Welke economische gebieden zijn er in de wereld

Inleiding

Economie is een enorm uitgebreide wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan boekhouders, beurshandelaren, curatoren en bankiers. Al deze mensen houden zich bezig met  geldzaken, goederenstromen etc. Het ene land staat er economisch gezien beter voor dan het andere. Zo heeft het ene land een hoger nationaal inkomen dan het andere land. Op grond van de sterkte van de nationale economie, kunnen alle landen van de wereld in drie zogenaamde economische gebieden of regio’s verdeeld worden. Maar welke drie economische regio’s zijn er dan eigenlijk precies?

Wereldeconomie

Je hoeft het nieuws maar aan te zetten of een krant open te slaan, je komt altijd wel wat nieuws tegen dat met de wereldeconomie te maken heeft. Tegenwoordig gaat dat dan vaak over de internationale crisis. Het is bijzonder om je te bedenken dat er een paar honderd jaar geleden nog geen sprake was van grootschalige internationale handel. De wereld was toen nog stukken kleiner, figuurlijk gesproken. Tegenwoordig zijn wij binnen enkele uren aan de andere kant van de wereld, terwijl dit vroeger weken kostte en voor het merendeel van de bevolking ook nog eens onbetaalbaar was. Velen kwamen nauwelijks buiten hun stad of regio. Tegenwoordig hebben we echter genoeg middelen om met iedereen van over de hele wereld gemakkelijk in contact te staan. Dit heeft voor een bloeiende wereldeconomie gezorgd. En dankzij verschillende opkomende landen wat economie betreft, blijft de wereldeconomie groeien.

Drie economische regio’s

Er zijn drie grote economische regio’s in de wereld. In de eerste regio horen de landen met de sterkste economie. In de tweede regio horen de landen met een wat mindere economie en tenslotte horen in de derde regio de landen met een (zeer) zwakke economie. Dit is allemaal erg leuk en aardig, maar wat is nou eigenlijk het belang van deze economische regio’s? Het is zo dat door het ‘’invoeren’’ van deze kernregio’s wetenschappers goed zicht krijgen op de processen die in de wereld plaatsvinden. De drie economische regio's zijn de kernregio's, semi-perifere regio's en perifere regio's. Deze volgorde is aflopend van economisch het hoogst ontwikkeld tot het minst ontwikkeld.

Kernregio’s

Deze landen zijn economisch hoogontwikkeld. Er is veel technologie en kennis. Ze hebben een grote productie en grote politieke en economische invloeden in de wereld. Denk bij de kernregio’s aan landen als de Verenigde Staten, Australië maar ook Nederland en België. De kernmerken van deze regio’s kunnen soms een beetje kort door de bocht lijken. Luxemburg bijvoorbeeld is erg rijk en welvarend, maar het heeft weinig politieke invloed in de wereld. Toch mag het tot de kernregio’s gerekend worden. De kernregio's worden ook wel centrumregio's genoemd.

Semi-perifere regio’s

Deze landen zitten tussen centrum- en perifere-regio’s in. De landen hebben een behoorlijke industriegraad en een groot deel van de producten die ze produceren wordt vervoerd naar de kernregio’s. Veel opkomende landen (qua economie) horen bij de semi-perifere regio’s. Denk bijvoorbeeld aan Brazilië en Zuid-Afrika. In deze landen zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van economie en industrie, maar ook is er nog steeds veel armoede en dergelijke in de regio aanwezig.

Perifere regio’s

Onderaan de wereldeconomie bungelen de perifere regio’s. De (weinige) economische activiteiten van deze landen zijn sterk afgestemd op het belang van centrum en semi-periferie. In deze landen is er een lage productiviteit en ook ligt het inkomen per hoofd van de bevolking erg laag. Ook andere wantoestanden zoals grootschalige kinderarbeid en politieke wanorde vind plaats in de perifere regio’s. Het grootste deel van de periferie ligt in Afrika. Landen als Somalië en Swaziland horen bijvoorbeeld bij de periferie.   

Conclusie

Er zijn drie verschillende economische regio’s: kernregio’s, semi-perifere regio’s en tenslotte de perifere regio’s. Deze termen zijn in het leven geroepen om te beschrijven hoe de economie en welvaart van een land ervoor staat. Deze begrippen zijn vooral voor wetenschappers handig. Nederland en België horen beide tot de kernregio’s.  

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden