De beroepshouding van de SAWer

Inleiding

Als je in de zorg werkt, krijg je te maken met clienten of bewoners. Je moet je als het om clienten of bewoners gaat op een bepaalde manier gedragen. Dit heeft met jezelf te maken maar ook alles met het beroep dat je uitoefent. Vandaar dat dit alles te maken heeft met je beroepshouding. Maar als je het over de broepshouding hebt, wat valt er eigenlijk onder beroepshouding?

Algemeen

Beroepshouding is de manier waarop je je gedraagt tegenover de client als het om je beroep gaat. Je beroepshouding is heel belangrijk in de relatie met de client maar ook in relatie met je collega`s. Dit komt omdat je samen met je collega`s aan hetzelfde doel werkt en daarom is het belangrijk dat je samen met je collega`s op een lijn zit als het om beroepshouding gaat. Dan weten de clienten ook waar ze aan toe zijn en als iedereen maar zijn eigen gang gaat word het een grote puinhoop. Het wordt ook wel professionele houding of proffesionele attitude genoemd.

Waarom zo belangrijk?

Beroepshouding is heel belangrijk omdat het herkenbaar is voor de client. Ook is het belangrijk dat er afstemming is binnen het team. Het doel van de beroepshouding is ervoor zorgen dat een beroep in het hele land herkenbaar blijft.

Onderdelen van de beroepshouding

De volgende drie dingen zijn heel belangrijk bij de beroepshouding als het gaat om begeleiden:

  1. Inlevingsvermogen
  1. Respect
  1. Echtheid

Inlevingsvermogen Inlevingsvermogen word ook wel empathie genoemd. Dit betekent dat je je kan verplaatsen in de client. Het is belangrijk dat je je in kunt leven in de client. De client voelt zich dan eerder begrepen, stelt zich makkelijker open en is dan vaak eerder bereid om na te denken over zijn eigen gedrag. Als je je niet genoeg in kan leven in de client, ga je te veel uit van wat jij zou doen. Dan respecteer je de keuzes van de client niet en dat is niet de bedoeling van de begeleiding.

Respect Iedereen lijkt respect even belangrijk te vinden. Daarom is het ook niet zo raar dat respect een onderdeel is van de beroepshouding. Respect betekent dat je iemand in zijn waarde laat. Als je iemand jouw eigen wil oplegt, laat je diegene niet in zijn eigen waarde.

2. Je kunt respect tonen op verschillende manieren:

  • Echte belangstelling voor iemand hebben
  • Waardering uiten
  • Vriendelijk, beleeft zijn
  • Vertrouwen geven
  • Geduld tonen

Je kunt respect tonen met woorden, maar ook met daden.

3. Echtheid

Echtheid is zoveel mogelijk en gemeend jezelf zijn in de relatie met de client. Als je echt bent, is dat wat je denkt in evenwicht met hoe je je uit en hoe je je voelt. Je bent dus jezelf en doet je niet anders voor dan dat je echt bent. Dit wil niet zeggen dat je altijd hoeft te zeggen wat je voelt of denkt. Je kunt bewust de keuze maken om niet te zeggen wat je zelf vind en een andere proffesionele oplossing vinden die iets toevoegen aan de begeleiding van de client.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden