarmingsketel) schoonmaken en controleren.
 • Plaats een vonkenscherm voor de open haard om wegspringende vonken tegen te houden.
 • Laat minstens eenmaal per jaar uw schoorsteen vegen, bij gebruik van kachel of open haard. Verstoppingen in het rookkanaal kunnen niet alleen kolendampvergiftiging veroorzaken, maar ook brand. Meer over veilig stoken leest u bij het onderwerp. Alles over schoorstenen.
 • Let bij de aanschaf van meubilair en woningtextiel op de brandbaarheid.

Hoe brand te voorkomen IN DE (BIJ-)KEUKEN

 • Reinig regelmatig het filter van de afzuigkap boven het fornuis. Het hierin verzamelde vet is brandbaar
 • Laat pannen, met name als ze gevuld zijn met olie of vet, nooit alleen op het fornuis of op de kookplaat. Pannen kunnen droogkoken en vet of olie in de pan kan te heet worden, waardoor de 'vlam in de pan' slaat.
 • Kijk uit voor vluchtige, licht ontvlambare schoonmaakmiddelen (benzine, spiritus). Ventileer goed (ramen open). Rook absoluut niet tijdens en kort na gebruik. Blijf uit de buurt van waakvlammen van geisers en kachels. Zij zijn in staat de vluchtige damp te ontsteken. Dit kan zelfs gebeuren door een vrijkomende vonk bij het aan- en uitzetten van schakelaars van elektrische apparaten.

Hoe brand te voorkomen IN DE SCHUUR OF GARAGE

 • Vermijd bij het doe-het-zelven het werken met branders (open vuur), of elektrische apparaten (vonken) in de buurt van licht ontvlambare materialen en vloeistoffen.
 • ees voorzichtig met het gebruik van spuitbussen bij open vuur (waakvlam). Plaats spuitbussen niet in de zon.
 • Wees voorzichtig met flessengas (butaan, propaan). Plaats de fles rechtop, gebruik goede slangen en klemmen en controleer de aansluiting met een zeepoplossing (nooit met lucifers!). Vul de flessen niet met LPG; dit is verboden en kan levensgevaarlijk zijn.
 • Lees dit lijstje van tijd tot tijd nog eens door. Dat kleine beetje aandacht kan soms net een hoop narigheid voorkomen!

Door het voorkomen van brand kunt u zich veel ellende besparen. Om de kans op brand te beperken, zult u eerst moeten weten waardoor een brand bij u thuis kan ontstaan. Aan de hand van een reeks aanwijzingen vestigen we in dit hoofdstuk de aandacht op mogelijke brandoorzaken. Veel branden waren, achteraf bezien, zo onnodig. Vaak heeft het te maken met slordigheid of nalatigheid, het steeds uitstellen van die kleine klusjes..... Ga daarom eens na welke van onderstaande aanwijzingen op u en uw situatie van toepassing zijn en volg ze op. Doe het nu!

Tips

Gevaarlijk is de brand zelf, die of snel om zich heen grijpt, of zich bijna onmerkbaar smeulend een weg baant. Misschien nog wel gevaarlijker is de rook. Rook beperkt het zicht en is meestal zeer giftig. De rook verspreidt zich makkelijk en bemoeilijkt het vluchten. Bovendien kunt u erdoor bedwelmd raken. Als er doden vallen bij een brand, is de doodsoorzaak vaak vergiftiging of verstikking door rook. We noemen twee zeer belangrijke aspecten.

TE LATE ONTDEKKING VAN BRAND

Zeer gevaarlijk is een brand die 's nachts ontstaat . Deze wordt meestal pas laat ontdekt en heeft zich intussen flink uit kunnen breiden. Vaak worden mensen in hun slaap erdoor verrast. Zij worden als het ware overvallen door de brand en de rook. In het ergste geval is de brand dan al zover uitgebreid dat vluchten en/of waarschuwen van de brandweer niet meer mogelijk is. Versperde vluchtroute Een belangrijke oorzaak voor het aanzienlijke aantal slachtoffers is het niet meer begaanbaar zijn van de vluchtroute. Dit kan door rook of vuur, of door spullen die de doorgang belemmeren. In zo'n geval raakt men bij een brand snel ingesloten, vooral op een bovenverdieping van een huis of gebouw. Dat komt omdat vlammen en rook zich makkelijk via de gang en de trap naar boven verspreiden. Een extra gevaar bij brand bestaat er voor kleine kinderen en voor mensen die zich minder makkelijk verplaatsen. Zij moeten dus te aller tijde goed bereikbaar zijn, om ze in geval van nood te kunnen helpen vluchten.

Handige links

Bron:Hoe voorkom je brand door Brandweer Ermelo


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden