Boer zoekt Biobrandstof

Boer zoekt Biobrandstof?

Ik ben altijd in voor brainstormsessies, presentaties, televisieprogramma’s, boeken en discussiebijeenkomsten over duurzaamheid! Omdat duurzaamheid nog steeds een containerbegrip is, is het fantastisch om te zien hoe bijna iedereen anders denkt over dit begrip.

Wat mij vooral interesseert aan duurzaamheid en de ideeën en gedachten die een ieder er over heeft, zijn zowel de innovatieve zaken maar ook de kromme gedachtengangen. Van beide zal ik een voorbeeld noemen:

Innovatie

Sinds we als samenleving en overheden met onze neuzen op de feiten worden gedrukt over het opraken van de fossiele brandstoffen, denken we na over alternatieven voor het dagelijks gebruik van deze brandstoffen. Nummer 1 in gebruik van fossiele brandstoffen door particulieren is het transport. Ik noem het bewust transport en niet “de auto”. Het gebruik van fossiele brandstoffen van auto’s is maar een deel wat toegeschreven kan worden aan particulieren. Ook transport van voeding, kleding en andere gebruiksmiddelen en natuurlijk vervoer met mensen door trams/metro’s, treinen, bussen, taxi’s en vliegtuigen kost fossiele brandstoffen. Er is voor al deze manieren van transport geen één alternatief te bedenken die door alle vervoersmiddelen kan worden gebruikt. Helaas. Het probleem zou veel sneller de wereld uit zijn.

Het is dus noodzakelijk om verschillende alternatieven te verkrijgen voor transport. Om transport via auto’s als voorbeeld te gebruiken, is het voor een ieder iets wat dichtbij staat. Een gemiddelde auto gebruikt of benzine of diesel. Ik weet dat er ongeveer 35.000 hybrides rondrijden, maar dit is een laag percentage in het totale wagenpark. Hét grote voordeel van zowel benzine en diesel is dat het veel energie levert per kilo. Daarnaast zijn deze brandstoffen overal in Nederland verkrijgbaar en zijn ze eenvoudig te vervoeren in brandstoftanks in de auto’s. Alle nu bekende alternatieven hebben deze voordelen niet of gedeeltelijk niet, maar vaak ook de nadelen niet!

Nadelen van zowel diesel als benzine zijn de aantasting van de voorraad fossiele brandstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Alternatieven zoals het rijden op biobrandstoffen, elektriciteit en waterstof hebben deze nadelen niet. Biobrandstoffen zijn, mijns inziens, voor de komende 20 jaar het alternatief voor de huidige brandstoffen. Ook komt de term "biobrandstof" steeds vaker in het nieuws. Afgelopen week werd nog gemeld dat een bedrijf uit vis- en bakkersafval biogas kan verkrijgen. Zo wordt biogas voor een ieder steeds eenvoudiger beschikbaar.

Kromme gedachtengangen

Waar vooral de kromme gedachtengangen weelderig tot uiting komen is in de branche van wind- en zonne-energie.

Windenergie

Het principe is duidelijk: De wieken van een windmolen worden door de wind rondgeblazen. Deze wieken zijn verbonden aan een as welke omwikkeld is met koperdraad, welke dus werkt als een omgekeerde elektromotor. De elektrische energie gaat het stroomnet op en wordt geleverd aan bedrijven of woningen.

Zonne-energie

Met zonnepanelen eigenlijk hetzelfde principe: Door middel van zonnestralen wordt in het zonnepaneel elektrische energie opgewekt. Deze energie wordt óf direct in een bedrijf of woning gebruikt, óf deze gaat het stroomnet op.

Foutieve gedachten

De twee bovenstaande manieren om energie op te wekken klinken zeer plausibel en bijna te mooi om waar te zijn: gratis energie! Toch is dát niet helemaal het geval.

Voor zowel een windmolen als voor zonnepanelen is een flinke investering noodzakelijk. Een windmolen is voor een particulier überhaupt al nauwelijks te betalen! Een zonnepaneel is qua aanschafprijs nog enigszins te behappen, maar de terugverdientijd ligt op dit moment op ongeveer 16 jaar! Een gemiddelde consument plant zijn of haar leven nog helemaal niet tot over 16 jaar, laat staan tot over 5! Een investering die pas over 16 jaar echt geld begint op te brengen is te "slow sustainable" (langzaam duurzaam).

Daarbij wordt gezegd dat een windmolen en zonnepanelen milieuvriendelijk zijn. Ja, dat klopt als het puur gaat om de energie die wordt opgewekt. Maar nee, het klopt niet als het productieproces voor beiden ook wordt meegerekend. Bij een windmolen begint het milieu pas echt te profiteren na een jaar of 30!

Energie die door zonnepanelen en/of windmolens wordt opgewekt blijkt dus toch niet zo duurzaam als veelal wordt verteld!

Conclusie

Het duurzaamheidsvraagstuk, met betrekking tot brandstoffen, blijft een interessante case om te volgen. Aan elk alternatief zitten haken en ogen, maar uiteindelijk zullen één of meer alternatieven in de toekomst ons de garantie van transportmogelijkheden geven. Zoals ik al aangaf hebben biobrandstoffen mijns inziens de toekomst. Boeren zullen niet verdwijnen uit Nederland, sinds een aantal jaren is de boer weer populair door het televisieprogramma “Boer zoekt Vrouw”.

Misschien kijken we over een jaar of 10 massaal naar “Boer zoekt Biobrandstof”….