De recessie-groeier als werknemer

Achtergrond van de recessiegroeier

Tijdens een recessie zijn er winnaars en verliezers. Men spreekt van een recessie als er sprake is van 2 achtereenvolgende kwartalen van economische krimp en krimp van financiële indicatoren, i.e. Europese beurs en Europese rente curve.

Bedrijfsleven

De gevolgen van een recessie zijn ook merkbaar in het bedrijfsleven; de relaties tussen de werkgever en werknemer komen onder druk te staan. De bedrijfsresultaten die komen onder druk te staan en in het algemeen zijn bedrijven moeilijker in staat hun kosten te dekken.

Een van de maatregelen van bedrijven is dat er in het personeelsbestand gesneden wordt. Hierdoor wordt er direct gesneden op de kosten. Meestal hebben de bedrijven, door het wegvallen van een deel van hun persooneelsbestand, een concrete actieplan liggen om de werkprocessen te optimaliseren ofwel te herdefinieren.

Een recessiegroeier heeft zijn taken en verantwoordelijkheden tijdens de arbeidssituatie zien toenemen. Doordat er nu minder personeel beschikbaar is voor hetzelfde werk heeft de recessiegroeier taken erbij gekregen of zelf de initiatieven genomen om extra taken buiten zijn functieverantwoordelijkheden te doen. De rest van de werknemers hebben hun taken niet zien veranderen, hebben hun collega’s nog niet weg zien gaan of andere mogelijkeden gehad om te kunnen groeien.

Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Randstad Werkmonitor is gebleken dat ongeveer 20% van de werknemers tijdens de crisis een hogere functie hebben gekregen. Ongeveer 40% van de ondervraagden zegt op vakinhoudelijk gebied en persoonlijk gebied een substantiele groei te hebben doorgemaakt. Twaalf procent zegt extra taken erbij te hebben gekregen die niet bij hun functie hoort.

Bovenstaande kan als volgt verklaard worden: als de wereld om je heen in beweging komt dan kom je ook in beweging. Ook het primaire doel van een bedrijf is om in stand te blijven, echter als er ingrijpende gebeurtenissen zich voordoen, zoals snijden in het peroneelsbestand, dan zal het achterblijvende persoon ook in beweging komen. Hierdoor zie je mogelijkheden om jezelf waar te maken en te profileren. De oeroude instinct van de mens komt hierdoor ook naar boven; survival of the fittest.

Welke specifieke kwaliteiten hebben recessiegroeiers?

Ambitie en taken komen vrij doordat er collega's zijn weggegaan. Taken zijn opgepakt door deze groep en de meeste gevallen laten zien dat ze het kunnen. Deze extra taken dienen dan nog wel verzilverd te worden in de arbeidsvoorwaarden die bijvoorbeeld in de vorm van loonsverhoging of functiepromotie zichtbaar gemaakt kunnen worden. De recessiegroeier zal wat langer op de zaak blijven of neemt werk mee naar huis.

Uiteindelijk heeft de werkgever de werknemer in de organisatie die van aanpakken weet, de sfeer op de werkvloer goed kan houden en zeer bewust is en ook naar acteert dat hij of zij een onderdeel is van een organisatie die moet groeien.

Hoe kunnen de werkgevers de recessiegroeiers bij zich houden?

Er dienen in ieder geval goeie loopbaan gesprekken gehouden te worden. Hierdoor kom je erachter wat de wensen en verwachtingen van de recessiegroeiers zijn. De werkgevers kunnen dan zeer specifiek rekening houden met de recessiegroeiers en kunnen zo inspelen op de band tussen hen; sterker nog om deze te bekrachtigen en te behouden.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden