Zorg in een verpleeghuis

Inleiding

Je zal er maar voor komen te staan: opa of oma, vader of moeder kunnen het niet meer zelfstandig redden thuis. Wanneer ook een aanleunwoning of een verzorgingshuis niet meer haalbaar lijkt en iemand meer zorg nodig heeft dan alleen ter ondersteuning van de dagelijkse dingen, lijkt een verpleeghuis de aangewezen plek waar men terecht kan. Echter, voordat het zover is komt er nog een heleboel bij kijken.

Dit artikel geeft een beeld van 1 van de mogelijke wegen die leiden tot een opname in een verpleeghuis. Het gaat hierbij om opname op de zogenoemde 'long-stay', oftewel een permanent verblijf. Dit ter verduidelijking, aangezien de meeste verpleeghuizen ook een revalidatie-afdeling hebben.

Long-stay

Long-stay wordt meestal opgesplitst in twee verschillende afdelingen, te weten: de somatische afdeling en de psycho-geriatrische afdeling. Beiden worden gekenmerkt door:

 1. gespecialiseerde, multidisciplinaire zorg
 2. permanent karakter (een laatste thuis voor een bewoner)
 3. een zo goed mogelijk vormgegeven huiselijke omgeving

Redenen voor opname

Er zijn natuurlijk meer redenen voor opname in het verpleeghuis dan hier in het artikel wordt weergegeven. Elk persoon die eventueel in aanmerking lijkt te komen voor een dergelijke opname, is uniek. Elk 'geval' vereist een nauwkeurige beoordeling om te komen tot een optimaal advies met betrekking tot een eventuele (noodzakelijke) opname of een verwijzing naar een andere woonvorm en/of ondersteuning.

De voornaamste redenen waarom mensen in een verpleeghuis worden opgenomen zijn:

 • men is niet meer in staat om algemene dagelijkse taken zelfstandig uit te voeren (oftewel: wassen, koken, boodschappen, persoonlijke verzorging en dergelijke).

Deze beperking(en) komen voort uit:

 • een aandoening die onomkeerbaar is of; het is niet meer mogelijk om voldoende vaardigheden te ontwikkelen om met de aandoening de minimale algemene dagelijkse taken zelfstandig of met een vorm van (ambulante) ondersteuning te kunnen volbrengen.
 • een aandoening die zich (snel) kan ontwikkelen:
 1. terminale ziekten: mensen krijgen de zorg tot het einde van het leven
 2. psychische aandoeningen en dementie.

Oorzaken

Hierbij kunt u aan de volgende oorzaken denken:

 1. dementie die zich zover ontwikkeld heeft dat het niet meer verantwoord is om iemand zonder toezicht in een huiselijke omgeving te laten;
 2. psychiatrische aandoeningen (in het kader van een verpleeghuis komen ouderen op een psycho-geriatrische afdeling): zoals ernstige persoonlijkheids-en/of gedragsstoornissen, maar ook bijvoorbeeld Korssakov-patiënten;
 3. mensen die een lichamelijke (zwaar) beperkt zijn als gevolg van bijvoorbeeld een hersenbloeding: te denken valt hierbij aan (halfzijdige) verlamming, chronisch zieken, mensen met meerdere aandoeningen die complexe zorg nodig hebben (hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld wondverzorging in combinatie met ouderdomssuiker, hartfalen en zeer slechte ogen);
 4. mensen die 'uitgerevalideerd' zijn: deze mensen stromen vaak intern door van de revalidatie-afdeling naar een somatische of psycho-geriatrische afdeling, omdat zijn bijvoorbeeld fysiek onvoldoende zullen herstellen of inmiddels in een psychische staat zijn waardoor het onverantwoord is om iemand terug te verwijzen naar een plek die ontoereikend is qua zorg en/of toezicht.

Tot zover

Dit artikel heeft u hopelijk iets meer inzicht gegeven in de weg naar het verpleeghuis, dat wil zeggen, een aantal van de mogelijke wegen. Dan is er nog met geen woord gerept over zaken als ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) indicaties, het zorg-leefplan en andere termen die tegenwoordig de zorg en financiën lijken te bepalen... Het is dan ook mijn bedoeling om aansluitend op dit artikel stap voor stap de kernbegrippen uit te werken in volgende artikelen. Niet alleen om het overzicht te bewaren (teveel begrippen in een artikel leidt makkelijk tot verwarring), maar ook om mijzelf, en daarmee ook u als lezer, te behoeden voor een stortvloed aan informatie waarin de samenhang het onderspit delft.

Mocht u daarentegen vragen/opmerkingen hebben, schroom niet!


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden