Groenestroomcertificaten in België

Inleiding

Groenestroomcertificaten zijn in België geïntroduceerd door de Vlaamse overheid al een manier om hernieuwbare energie aan te moedigen. Groenestroomcertificaten gelden dus enkel in Vlaanderen. Voor Wallonië bestaat een ander systeem dat geen gebruik maakt van groenestroomcertificaten.

De werking van groenestroomcertificaten

De oorsprong van de groenestroomcertificaten

Groenestroomcertificaten worden uitgereikt door de VREG (Vlaamse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt) aan producenten van elektriciteit op basis van hernieuwbare bronnen, in het Vlaams gewest. Eigenlijk bestaat het systeem uit 2 delen waarvan slechts één deel interessant is voor particulieren:

  • de producenten van hernieuwbare energie ontvangen groenestroomcertificaten wanneer ze deze elektriciteit produceren.
  • elektriciteitsleveranciers moeten een quotum naleven. Dit houdt in dat ze voor een bepaalde hoeveelheid van de elektriciteit die ze verkopen groenestroomcertificaten moeten beschikken.

Groenestroomcertificaten en particulieren

Het eerste deel van het groenestroomcertificaten-systeem is het enige deel waarmee particulieren bij betrokken kunnen geraken.

Laat ons uitgaan van een situatie waarbij een particulier fotovoltaïsche zonnepanelen laat instaleren op het dak van zijn woning. Voor elektriciteit geproduceerd met een deregelijke installatie kan hij groenestroomcertificaten ontvangen van de VREG. Dit gebeurt weliswaar niet automatisch.

Installatie en Keuring

De eerste stap om groenestroomcertificaten te verkrijgen is de installatie van zonnepanelen. Sinds 1 januari 2010 komen enkel installaties die geplaatst worden op daken die goed geïsoleerd zijn in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Vergewis u er dus eerst van dat uw dak goed geïsoleerd is voordat u overgaat tot de plaatsing van zonnepanelen. Verzeker u er ook van dat uw dak een goede hellingshoek en oriëntatie heeft. Niet enkel is dit belangrijk voor de opbrengst van de panelen maar ook voor het al dan niet ontvangen van bepaalde subsidies.

Na de installatie produceren de zonnepanelen elektriciteit uit het zonlicht dat ze ontvangen. De productie van deze elektriciteit komt enkel maar in aanmerking voor groenestroomcertificaten vanaf het moment dat de installatie gekeurd is. Hou er dus rekening mee dat niet direct de eerste Watturen meetellen. Na de keuring moet u zich best zo snel mogelijk aanmelden bij de VREG om in aanmerking te komen voor groenestroomcertificaten. Als u meer dan 1 jaar wacht om dit te doen, loopt u het risico certificaten te verliezen.

Groenestroomcertificaten aanvragen

Groenestroomcertificaten worden uitgereikt door de VREG. Dit gebeurt niet automatisch want de certificaten moeten aangevraagd worden bij deze instantie. Eén groenestroomcertificaat staat gelijk aan 1 MWh of 1.000 kWh opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen. Wanneer uw teller die de opbrengst uit zonnepanelen bijhoudt de 1.000 kWh overschreden heeft, kan u bij de VREG een aanvraag indienen voor een groenestroomcertificaat. Dit kan eenvoudig via de website van de VREG bij de certificaten databank. Hier geeft u na het inloggen uw meterstand door en zal u een certificaat toegekend worden als de ingegeven waarde goedgekeurd wordt.

Groenestroomcertificaten verkopen

Voor de verkoop van groenestroomcertificaten zijn drie mogelijkheden:

  • de meestgebruikte: automatische verkoop door de VREG aan een minimumprijs aan de distributienetbeheerder.
  • zelf onderhandelen met een elektriciteitsleverancier om deze certificaten te verkopen.
  • verkoop op de beurs van groenestroomcertificaten.

Enkel de eerste optie is interessant voor particulieren. Het gaat hier schijnbaar om een minimumprijs maar dit komt momenteel eigenlijk ook neer op de maximumprijs die betaald wordt voor een dergelijk certificaat. De twee andere opties zullen op dit moment altijd een lagere prijs opleveren. De eerste optie is ook veruit de eenvoudigste om uit te voeren.

De automatische verkoop van uw certificaten door de VREG kan u instellen bij uw registratie van uw installatie in de certificatendatabank van de VREG.

De waarde van groenestroomcertificaten

Door de hoge kosten van het systeem en de dalende kostprijs van fotovoltaïsche zonnepanelen daalt de minimumprijs van groenestroomcertificaten van zonnepanelen snel. De tabel hieronder geeft een overzicht van de minimumsteun per groenestroomcertificaat.

Datum indienst­name Minimumsteun per certificaat Duur
juli tem september 2011 300 euro 20 jaar
oktober tem december 2011 270 euro 20 jaar
januari tem maart 2012 250 euro 20 jaar
april tem juni 2012 230 euro 20 jaar
juli tem december 2012 210 euro 20 jaar
2013 190 euro 15 jaar
2014 150 euro 15 jaar
2015 110 euro 15 jaar
vanaf 2016 90 euro 15 jaarReacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden