Wat houdt de IFRS in

Inleiding

In de wereld zijn er verschillende landen, die zelf nu eigen regels hebben voor het opstellen van financiële verslagen voor bedrijven. Door deze verschillende regels is het moeilijk bijna onmogelijk om bedrijven met elkaar te vergelijken. De IFRS biedt hier de uitkomst voor.

Soorten bedrijven in Nederland

In Nederland bestaan er 2 bedrijfssoorten: persoonlijke ondernemingen en rechtspersonen. Hiernaast wordt er onderscheid gemaakt in bedrijfsgrootte.

Persoonlijk ondernemingen (1 of meerdere personen zijn eigenaar)

 • Eenmanszaak
 • Maatschap
 • Vennootschap onder Firma
 • Commanditaire vennootschap

Rechtspersonen (in principe niet persoonlijk aansprakelijk)

 • Besloten vennootschap
 • Naamloze vennootschap
 • Vereniging
 • Stichting
 • Coöperatie
 • Onderlinge Waarborgmaatschappij
 • In België hebben de Commanditaire vennootschap en Vennoot onder Firma, wel een rechtspersoonlijkheid.

Bedrijfsgrootte

  Klein Middelgroot Groot
Waarde van de activa Max. 4,4 miljoen tussen de 4,4 en 17,5 miljoen Meer dan 17,5 miljoen
Netto-omzet Max 8,8 miljoen tussen de 8,8 en 35 miljoen meer dan 35 miljoen
Gemidd aantal werknemers tot 50 werknemers tussen de 50 en 250 werknemers Meer dan 250 werknemers

Als je aan 2 van de 3 criteria voldoet van die categorie, wordt je in die categorie ingedeeld.

Bron: Boek Jaarverslaggeving

Wanneer IFRS toepassen

In Nederland en andere landen moet bedrijven zich houden aan de wettelijke regels die zijn vastgelegd in het Wetboek. Nederland kent verder nog de volgende richtlijnen die van de RJ (Raad van verslaggevingen) en de IFRS.

 IASB

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft de regels gemaakt die we beter kennen onder de naam IFRS (International Financial Reporting Standards. De IASB gevestigd in Londen (Engeland) heeft deze regels opgesteld, om het voor beleggers makkelijker te maken bedrijven met elkaar te vergelijken. Als je in Europa een beursgenoteerde onderneming bent (of van plan om naar de beurs te gaan) dan ben je verplicht om de regels van de IFRS toe te passen. De Nederlandse wet staat toe als een bedrijf vrijwillig de regels van de IFRS wil toepassen, doet een bedrijf dat niet dan moet die zich houden aan de regels van de wet en de RJ. Vrijwillig kiezen om de regels van de IFRS toe te passen wordt bijna niet gedaan, vooral niet door de kleinere bedrijven omdat het simpelweg te ingewikkeld is om toe te passen.

Vergelijking

Door deze regels is het voor beleggers makkelijker om beursgenoteerde bedrijven te vergelijken met elkaar. Beleggers kijken naar de jaarcijfers van bedrijven om te kiezen of ze aandelen wil kopen van dat bedrijf. De beleggers hebben de cijfers gezien en verwachten dat het bedrijf  een goede kans maakt te groeien of andere belangrijke zaken. Het gaat de beleggers eigenlijk maar om een ding, winst maken met de aangekochte aandelen. Dit kan zijn doordat de aandelenkoers van het bedrijf gaat stijgen of door het uit te keren dividend.  Deze verwachtingen halen de beleggers onder andere uit de financiële verslagen, alleen is dat moeilijk als de bedrijven de regels volgen van het land waar ze zijn gevestigd. Het kan zijn dat je in het ene land bepaalde kosten ten lasten moet brengen op de winst-en-verliesrekening, maar bij het andere land het moet noteren op de balans. Voor dit soort kwesties biedt de IFRS uitkomst, door de IFRS regels worden de financiële cijfers van elk bedrijf op dezelfde manier toegepast.

In juli  is bekend gemaakt door Amerika om de regels van IFRS nog niet toe te passen in de regelgeving van het land. De International Accounting Standard Board en de beleggers reageerde teleurgesteld op het nieuws. Hierdoor is het voor beleggers uit Europa moeilijk om Europese bedrijven te vergelijken met Amerikaanse bedrijven.

Conclusie

Het is zeker belang dat Amerika op termijn ook de regels van de IFRS gaan invoeren voor beursgenoteerde bedrijven. Hierdoor wordt het voor beleggers en bedrijven makkelijker om ze met elkaar te vergelijken. Deze regels kun je ook zien als een soort benchmark. Door de regels kan je je als bedrijf natuurlijk ook goed meten met een ander bedrijf uit een ander land.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden