Wat is Kaizen precies

Introductie in Kaizen

Kaizen is de manier waarop je de waardestroom (de productiestroom van leverancier tot klant) verbetert. Het is een ander belangrijk instrument in de gereedschapskist van Lean Six Sigma. Kaizen bestaat uit een voortdurende reeks van verbeterworkshops en projecten. Deze worden zowel op individueel als teamniveau uitgevoerd.

Wat is Kaizen

Kaizen is een japanse filosofie van verbetering die continu stapsgewijze veranderingen in het leven op alle gebieden aanmoedigt: persoonlijk, sociaal, werk. Kaizen betekent dat je geen dag voorbij laat gaan zonder iets te verbeteren. Als de Westerse filosofie kan worden samengevat als 'niet repareren als het niet kapot is' dan zegt Kaizen juist zelfs als het niet kapot is, kan het en moet het beter. Stilstand is immers achteruitgang. Als werkfilosofie houdt Kaizen continue stapsgewijze verandering op alle gebieden in, groot en klein, intern en ook extern, die de hele organisatie verbetert. Kaizen bekijkt het hele systeem van de organisatie, verbeteringsactiviteiten moeten op alle niveaus worden uitgevoerd. De filosofie van Kaizen in het bedrijfsleven richt zich op de processen die invloed hebben op de resultaten. 

Kaizen wordt gezien als de basis voor grote succesen van de Japanners in de wereldwijde auto-industrie en elektronica industrie. In Japan is Kaizen een overkoepelende strategie voor bedrijven. Van iedereen wordt verwacht, dat hij of zij regelmatig een suggestie doet om de processen te verbeteren. Bij bedrijven zoals Toyota of Canon worden per jaar per werknemer 100 verbetersuggesties geimplementeerd. En deze suggesties gaan niet alleen over het eigen werkproces of werkterrein. 

Kaizen zelf gebruiken

Met behulp van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) kan je gestructureerd continu aan verbeteringen werken. Zorg er hierbij voor dat je projecten prioriteert en de projecten het eerst uitvoert die de meeste invloed hebben op de klantwaarde. Het doel is het maken van regelmatige, gestage, stapsgewijze verbeteringen in plaats van grote veranderingen. Gebruik hierbij de VSM van de huidige en gewenste situatie om de juiste projecten voor de verbeteringen te selecteren. Kaizen projecten kun je op verschillende niveaus uitvoeren: op medewerkers niveau, op teamniveau en op managementniveau. Je kunt een project uitvoeren als vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden, als onderdeel van een verbeteringsinitiatief of als onderdeel van een formele workshop. 

De Kaizen workshop

Een van de manieren om de waardestroom snel te verbeteren is door het gebruik van de Kaizen-workshop. De Kaizen-workshop wordt ook wel een Kaizen-event of blitz genoemd. Het is het snel doorlopen van de PDCA-cyclus, doorgaans in 5 tot 10 werkdagen. Tijdens deze tijd richt een projectteam zich op een bepaald deel van het proces om daar alle verspilling uit de waardestroom te verwijderen. De bron van verspilling kan van alles zijn: kwaliteit, communicatie, organisatie etc. De meeste mensen denken aan een productie of fabricageomgeving wanneer ze aan een Kaizen-workshop denken. Maar bedenk vooral dat Kaizen voor iedereen is en voor elk onderdeel in een bedrijf. 

Conclusie

Nadat de VSM van de huidige en gewenste situatie zijn gedefinieerd, gaat een team aan de slag om de kloof tussen de twee toestanden te dichten. Het team voert Kaizen-activiteiten uit om de volgende toekomstige toestand te identificeren en in te voeren, zodat de organisatie dichter bij de ideale toestand komt. Iedereen in de organisatie is betrokken bij Kaizen, als individu of als onderdeel van een team. Een Kaizen-workshop is de ideale omgeving om met een team gericht aan een volgende stap richting de gewenste situatie te komen. 

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden