Wat is Lean Six Sigma

Introductie van Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is ontwikkeld voor een snel veranderende wereld waarin klanten of consumenten steeds veeleisender worden en hogere verwachtingen hebben. Klanten willen uitstekende kwaliteit en snelle levering tegen minimale kosten. Lean Six Sigma helpt bedrijven te voldoen aan deze verwachtingen.

Wat kan ik met Lean Six Sigma?

Het gebeurt steeds vaker dat bedrijven verbetermethoden uitproberen maar vervolgens het ene initiatief na het andere zien mislukken. Het is daarom niet vreemd als mensen sceptisch staan tegenover Lean Six Sigma. Als een bedrijf of manager ervoor kiest aan de slag te gaan met Lean Six Sigma zal worden gemerkt dat men er niet slechter van wordt. Zelfs als er voor wordt gekozen om niet met Lean Six Sigma aan de slag te gaan is er in ieder geval praktische kennis opgedaan. Vaak wordt er wel vol aan de slag gegaan met Lean Six Sigma en levert het enorm veel op voor de organisatie zoals:

  • Verbetering van het bedrijfsresultaat, door dalende kosten, verminderde voorraden en vergroting van de klanttevredenheid;
  • Niet-effectieve werkmethoden worden losgelaten en er wordt tijd en energie bespaart. Het vergroot het werkgenot van de medewerkers.

Wat is Lean Six Sigma?

Om de vraag te beantwoorden 'Wat is Lean Six Sigma?', moeten we beginnen bij het belangrijkste principe van deze methodiek, namelijk: de klant staat centraal. De methodiek komt er in het kort op neer dat alles dat niet voldoet aan de behoeften van de klant moet worden verwijderd; dit worden defecten genoemd. De meeste mensen zien hun baas als hun klant. Natuurlijk is het belangrijk dat een medewerker doet wat zijn baas hem of haar als doel heeft gesteld, maar in Lean Six Sigma organisaties is het tevredenstellen van klanten precies hetgene wat een manager wil. 

Als klanten eenmaal worden begrepen door een bedrijf dan moet op zoek worden gegaan naar een manier om het beste aan hun wensen te voldoen. Dit gebeurt door het verbeteren van processen. Het verbeteren van processen met de Lean Six Sigma methodiek heeft twee doelen: het elemineren van variatie (Six Sigma) en het verbeteren van de processtromen en snelheid (Lean).

Sigma is het griekse woord voor variatie, 6 sigma verwijst naar de (vaak utopische) kans van 99,9997% procent dat alle stappen in een proces in 1 keer goed worden uitgevoerd. Om dit streven te bereiken moeten alle individuele stappen in het proces zoveel mogelijk foutloos worden uitgevoerd. Het verbeteren van de processtromen wordt uitgevoerd door het elimineren van verspillingen. Men zegt wel het lean en mean maken van de organisatie. Hiervoor worden 7 categorieen van verspilling onderscheiden:

  1. Transport: Is er onnodige verplaatsing van onderdelen, materialen of informatie;
  2. Wachten: Moeten mensen, onderdelen, systemen, of faciliteiten werkeloos wachten tot een ander werkproces eerst is voltooid;
  3. Overproductie: Produceert men sneller of meer dan door de klant wordt gevraagd;
  4. Defecten: Heeft het proces iets tot resultaat dat de klant onacceptabel vindt;
  5. Voorraad: Heeft een bedrijf grondstoffen of voltooide producten waaraan geen waarde meer wordt toegevoegd;
  6. Bewegen: Hoe bewegen materiaal, mensen, apparatuur en goederen in een (deel van een) productieproces;
  7. Overprocessing: Hoeveel extra werk wordt verricht dat verdergaat dan de standaard die door de klant wordt vereist;

Aan de slag met Lean Six Sigma

Om als bedrijf met Lean Six Sigma aan de slag te gaan, dienen medewerkers te zijn opgeleid tot gecertificeerde Lean Six Sigma Black Belt of Lean Six Sigma Green Belt. Deze termen hebben hun oorsprong, net als Lean, in Japan en zijn geinspireerd door de Judo-sport. Een lean opleiding of een six sigma opleiding kun je volgen bij een gespecialiseerd Lean Six Sigma adviesbureau zoals Bureau Tromp. Na de theoretische opleiding ga je aan de slag met een ervaren Black Belt van deze organisaties waarbij je in de praktijk je kennis gaat toepassen. Na een aantal maanden voer je zelfstandig procesverbeter projecten uit binnen je eigen bedrijf of organisatie.

Conclusie

Het verbeteren van processen met Lean Six Sigma draagt bij aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Het verbeteren van kwaliteit is niet het doel, maar het verbeteren van de klantwaarde moet het doel zijn. Door het opleiden van eigen medewerkers tot Lean Six Sigma Green Belt of Black Belt kan je als organisatie zelf aan de slag met deze procesverbeter-methodiek. 

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden