Wat is een trendwatcher

Inleiding

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het beroep trendwatchen. Wat houdt het beroep precies in en wat zijn de werkzaamheden van een trendwatcher? Waarom is het belangrijk voor de maatschappij en hoe kan je zelf een trendwatcher worden? Dat gaan we in dit artikel bespreken:

Wat is een trendwatcher?

Een trendwatcher is een persoon die kijkt wat er leeft in de samenleving en die de nieuwste trends voorspelt en signaleert. Een trendwatcher wordt ook wel aangeduid met de term futuroloog.

Wat zijn de werkzaamheden van een trendwatcher?

Het is de taak van een trendwatcher om verschillende lijfstijlen en trends te analyseren. Een trendwatcher spreekt, op basis van informatie, zijn verwachtingen uit over toekomstige ontwikkelingen. Om aan deze informatie te komen is het belangrijk dagelijks alle relevante bronnen te raadplegen. Denk hierbij aan de belangrijke kranten, bladen, websites, blogs etc. Deze bronnen bijhouden is dus een must. Ook zijn de uitslagen van markt- en consumentenonderzoeken van belang voor een trendwatcher, deze uitslagen geven immers aan wat er leeft in de maatschappij. Ook is reizen, het bezoeken van belangrijke exposities, winkels en tentoonstellingen is van belang voor het verkrijgen van relevante informatie. Twee trendwatchers weten meer dan een, en daarom hebben veel trendwatchers zogenoemde trendspotters in dienst. Trendspotters signaleren trends en praten met de consumenten. Vervolgens berichten zij over hun bevindingen. Al deze verkregen informatie wordt geordend, geanalyseerd en er wordt een betekenis aan gegeven. Van al deze informatie wordt verslag gedaan in een trendrapport of een trendboek. Hierin staat wat er in de maatschappij leeft, de stemming van de maatschappij. Dit is tevens het product wat een trendwatcher verkoopt. Ook geven trendwatchers veel lezingen en presentaties over hun bevindingen.

Waarom is een trendwatcher belangrijk?

Een trendwatcher weet wat er speelt in de maatschappij en weet welke trends er zijn. Voor bedrijven, maar ook voor overheden en politieke partijen is een trendwatcher daarom erg van belang. Deze partijen kunnen een trendwatcher in huren om zicht te laten adviseren. Bij beslissingen van deze partijen spelen trends een grote rol, trends spelen bijvoorbeeld mee in de pr-strategieën. Het is dus van belang dat zij weten wat er speelt in hun doelgroep. Maar ook het publiek is geïnteresseerd in het fenomeen trendwatching, boeken over het onderwerp worden veel gekocht.

TrendWatcher Of The Year Awards

De TrendWatcher Of The Year Awards, kortweg de TWOTY Awards, wordt jaarlijks georganiseerd door het trendblad eYe. eYe geeft aan het beroep op deze manier positief te willen belichten en de onduidelijkheid omtrent het beroep op the heffen. Een vakjury nomineert vijf trendwatchers die belangrijk zijn voor het vak. Niet alleen wordt de Trendwatcher Of The Year uitgeroepen, ook zijn er prijzen voor bijvoorbeeld de Trendsetter Of The Year en Upcoming Talent Of The Year. Dit jaar is de uitreiking van TrendWatcher Of The Year Awards op 21 april 2010 in de studio van MTV Networks.

Hoe word je een trendwachter?

Er bestaat geen specifieke opleiding voor het beroep trendwatcher. Veel trendwatchers hebben een opleiding als communicatie, sociologie of een mediagerelateerde opleiding gevolgd. Wel onderwijzen sinds kort een aantal hogescholen het vak trendwatching, zoals de Fontys Hogeschool die het vak als minor aanbiedt. Studenten leren hoe ze trends kunnen herkennen en analyseren en wat de impact van trends is op de samenleving.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden