Wanneer heb je een tijdelijke medewerker nodig

De zaken gaan goed en er is meer capaciteit nodig. Of er zijn unieke vraagstukken binnen je organisatie en je hebt specialisten nodig. Of er zijn grote veranderingen in de organisatie nodig die je niet door je eigen personeel kan laten oplossen. Een greep uit de vele scenario's waarvoor je tijdelijke externe medewerkers (detachering) nodig kan hebben. Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt en een grote toename van het aantal ZZP'ers wordt dit ook steeds makkelijker gemaakt. 

Detachering heeft diverse voordelen. Voordelen ten aanzien het tijdelijke karakter van het arbeidscontract, maar ook voordelen aan de benutting van externe arbeidscapaciteit.

De voordelen van een tijdelijke arbeidscontract

Bij detachering is er in de meeste gevallen sprake van werkzaamheden met een tijdelijk aspect. Je huurt een externe partij in die tijdelijke medewerkers levert voor het oplossen van een tijdelijk probleem. Het tijdelijke aspect heeft diverse voordelen.

Meer flexibiliteit

Wie kiest voor tijdelijke extern medewerkers heeft het voordeel dat er snel en flexibel op veranderingen gereageerd kan worden. Mocht de extra capaciteit niet meer nodig zijn, dan is afstoting snel en eenvoudig. Ook kan er in korte tijd snel gegroeid worden. Hiermee kan beter ingespeeld worden op verschillen van vraag en aanbod in productie en dienstverlening.

Minder risico

Omdat bij detachering de verantwoordelijkheid voor arbeidscontracten wordt verlegd naar de detacheerder, loopt een organisatie minder risico op het HRM gedeelte. Hiermee kunnen bepaalde arbeidsconflicten worden omzeild. Een voorbeeld is dat er een tijdelijke medewerker nodig is om een tijdelijke probleem op te lossen (d.w.z. lang genoeg voor een vast contract). Na het aannemen van deze medewerker is er sprake van langdurig ziekteverzuim. Dit is een reeel risico dat bijvoorbeeld met detacheren bij Brunel kan worden voorkomen. Het is dan de verantwoordelijkheid van de detacheerder om dit verzuim te voorkomen, dan wel op te lossen.

Kostenbesparing

Kostenbesparing is een andere voordeel voor het inhuren van derden. Wanneer externe capaciteit tijdelijk nodig is, is het duurder om een medewerker voor lange tijd op de payrol te hebben. Wanneer een FTE maar voor een halve FTE werk heeft, zit je dus met extra kosten en in het ergste geval met een ongemotiveerde medwerker (met te weinig werk) die andere van hun werk houdt.

De voordelen van externe capaciteit

Detachering heeft ook nog een andere voordelen ten aanzien van diversiteit, kennis en mankracht. 

Grotere diversiteit

Omdat je met detachering voortdurend nieuwe professionals in je organisatie kan opnemen, wordt je diversiteit sterk vergroot. Je kan van de voordelen genieten de verschillen van van inzichten, ervaringen en van de frisse blik van buitenaf. Dit in tegenstelling tot het nadeel van beperkte arbeidsgroep met een beperkt blikveld.

Kennis

Soms zijn er van die problemen die je alleen goed kan oplossen door de juiste specialisten. Je kan nu simpelweg niet alle kennis in huis hebben. Dat weegt niet op tegen de kosten die er voor nodig zijn om de benodigde arbeidscapiciteit in stand te houden. Ook hier biedt detachering de oplossing. Je hoeft je ook niet meer verantwoordelijk te maken voor het op peil houden van de kennis van personeel. Je detacheert alleen die specialisten die hun kennispeil op orde hebben.

Mankracht

Tot slot het voordeel van extra mankracht. Soms zit je in tijdnood of heb je door een grote order meer mankracht nodig. Je weet op voorhand dat dit een tijdelijk karakter heeft en dat je hier geen vast personeel voor kan en wil aannemen. Detachering is dan de ideale manier voor het vergroten van je capacitieit. Je neemt alleen diegenen aan die nodig zijn voor het op tijd halen van de deadline en stoot daarna dit arbeidskapitaal weer af. Dit scheelt aanzienlijk in kosten dan wanneer je deze groep jaar in jaar uit op de payrol zou hebben staan.

Conclusie

Detachering is biedt vele voordelen voor het flexibel inrichten van je organisatie. Je kunt makkelijker inspelen op veranderingen van buitenaf, je wordt minder blootgesteld aan risico's van een eigen werknemersbestand, je kan kosten besparen en gebruik maken van de beste specialisten in hun vakgebied. 

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden