Hoe vraag je een subsidie aan

.//. Een vitale samenleving waar welvaart en welzijn in evenwicht zijn voor deze en volgende generaties. Door steeds grenzen te verleggen met ideeën, kennis en producten.

In opdracht van de overheid ondersteunt SenterNovem initiatieven die duurzaamheid stimuleren. Uw organisatie kan daarvan profiteren, onder meer door subsidies voor energiebesparende maatregelen, milieuzorg of nieuwe, risicovolle technologie.

Hoe kom je in aanmerking als organisatie voor een subsidie? .//. SenterNovem slaat een brug tussen rijksoverheid en bedrijven. We werken samen met vrijwel alle maatschappelijke sectoren: industrie, agrarische sector, dienstensector, detailhandel, maar ook bijvoorbeeld onderwijs en zorg. Ook kennisinstituten en lokale overheden kunnen bij SenterNovem terecht. De diensten die ze bieden:

  • Adviseren
  • Netwerken
  • Informeren
  • Subsidiëren

Adviseren Ter illustratie: een bedrijf wil advies over energiebesparingsplannen. Een lokale overheidsinstantie zoekt ondersteuning bij het uitvoeren van klimaatbeleid. Of overheid en ondernemer willen begeleiding bij het uitwerken van een convenant. SenterNovem is dan uw aanspreekpunt.

Netwerken Hulp nodig bij het vinden van partners voor samenwerking? SenterNovem beschikt over een uitgebreid netwerk. Koppelt kennis en kunde. Thuis in theorie en praktijk, zowel nationaal als internationaal. Mensen met verstand van zaken, die hun kennis met u willen delen.

Informeren SenterNovem vergaart en bundelt kennis uit allerlei sectoren, op het gebied van innovatie, energie, milieu en leefomgeving. En maakt deze kennis voor iedereen toegankelijk. Bijvoorbeeld om de toepassing van innovatieve, milieuvriendelijke technieken aan te moedigen.

Subsidiëren Uw organisatie is geïnteresseerd in energiebesparing of milieubewust werken en wil verkennen of er financiële ondersteuning beschikbaar is. Neem dan contact met Senter Novem op. Zij helpen u met fiscale, subsidie- en kredietregelingen op de volgende gebieden:

  • Technologie
  • Energie
  • Milieu
  • Export
  • Internationale samenwerking

.//. SenterNovem SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en is op 1 mei 2004 ontstaan uit de fusie tussen Senter en Novem, twee agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nieuwe organisatie bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving. SenterNovem draagt hiermee bij aan een sterkere positie van het bedrijfsleven in ons land en aan een duurzamere samenleving, met zorg voor mens en milieu. .//.http://www.senternovem.nl/senternovem/over_senternovem/index.asp


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden