Liberalisering van de energiemarkt

Sinds 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Hierdoor is sinds deze tijd ook veel veranderd in de energiemarkt. Zo is er nu meer concurrentie en meer keuzevrijheid voor de klant. Veel klanten weten niet hoe deze regeling in elkaar zit. In dit artikel wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van de liberalisering en hoe jij er voordeel uit kan halen.

Voordelen van de liberalisering

De regering vond dat er meer concurrentie in de energiemarkt moest komen. Hierdoor zouden de huidige energieleveranciers hun best moeten doen om de klanten te behouden en kunnen nieuwe partijen energie gaan leveren. De klant heeft dan ook de mogelijkheid om bewust te kiezen van welke energiebron de energie geleverd wordt. Zo is het mogelijk om te kiezen voor groene of grijze stroom. Doordat er meer concurrentie ontstaat zou de prijs omlaag gaan. Klanten kunnen bewust kiezen voor een leverancier die het beste bij hun past.

Energienetwerk

Het energienetwerk is niet geliberaliseerd en is van de Nederlandse staat. De netbeheerder zorgt voor het transport van de energie over het energienetwerk. Hierdoor wordt de kwaliteit van de aansluitingen en het energienetwerk gewaarborgd. Het is niet mogelijk om je eigen netbeheerder te kiezen.

Toezicht

Aan nieuwe energieleveranciers worden veel eisen gesteld. Alleen bedrijven met een vergunning van de NMa mogen energie leveren. Alle leveranciers zijn verplicht om betrouwbare energie te leveren tegen een redelijke prijs. Ook moet bewezen worden dat de technische kennis aanwezig is om energie te kunnen leveren. Hierdoor zullen uitsluitend betrouwbare leveranciers op de markt verschijnen en zal de kans dat een leverancier failliet gaat klein zijn. Indien een leverancier toch failliet gaat zal de gas en stroom levering niet stoppen en zal de klant automatisch terugvallen op de oorspronkelijke leverancier. Alle leveranciers zijn bevoegd om in heel Nederland energie te leveren. Om misbruik van machtsposities te voorkomen houdt de overheid toezicht op de energiemarkt. De Energiekamer (EK) beschermt de consument om de marktwerking te bevorderen.

Energie prijsvergelijkers

Omdat steeds meer leveranciers op de energiemarkt komen is het al snel onoverzichtelijk als iemand een nieuwe leverancier gaat zoeken. Om de leveranciers eenvoudig te kunnen vergelijken zijn er energie prijsvergelijkers gekomen. Dit zijn bedrijven die helpen bij de keuze van een nieuwe leverancier.

Overstappen

Nadat de klant zich heeft aangemeld bij een nieuwe leverancier zal de nieuwe leverancier de overstap regelen. De prijsverschillen tussen de leveranciers maakt het de moeite waard om de verschillende leveranciers te vergelijken. Er hoeven geen aanpassingen te worden aangebracht in de meterkast of de infrastructuur bij een overstap. Overstappen naar een nieuwe leverancier is gratis. Indien de klant een energie contract heeft voor meerdere jaren dan zal dit contract afgekocht worden als je wilt overstappen. Het is dan verstandiger om te wachten tot het huidige energie contract bijna afgelopen is en dan contact op te nemen met de nieuwe energieleverancier.

Conclusie

De liberalisering van de energiemarkt heeft gezorgd voor grote veranderingen. Klanten hebben meer keuze en nieuwe energiebedrijven zijn opgericht. De energiebedrijven zien elkaar nu als concurrenten en veel klanten stappen ook over. De regering heeft ervoor gezorgd dat de energiemarkt goed beschermd is en niemand zomaar afgesloten kan worden.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden