Portugal en haar schulden

Portugal

Ook Portugal moet er aan geloven: bezuinigingen. De bezuinigingen die Portugal moet doorvoeren zijn in totaal 11,7 mld. euro in 2013. Dit is minder dan Griekenland en Spanje maar nog steeds een forse besparing aangezien de bevolkingspopulatie veel kleiner is en er per persoon dus vrij veel geld moet worden betaald. Deze bezuinigingen moeten er voor zorgen het begrotingstekort in 2013 tot onder de 3% daalt waar het begrotingstekort dit jaar op ongeveer 8,3% zal uitkomen. Hier onder staan weer de belangrijkste bezuinigingen die Portugezen hebben doorgevoerd, aan het doorvoeren zijn of van plan zijn om door te voeren. Deze bezuinigingen zullen dus meer op brengen dan de 11,7 mld. Het gaat namelijk niet alleen om de bezuinigen tot en met 2013, maar ook om de bezuinigingen die hierna nog noodzakelijk zijn.

  • Pensioenleeftijd verhogen
  • Hervorming van het ambtenaren apparaat
  • Verhoging van het Btw-tarief
  • Doorvoeren van verschillende belastingen
  • Privatiseren van staatsbedrijven
  • Einde aan de fiscale aftrekmogelijkheden
  • Bouwstop van overheidsprojecten

Verhoging pensioenleeftijd

De verhoging van de pensioenleeftijd is ook een belangrijke bezuiniging die op de agenda staat in Portugal. De pensioenleeftijd die nu op 65 jaar staat wordt 2 jaar verhoogd naar 67 jaar. Portugal was één van de weinige landen die al voordat de crisis aanbrak keek naar de verhoging van de pensioenleeftijd. Het is voor de Portugezen dus niet iets nieuws en eigenlijk al geaccepteerd dat het nodig is voor de economie. De verhoging levert rond de 2,5 mld. euro per jaar op.

Salarissen ambtenaren

Net als in Spanje en Griekenland gaat ook in Portugal de salarissen van alle ambtenaren op de schop. De Portugese ambtenaren dienen 5% in te leveren op hun huidige salaris. Ook zal er een verlaging van het pensioen van ambtenaren plaatsvinden en daarnaast zal voor al het overheidspersoneel gelden dat de lonen drie jaar lang worden bevroren. Deze besparingen zullen ongeveer 3,4 mld. euro opleveren. Ook zal er een vermindering van het aantal ambtenaren met 10% plaatsvinden wat neerkomt op verlies van maarliefst 65.000 banen, maar een verlaging van de kosten van 1,3 mld. euro. Echter zullen er ook meer kosten bij komen als deze 65.000 ambtenaren een uitkering nodig hebben. De werkelijke opbrengst van deze bezuiniging ligt dus lager dan de 1,3 mld. euro.

BTW tarief

Daarnaast zal net als in Griekenland en Spanje ook het Btw-tarief worden verhoogd met 1 % van 20% naar 21%. Deze maatregel is inmiddels al ingevoerd en zal naar verluidt bijna 1 mld. euro opleveren. Echter is er aangekondigd dat de btw weer omhoog gaat van 21% naar 23%. Dit zal dus een extra 2 mld. euro opleveren bovenop de 1 mld. euro die de eerste verhoging al oplevert. Deze verhoging is in tegenstelling tot de eerste verhoging nog niet ingegaan. Daarnaast zullen der meerdere hogere belastingen worden doorgevoerd. Ten eerste zullen inkomens die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen meer belasting moeten gaan betalen. Voor deze topinkomens zal de belasting worden verhoogd met 3%. De inkomensbelasting zal dus stijgen van 42% naar 45%. Ook zal er belasting op beurswinsten moeten worden betaald en een snelwegbelasting. Daarnaast zullen de werkloosheidsvergoedingen worden verlaagd met een tot noch toe onbekend percentage, wat niet alleen geld op moet leveren maar de Portugezen ook moet demotiveren om thuis te gaan zitten en dus moet stimuleren op wel te gaan werken.

Privatisering

Daarnaast worden staatsbedrijven zoals de die van post, spoorwegen, elektriciteit- en gasbedrijven, telefonie, snelwegen, luchtvaart (zoals TAP) gedeeltelijk of volledig geprivatiseerd. Hoe dit precies gaat gebeuren is nog niet bekend, dus welke staatsbedrijven wel of niet worden geprivatiseerd en welke daarvan dan weer volledig of gedeeltelijk. Het is een bezuiniging die op de agenda staat maar nog niet is uitgevoerd en uitgedacht. Wel is bekend dat de Portugese overheid rond de 2 mld. euro wilt ophalen met de privatisering. Ook komt er hoogstwaarschijnlijk een einde aan de fiscale aftrekmogelijkheden voor onderwijs en gezondheidszorguitgaven. De Portugese overheid zal hier ongeveer 1,1 mld. euro mee verdienen. Verder zal er een stop komen op een aantal overheidsprojecten die zouden worden uitgevoerd in de toekomst Sommige projecten die nu al bezig zijn worden direct gestopt. Deze zullen helemaal niet meer of pas in de toekomst worden uitgevoerd. Een goed voorbeeld is de HSL die gebouwd zou worden (van Portugal naar Spanje) waarmee een begroot bedrag van 1,7 mld. was gemoeid. Dit plan is voorlopig uitgesteld.

Conclusie

Alle bovenstaande bezuinigingen bij elkaar moeten bijna 15 mld. euro opleveren. Dit is een goed begin voor Portugal om de begroting op orde te krijgen. Niet alle bezuinigingen worden direct ingevoerd, maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we zeggen dat de bovenstaande bezuinigingen wel worden ingevoerd in de toekomst en daarnaast zijn de Portugezen hard bezig met bezuinigingen onder druk van de EU en het IMF. Dit zorgt er voor dat de Portugese overheid onder een constante druk blijft staan om de begroting op orde te krijgen en het tekort hierop terug te dringen tot onder de 3%.

Na het opstellen van alle bezuinigingen van Portugal kunnen we concluderen dat er afdoende maatregelen zijn en worden genomen om het begrotingstekort voor de komende jaren terug te dringen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden