Financiële steun aan Europese landen

Voor- en nadelen voor het financiële steun verlenen aan Europese landen

Het is overzichtelijk om alle voor en nadelen van het al dan niet verlenen van financiële steun aan de Zuid-Europese landen op een rij te zetten. Bij een aantal voor en/of nadelen zullen we de enquête gebruiken om de mening van het Nederlandse volk duidelijk te maken

Voordelen en voorargumenten bij het wel verlenen van steun aan PIGS-landen:

1) Zekerheid voor binnenlandse en buitenlandse economie 2) Stabiliteit van de euro 3) Eenheid in Europa, we helpen elkaar 4) De fout ligt ook bij ons 5) Geld dat we uitlenen krijgen we met rente terug

Nadelen en tegenargumenten bij het niet verlenen van steun aan PIGS-landen:

1) Kosten van hulp zijn hoog en risico’s ook 2) Straf voor slecht beleid PIGS-landen is dat ze geen hulp krijgen 3) Hulp is geen garantie voor het oplossen van de problemen 4) We zitten zelf in economische problemen en hebben het geld niet 5) Het Europese Stabiliteitspact, waarin de regels voor de leden van de eurozone zijn vastgelegd, stelt dat de eurolanden elkaar niet collectief te hulp mogen schieten dus het is verboden om elkaar te helpen, omdat de rente lager ligt dan het markttarief voor Griekse staatsleningen.

Zekerheid

Door de Euro en de enorme bedragen die Duitse banken in Griekenland hebben uitstaan, zal Griekenland de rest van Europa meesleuren in haar val. Niet uit goedheid maar uit pure noodzakelijkheid zouden we hen daarom moeten helpen. Dit is een mooi voorbeeld bij het eerste argument voor het verlenen van hulp aan de PIGS-landen. Niet alleen Duitsland heeft geld uitstaan in bijvoorbeeld Griekenland maar ook Nederland en ook Frankrijk en zo hebben alle Europese landen wel een lening uitstaan bij elkaar. Dit zorgt ervoor dat mocht er een Europees land failliet gaan elk ander Europees land dit economisch zwaar zou gaan voelen. En het kan zelfs een domino effect veroorzaken waardoor uiteindelijk in het ergste geval alle Europese landen failliet zullen gaan. In onze enquête zien we dit ook terug bij vraag twee.92,5 % van de ondervraagden is bang voor een grote klap of zelfs een faillissement als een PIGS-land failliet gaat. Daarom zal het heel wat zekerheid en vertrouwen geven als we wel investeren in de PIGS-landen zoals het steunen en garant staan voor deel van het noodfonds

Stabiliteit van de euro

De stabiliteit van de euro zou gewaarborgd worden als we investeren in de PIGS-landen. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom het Europese Monetair Fonds voor het verlenen van hulp aan de PIGS-landen is. En zij zijn niet alleen voor maar hebben er ook voor gezorgd dat het EFSF is ontstaan. Het waarborgen van de stabiliteit van de euro is namelijk het hoofddoel van het Europees Monetair Fonds.

Eenheid in Europar

Het is niet zomaar dat de Europese landen zich hebben verenigd. Zo kunnen ze economische gezien niet alleen van elkaar profiteren maar ook in slechtere tijden zouden we elkaar moeten steunen. Europa leek tot de crisis een sterk blok dat onmogelijk aangetast kon worden in haar eenheid. Echter was dit niet het geval, want toen de crisis voor de deur stond en een aantal landen zwaar in de problemen kwamen was en is het nog steeds maar de vraag of we elkaar ook steunen in moeilijke tijden. Om het vertrouwen in Europa en daarmee ook het vertrouwen in de economie van Europa te vergroten is het dus goed dat we elkaar helpen ook in moeilijke tijden zo zal het vertrouwen groeien en dat zal een positief effect hebben op de economie.

Mede veroorzaker

Enkele landen in Europa zijn zwaar in de problemen gekomen. Daar krijgen ze flink voor op hun donder, maar is dat wel terecht dat alleen de landen zelf de schuld krijgen? Het antwoord hierop is nee, de fout ligt namelijk ook bij de Europese Commissie en alle Europese landen die niet hebben opgelet. Buiten kijf staat dat de PIGS-landen zelf verantwoordelijk zijn maar zoals altijd het geval is, is er een controlerend orgaan. In dit geval is voor de Europese Commissie en ook de Eurolanden conclusie te trekken dat ook zij fouten hebben gemaakt. Op zich is dit niet direct van invloed op de vraag of we de PIGS-landen wel of niet steunen, maar wel is er iets voor te zeggen dat als ook wij deels schuldig zijn wij als Europa ook moeten helpen om het robleem op te lossen en dus de PIGS-landen te steun.

Rente

Geld dat we uitlenen krijgen we met rente (5% in dit geval) terug is een argument voor het uitlenen van geld aan de PIGS-landen. Het is heel simpel. We lenen geld en krijgen hier een beloning voor terug. Uiteindelijk kost het ons dus geen geld maar verdienen we eraan. En als je daarmee ook nog is kan zorgen dat de eigen Europese en zelfs de wereld economie er beter voor staat dan moet je dit doen. En omdat er strenge voorwaarden zijn bij het uitlenen van het geld is de kans groot dat het wordt terugbetaald.

Kosten en risico’s

De kosten van de hulp aan de PIGS-landen kunnen erg hoog oplopen. Daarnaast is het volgens vele mensen zeer onwaarschijnlijk dat de lening wordt terugbetaald. Ook al wordt er gezegd dat er strenge voorwaarden zijn voor het afgeven van de financiële steun en is dit ook het geval. Dit staat los van het wel of niet terug kunnen betalen van de afgegeven leningen. Want dat de PIGS-landen gesteund worden hoeft nog niet te betekenen dat zij ook uit de financiële malaise komen en dat betekend dus dat het een groot risico is om te investeren.

Straf voor slecht beleid PIGS-landen is dat ze geen hulp krijgen

Waarom zouden wij als Europa landen moeten steunen die ontzettend hard de fout in zijn gegaan met hun beleid. Het zijn juist deze landen waar de leefomstandigheden relatief goed waren. Ieder land wil zijn burgers zo veel mogelijk geven en het haar burgers zo goed mogelijk maken. Het is een keuze wat deze landen zelf hebben gemaakt en daarom moeten ze hier ook zelf voor opdraaien. Het geven van steun aan landen die iets fout doen zou een verkeerd beeld afgeven aan de landen die wel keuzes hebben gemaakt waardoor hun burgers meer moesten inleveren.

Hulp is geen garantie

Hulp is geen garantie voor het oplossen van de problemen. Dit is ook al uitgelegd bij nadeel nummer 1. Maar met dit argument wordt ook het beleid genoemd van de PIGS-landen. Zal het beleid na het terug betalen van de lening wel veranderen? Ook hier zijn ‘’garanties’’ gegeven door het IMF omdat er strenge regels zijn gebonden aan het uitlenen ven garant staan voor een bepaald bedrag. Bij het uitlenen van geld zullen de landen die dat geld lenen grote veranderingen moeten doorvoeren. Dat moeten ze nu ook al doen zonder die leningen maar de vraag is meer zullen de landen niet in herhaling vallen qua gedrag van de overheid en de natuur van de mensen die toch een gemakkelijk leven zijn gewend.

Geen geld te leen

Het is onverstandig om geld uit te lenen aan een land of aan verschillende landen als je zelf geen geld hebt en als je zelf als land al ontzettend hard moet bezuinigen om een eigen begroting op orde te krijgen. Daarnaast is het in combinatie met het gevoerde beleid (nadeel 3 hierboven) oneerlijk om geld uit te lenen aan landen die zelf de fout in zijn gegaan. Daar moeten hun eigen burgers die hierbij ook baat hebben gehad maar voor opdraaien.

Europese Stabiliteitspact

Het Europese Stabiliteitspact, waarin de regels voor de leden van de eurozone zijn vastgelegd, stelt dat de eurolanden elkaar niet collectief te hulp mogen schieten dus het is verboden om elkaar te helpen ook al zouden ze dit willen, omdat de rente lager ligt dan het markttarief voor Griekse staatsleningen. En dit word gezien als subsidie omdat het heel simpel is om meer geld te verdienen aan het verstrekken van een lening. Het is daarom een veel gehoord argument dat de regels die voor de leden van de eurozone zijn vastgelegd niet overtreden mogen worden en het dus niet mogelijk is om geld uit te lenen.

Conclusie

Bent u voor of tegen het verlenen van financiële steun aan Zuid-Europese landen? De keuze is aan u, ik heb de voor en nadelen geschetst, maar uiteindelijk is het een persoonlijk waardeoordeel van een individu welke voor- en nadelen het zwaarst wegen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden