Wat doet een neuroloog

Inleiding

Met het menselijk lichaam kunnen allerlei dingen misgaan. Een dokter of arts biedt dan de uitkomst. Er zijn huisartsen, gynaecologen, psychiaters, neurologen en nog veel meer. Een neuroloog is te vinden in het ziekenhuis en heeft heftige ziektes te behandelen. Maar om welke soort ziektes en aandoeningen gaat het dan eigenlijk? Wat zijn de taken van een neuroloog en hoe gaat hij of zij te werk?

Neurologie

Neurologie is een specialisme dat zich vooral bezighoudt met de zenuwen, het ruggenmerg en de hersenen van mensen. Het beschrijft en onderzoekt deze lichaamsdelen en behandelt aandoeningen en ziektes. Ook veel spierziektes worden vaak behandeld door een neuroloog. Spieren en zenuwen hebben namelijk vaak een belangrijke werking op elkaar. De hersenen, zenuwen en het ruggenmerg vormen samen het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt in de neurologie op verschillende manieren bekeken.

                                               

De eerste onderverdeling die gemaakt kan worden is het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. Het centrale stelsel bevat de hersenen en het ruggenmerg. Het perifere zenuwstelsel bevat dan de zenuwen. Vanuit de zenuwen, die met het centrale zenuwstelsel zijn verbonden, lopen er verbindingen naar ieder weefsel en orgaan in ons lichaam. Hierdoor kunnen wij overal in ons lichaam iets voelen en via onze hersenen kunnen we reageren op deze (fysieke) gevoelens. Zo trekken we bijvoorbeeld gelijk onze hand weg wanneer we een hete pan aanraken.

Het centrale zenuwstelsel kan op zijn beurt weer worden onderverdeeld in het animale en het autonome zenuwstelsel. Het animale zenuwstelsel verwerkt bewuste bewegingen. Het autonome zenuwstelsel zorgt voor onbewuste bewegingen zoals het kloppen van het hart en de bewegingen die onze ingewanden in werking maken. Tenslotte wordt het autonome zenuwstelsel nog onderverdeeld in het orthosympathisch en parasympathisch systeem. Door het orthosympatische systeem wordt het lichaam in een actieve staat gebracht, door het parasympathische in rust.

Taken van een neuroloog

Een patiënt met klachten als hoofdpijn, spraakproblemen, dubbelzien, slaap-, bewegings- en geheugenstoornissen, uitstralende pijn in de ledematen, spierzwakte of verlamming kunnen terecht bij een neuroloog. Het eerste wat zal gebeuren is een goed en uitgebreid gesprek tussen neuroloog en patiënt. Het stellen van een diagnose kan voor een neuroloog erg lastig zijn aangezien dingen als geheugenstoornissen niet echt te meten zijn. Wanneer een neuroloog enig idee heeft van de klachten van de patiënt zullen er verschillende testjes plaatsvinden. Hiermee controleert de neuroloog de werking van de zenuwen en de hersenen, maar een uitgebreide diagnose kan hierdoor nog niet gesteld worden.

Grotere en uitgebreidere onderzoeken komen nu aan bod. Een neuroloog maakt daarbij vaak gebruik van de volgende afkortingen:

  • EEG = hersenfilmpje (elektroencefalogram)
  • CT = hersenscan (computer tomogram)
  • EMG = spier- en zenuwonderzoek (elektromyogram)
  • MRI = scan van ruggenmerg of hersenen (magnetic resonance imaging)

Tijdens de scans wordt ieder deel van ruggenmerg of hersenen gefotografeerd. Naderhand zullen neurologen de foto’s nauwkeurig bekijken om te zien of ergens misschien een tumor, hernia, beknelling of ander probleem aanwezig is.

Aandoeningen en behandelingen

Na de onderzoeken kan worden vastgesteld wat er al dan niet mis is bij de patiënt. Ziektes en aandoeningen waarmee een neuroloog te maken kan krijgen zijn MS, epilepsie, dementie, beroertes, Parkinson, hernia, hersentumoren, hersenvliesontsteking, beschadigingen aan de zenuwen en meerdere spierziektes. Voor veel neurologische ziektes zijn er tegenwoordig behandelingen, therapieën of medicijnen aanwezig.

In het geval van onder andere hersentumoren kan een operatie de enige uitweg zijn. De neuroloog werkt in dit geval samen met een neurochirurg. Hij zal de operatie daadwerkelijk uit gaan voeren. Een overeenkomst tussen alle neurologische ziektes en aandoeningen is dat een goede voorbereiding en begeleiding noodzakelijk is om de behandelingen tot een goed eind te kunnen brengen.

Daarom wordt vaak de hulp van andere specialisten gevraagd zoals fysiotherapeuten bij spierziektes, logopedisten bij spraakproblemen of revalidatieartsen na een ingrijpende operatie.

Neuroloog worden

Als je zelf neuroloog wilt worden, is het belangrijk dat je bepaalde karaktereigenschappen bezit. Niet iedereen is namelijk even geschikt voor dit werk. Je kunt te maken krijgen met mensen die er ernstig aan toe zijn en wellicht zelfs ongeneeslijk ziek. Een stressbestendig karakter is daarom belangrijk. Om patiënten goed te kunnen onderzoeken en behandelen is het verder belangrijk dat je kritisch bent en goed kunt praten en samenwerken met anderen. Alleen zo kan de beste diagnose en behandeling worden gevonden. Als laatste moet je in staat zijn om veel en goed te kunnen werken. Neurologie is een breed vakgebied waardoor je veel kennis moet kunnen onthouden en toepassen. Neuroloog kun je worden om te beginnen met de universitaire opleiding Geneeskunde. Daarna ga je stagelopen of werken op een ziekenhuis waarna je je kunt specialiseren in neurologie.

Neurologie is niet alleen een heftig beroep maar het kan ook erg mooi zijn. Je hebt namelijk de kans om ernstig zieke mensen te helpen. Ook door het hoge salaris is neuroloog een aantrekkelijk beroep. Volgens de Arbeidsvoorwaarden van Medisch Specialisten krijgt een startende neuroloog met een 45-urigewerkweek een salaris van bijna €6000,- per maand. Dit kan oplopen tot ruim €10.000,-. Maar onthoud dat voor dit salaris erg hard gewerkt moet worden.

Conclusie

Neurologie is een medische tak die zich specialiseert in alles wat met de menselijke hersenen, zenuwen en het ruggenmerg te maken heeft. Klachten die hiermee te maken hebben, zoals spraakproblemen, ernstige hoofdpijn of spieruitval, worden door een neuroloog onderzocht. Na gesprekken en verschillende testen kan worden vastgesteld welke ziekte of aandoening een patiënt heeft en welke behandeling en meest geschikt is om de desbetreffende persoon weer op de been te krijgen.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden