PIGS landen

Wat zijn de PIGS-landen?

Hoe zijn de PIGS-landen in deze problematische economische situatie beland? In dit artikel wordt duidelijker wat de PIGS-landen precies zijn en in wat voor economische situatie zij terecht zijn gekomen.

PIGS-landen is een afkorting van vier landen, deze landen zijn Portugal, Italië, Griekenland en Spanje. Soms wordt de I voor Ierland gebruikt, maar dit is pas sinds 2009 het geval en wij willen ook graag de economische situatie van voor deze tijd bekijken en daarom gebruiken wij het land Italië en niet Ierland. Hetzelfde geldt voor Groot-Brittannië, deze wordt soms ook toegerekend als een van de PIG(G)S-landen, maar ook deze nemen wij niet mee in ons profielwerkstuk. De afkorting voor deze landen is bedacht, omdat dit allemaal landen waren in Zuid-Europa die een relatief hoge staatsschuld hadden. Vooral sinds de kredietcrisis waar deze landen erg in de problemen zijn gekomen is deze afkorting veelvuldig gebruikt. In de financiële wereld wordt kortweg over de PIGS-landen gesproken. Dan is meteen duidelijk over welke landen en hun bijbehorende economische situatie er wordt gesproken.

Hoe zijn de PIGS-landen in deze economische situatie beland?

Zoals hierboven al is genoemd, is PIGS-landen een afkorting voor landen die grote financiële problemen hadden en op dit moment nog steeds hebben. Deze vier landen (die we uitgebreid gaan behandelen in ons PWS) zijn economische gezien de landen die er het slechts voor staan in Europa. Het probleem van deze landen is dat de staatsschuld erg hoog is. Deze is in elk land wel in meer- of mindere mate gestegen door de wereldwijde kredietcrisis, maar in deze landen spelen er meerdere problemen dan alleen de staatsschuld die in de PIGS-landen over het algemeen al erg hoog waren voor de crisis.

Ontstaan Europese schuldencrisis

Toen de kredietcrisis aanbrak in Amerika en daarna overwaaide naar Europa en de rest van de wereld was het gevolg hiervan dat er minder werd geïnvesteerd door bedrijven, landen en personen. Er werd simpelweg minder krediet verstrekt door banken (begon bij Amerikaanse banken), die in problemen kwamen door hun eigen beleid. Het gevolg van het minder of niet verstrekken van krediet was dat de overheden minder geld binnen kregen aan belastingen en daardoor het tekort op de begroting snel hoog op liep. De overheidsuitgaven bleven min of meer gelijk, maar de overheidsinkomsten aan onder andere belastingen werden veel lager. Dit kwam doordat er minder werd geïnvesteerd en dus minder belasting terug kwam in de overheidsschatkist. Zo ontstonden er voor veel landen een begrotingstekort en de staatsschulden werden dus aanzienlijk hoger dan dat ze eerst waren. In de PIGS-landen was het echter nog erger gesteld dan in de rest van Europa en hier liep het begrotingstekort zo hoog op dat bedrijven, landen en individuele personen uit binnen- en buitenland weinig of geen vertrouwen meer hadden in deze landen. En in deze landen specifiek, omdat de staatsschuld wel erg hoog opliep en het risico om te investeren dus door veel mensen als te hoog werd beschouwd. Het gevolg hiervan is dat landen, bedrijven en personen vrijwel geen vertrouwen meer hadden om te investeren in deze landen en dit dan ook niet of in mindere mate deden, wat de staatsschuld dus nog meer deed toenemen. Zo ging de kredietcrisis dus over in de staatsschulden crisis die op dit moment nog steeds speelt.

Conlusie

Conclusie is dat de PIGS-landen in de problemen zijn geraakt door twee factoren. Eén is hun eigen overheidsbeleid dat verre van goed opereerde en voor en te grote staatsschulden zorgden. Daarnaast kwam de krediet crisis die ervoor zorgde dat het overheidsbeleid ook daadwerkelijk werd afgestraft met als gevolg dat de PIGS-landen in grote problemen zijn geraakt en ook nog steeds zijn. De huidige economische situatie kan alleen verbeteren met drastische ingrijpen in de begrotingen van desbetreffende landen en gelukkig is dit ook precies wat er gebeurd.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden