Wat is Lean management

Wat is Lean Management?

Lean management, beter bekend als Lean is een brede term die een holistische en duurzame benadering omvat waarbij van alles minder wordt gebruikt, terwijl je er meer voor krijgt. De concepten van Lean zijn niet nieuw. Grote en kleine bedrijven over de hele wereld en nu ook in Nederland hebben deze technieken in verschillende vormen al decennia in de praktijk gebracht. Daarnaast zijn er in Nederland al diverse bedrijven die je kunnen helpen bij Lean invoeren of waar je zelf getraind kan worden als Lean specialist. Een specialist op dit gebied is Bureau Tromp uit Amsterdam.

Lean kan worden omschreven aan de hand van de volgende ideeën:

 • Blijvende aandacht voor het bieden van waarde voor de klant (customer value);
 • Vooral mensen respecteren;
 • Een filosofie adopteren van voortdurend leren en dagelijkse verbetering;
 • Technieken gebruiken om variatie te verminderen en verspilling te elimineren;
 • Een langetermijnvisie gericht op continue beter worden;
 • Waarde niet alleen plaatselijk verbeteren, maar wereldwijd door het hele productieproces;
 • Op het juiste moment precies het juiste leveren op basis van de vraag van de klant;
 • Leidinggeven door niet alleen gericht te zijn op resultaten, maar op hoe resultaten worden bereikt, waar klantwaarde wordt gecreëerd en de deskundigheid van werknemers wordt opgebouwd;
 • Bouwen aan langetermijnsrelaties met alle belanghebbenden, inclusief werknemers, managers, eigenaren, leveranciers, distributeurs,de gemeenschap, de maatschappij en het milieu;
 • Alles in beweging houden op een waardetoevoegende, doeltreffende manier.

De grondbeginselen van Lean

Lean betekent minder van een heleboel, zoals minder verspilling, kortere cyclustijden, minder leveranciers, minder bureaucratie. Maar Lean betekent ook meer: werknemers met meer kennis, zelfbewustzijn en zelfstandigheid, meer flexibiliteit en kracht van de organisatie, een hogere productiviteit, meer tevreden klanten en meer succes op de lange termijn. Hoewel de term Lean oorspronkelijk rechtstreeks werd geassocieerd met productieprocessen, gaat Lean over de hele organisatie en raakt het alle aspecten van het operationele proces, zoals ook interne functies en leveranciersnetwerken. Lean heeft haar weg in Nederland gevonden in een breed scala van bedrijfstakken, inclusief de automobielindustrie, ruimtevaart, de bouw, energieleveranciers, de gezondheidszorg en de overheid. Momenteel zijn een groot aantal gemeentes bezig met het invoeren van Lean alsmede een aantal ministeries en grote woningbouwcorporaties.

Het doel van Lean

De bedoeling van Lean is om de ideale staat van perfecte processen en prestaties na te streven. Je probeert de bron en de oorzaken van verspilling te achterhalen en aan te pakken Het gebruik van Lean om spilzucht bij de bron uit te roeien, is gebaseerd op een vast aantal fundamentele aannames:

 • Je levert producten en diensten aan klanten. De klant heeft een behoefte en bepaalt het doel. Alles staat of valt bij de eisen van de klant. Al het andere is bijzaak.
 • De klant is de enige die een waardeoordeel kan vellen. De klant is alleen bereid je zijn geld te geven voor je product of dienst als hij gelooft dat hij waar voor zijn geld krijgt. Het moet de juiste combinatie zijn van de juiste hoogwaardige producten en diensten, op de juiste plaats, op het juiste moment en voor de juiste prijs.
 • Waarde toevoegen is een proces. Je creëert waarde voor een klant via een combinatie van correct uitgevoerde stappen, zoals marketing, ontwerp, productie etc. Dit leidt tot producten en diensten die de klant op waarde zal schatten.
 • Verspilling doet afbreuk aan het proces van waardetoevoeging. Dingen die er heel natuurlijk insluipen en die voorkomen dat processtappen snel en effectief kunnen plaatsvinden, hinderen het toevoegen van klantwaarde.
 • In een perfect proces bestaat geen verspilling. Als iedere processtap volledig juist is en alleen wordt ingezet als dat nodig is zal het proces zonder verspilling producten of diensten genereren. Dit is de optimale ‘Lean organisatie’. 

Conclusie

Lean is een vanuit de productie-industrie ontwikkelde standaard om beter producten en diensten te kunnen leveren. Het is gericht op het creëren van maximale toegevoegde waarde voor de klant. De klant is immers niet bereid om te betalen voor de verspillingen die wij als producenten van producten en/of diensten veroorzaken. Een aanrader om meer te lezen over het Lean onderwerp is het volgende boek: Praktisch Lean Management (Jeroen van Os).

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden