Duurzaamheid stimuleren. Waarom zou je. Nummer 1

Inleiding

Duurzaamheid is een veel omvattend en trendy begrip. Maar eraan meedoen ? Waarom eigenlijk?

Dit artikel is bedoeld voor de lezer welke klimaatverandering als belangrijkste motivatie voor het stimuleren van duurzaamheid ziet maar tot op heden niet overtuigd is geraakt.

Door een inzicht te geven in de beschikbare informatie over klimaatverandering, de positie van de wetenschappers, het krachtenveld waarin zij werken en de berichtgeving in de media wordt helder waarom het stimuleren van duurzaamheid tot nu toe nog onvoldoende van de grond komt.

Klimaatverandering

Informatie over klimaatverandering

Ongetwijfeld heeft de film "an inconvenient truth" van Al Gore indruk op u gemaakt. Deze film heeft veel los gemaakt en is wereldwijd bekeken. Veschillende wetenschappers hebben de publiciteit gezocht om ons ervan te overtuigen dat global warming ingrijpende effecten gaat hebben binnen 100 jaar en dat we om die reden onze levenswijze drastisch moeten aanpassen.

De consument is hierdoor getriggerd en heeft de gevolgen van de klimaatverandering op 't netvlies.

Wereldleiders onderkennen dat klimaatverandering door opwarming van de aarde een wereldwijd probleem is wat om een wereldwijde (mondiale) aanpak vraagt. Hiervoor zijn grote subsidie budgetten vrijgemaakt dat wereldwijd klimaat onderzoek ondersteunt.

Wetenschappers

Wetenschappers voeren onderzoek met betrekking tot klimaatverandering uit. Elk onderzoek behelst slechts een klein deel van de problematiek. Om een beeld te krijgen van de wereldwijde ontwikkelingen presenteren onderzoekers hun resultaten regelmatig in het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC).

Om een goed totaal beeld te krijgen is een goede coördinatie met betrekking tot de inhoud van de onderzoeken van essentieel belang echter door de beschikbaarheid van grote budgetten worden steeds meer onderzoeken uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de onderzoeken onvoldoende op elkaar aansluiten. Dit is de onderzoekers overigens niet aan te reken daar zij geïnteresseerd zijn in cijfers binnen het kader van het onderzoek waarvoor zij betaald worden en waarvoor zij opdracht hebben gekregen.

Wetenschappers hebben in de afgelopen jaren verschillende modellen ontwikkeld echter geen van deze modellen is opgehard. De belangrijkste reden hiervoor ligt in het feit dat de aarde een ecosysteem is. Wanneer het op de aarde warmer wordt is het onduidelijk hoe het systeem hierop reageert. Een modelmatige benadering blijkt hiervoor onvoldoende houvast te geven. De problematiek blijkt te omvangrijk.

Krachtenveld

De onderzoeksresultaten van wetenschappers hebben grote impact op de afspraken welke wereldwijd gemaakt worden. Deze afspraken raken direct de economie van de betrokken landen. Begrijpelijkerwijs eisen de betrokken landen betrouwbare onderzoeksresultaten alvorens men bereid is klimaat afspraken te maken welke hun economie raken.

Hierdoor is een politiek krachtenveld ontstaan rondom onderzoekers. Alvorens resultaten in het IPCC overleg worden gepresenteerd heeft er al een forse lobby plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat de betrouwbaarheid van onderzoeksrapporten regelmatig te discussie wordt gesteld. 

Het is in dit speelveld voor bestuurders zeer lastig om een “echt” probleem te traceren omdat er zelfs onvoldoende onderbouwde resultaten zijn om de IPCC rapporten te geloven. 

Publiciteit

Daar waar de film van Al Gore de consument op scherp heeft gezet daar wordt de overtuiging van de consument weer afgevlakt door de onbetrouwbare en tegenstrijdige berichten met betrekking tot klimaatverandering en het uitblijven van een wereldwijde aanpak.

Conclusie

De lezer zal ook na het lezen van dit artikel de klimaatverandering niet als belangrijkste motivatie voor het stimuleren van duurzaamheid zien.

We kunnen concluderen dat de problematiek rondom klimaatverandering te groot is en dat de commerciële belangen prioriteit zullen krijgen zolang onderzoeksrapporten niet eenduidig de urgentie aantonen.

Het politieke krachtenveld dat is ontstaan creëert een vicieuze cirkel waardoor een krachtig mondiaal optreden niet voor de hand ligt omdat betrouwbaar bewijsmateriaal voorals nog ontbreekt.

Zijn er andere redenen om duurzaamheid te stimuleren ? Zeker!!

Dit artikel is deel één van een serie over dit onderwerp, binnenkort vindt u hier de link naar de andere artikelen.