Spanje en haar schulden

Spanje

Het eerste land dat we gaan behandelen is Spanje. Spanje is van de vier PIGS-landen misschien wel het land dat er financieel het ‘beste’ voor staat. De Staatsschuld is redelijk goed echter is de werkloosheid de hoogste in Europa. Om de dreigende grote tekorten op te vangen die vooral door de hoge werkloosheid aan het ontstaan zijn zal er hard bezuinigd moeten worden. De Spaanse overheid is dan ook de hier onderstaande bezuinigingen aan het uitvoeren. Met als doel het begrotingstekort terug te dringen tot onder de 3%. (In 2010 is er al voor al 5 mld. euro bezuinigd en in 2011 voor 10 mld.)

Bezuinigingen op een rij

  • Daling van onderwijsbegroting met 8,1%,
  • Daling van onderzoeksbegroting met 7%
  • Daling van milieubegroting met 31,8%
  • Daling van de begroting van openbare werken met 34,6%
  • Verlaging van de ambtenaar salarissen.
  • Verhoging van de pensioenleeftijd
  • Verhoging van het Btw-tarief
  • Afschaffing van de eenmalige babytoelage
  • Bezuinigingen op de deelstaten

Korte termijn

De eerste bezuinigingen die worden doorgevoerd zijn vooral maatregelen op korte termijn. Zo gaat de begroting voor onderwijs met 8,1% achteruit. Dit levert aardig wat geld op voor de Spaanse kas, echter moet niet vergeten worden dat we uiteindelijk wel afhankelijk zijn van geschoolde arbeiders. Die zorgen uiteindelijk ook weer voor een betere concurrentie positie voor het land als de arbeidsproductiviteit wordt verhoogd. Dit zelfde geld voor het milieu. Op de milieubegroting wordt maarliefst 31,8% bezuinigd. Ook dit levert een aanzienlijk bedrag op, maar rekening met de toekomst wordt er niet gehouden, want waarschijnlijk gaat Spanje door deze bezuinigingen de milieuverdragen niet halen. Echter haalt het wel eerder de economische verdragen zoals het bbp dat onder de 3% moet zijn volgens Europese afspraken.

onderwijsbegroting

De daling van de onderzoeksbegroting bedraagt 7% en dit is een bezuiniging die wel redelijk is. Ook op openbare werken wordt 34,8% bezuinigd. Deze laatste maatregel levert 3,4 mld. euro op, maar doet de werkloosheid wel weer stijgen. De vier bovengenoemde bezuinigingen zijn relatief ‘zacht’. Ze komen vooral voor de rekening van de toekomstige Spanjaarden, maar de huidige generatie die moet bezuinigen voelt hier nog relatief weinig van. De volgende bezuinigingen die aan bod komen zijn daarentegen direct terug te vinden in de portemonnee van de burgers. De eerste grote bezuiniging is de verhoging van het Btw-tarief. Het normale tarief gaat van 16% naar 18% en het lage tarief van 7% naar 8%. Dit levert 2,5 mld. euro op.

Pensioenen

Ook de bevriezingen van de pensioenen zijn gevoelige bezuinigingen. Deze maatregel levert per jaar 1,5 mld. euro op en wordt voor één jaar ingevoerd dus dit levert 1,5 mld. euro op. Echter raakt deze bezuiniging wel 6 miljoen Spanjaarden direct in de portemonnee.

Overheden

In Spanje gaat maarliefst bijna 50% van de uitgaven op de begroting naar lagere overheden. Hier kan dus veel geld bespaard worden en dit zijn de Spanjaarden dan ook aan het doen. De ambtenaarsalarissen gaan dit jaar gemiddeld met 5% omlaag en voor volgend jaar worden de salarissen van de ambtenaren bevroren. Deze twee maatregelen leveren 4,5 mld. euro op.

Deelstaten

Verder wordt er ook bespaard op de deelstaten. Deze krijgen minder geld van de overheid. Dit levert 1,2 mld. euro op. Ook de afschaffing van de toelage van 2500€ die de Spanjaarden krijgen per geboren baby wordt afgeschaft en dit levert nogmaals 1,2 mld. euro op.

Kleine maatregelen

Daarnaast heb je nog een aantal kleine bezuinigingen die worden doorgevoerd zoals een besparing op het Spaanse Koningshuis en het verlagen van de salarissen van ministers met 15%. Ook wordt de toeslag op kinderbijslag verlaagd. En de kosten op de belastingsadministratie worden verlaagd met 5%. De laatste bezuiniging is de verhoging van de pensioenleeftijd. De pensioenleeftijd die nu op 65 jaar staat wordt 2 jaar verhoogd naar 67 jaar. Dit levert rond de 5,5 mld. euro per jaar op.

Conclusie

De bezuinigingen moeten in 2010 al 5 mld. euro gaan opleveren. En in 2011 is de bedoeling dat er 10 mld. euro wordt bezuinigd. Om de begroting van Spanje structureel te verbeteren moet er nog 50 mld. bezuinigd worden en dan zijn alle bezuinigingen in totaal dus 65 mld. De bezuinigingen van in eerste instantie 15 mld. moeten ervoor zorgen dat het tekort van 9,8% in 2010 wordt teruggedrongen tot 3,8% in 2011. De bezuinigingen die hierboven te zien zijn zullen er zeker voor zorgen dat het begrotingstekort wordt teruggedrongen. Het begrotingstekort in Spanje is echter vrij hoog dus zal het zoals ook de verwachtingen zijn nog niet in 2011 lukken om onder de 3% uit te komen. In 2012 moet dit wel lukken gaat Spanje door zoals ze nu doen. Daarom denken wij dat Spanje voldoende maatregelen aan het treffen is om de begroting op orde te krijgen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden