Wat is een productlevenscyclus

Productlevenscyclus

De productlevenscyclus is een begrip uit de marketing die wordt gebruikt om te onderzoeken welke marketingstrategieën op welke moment het beste kunnen worden toegepast op een bepaald product. Elk product doorloopt een vijftal fasen als het op de markt wordt gezet. Deze vijf fasen worden beschreven in de productlevenscyclus. De snelheid waarmee een product zich door de productlevenscyclus begeeft, is o..a afhankelijk van de marktvraag en de marketinginstrumenten die werden gehanteerd. Afhankelijk van de fase waarin het product zich op een bepaald moment bevindt, zijn er combinaties uit de marketingmix die het beste resultaat hebben. Bij de productlevenscyclus gaat het overigens niet over het product van een specifiek bedrijf, maar vooral om de productlevenscyclus van een bepaald soort product wat ook door meerdere bedrijven kan worden uitgegeven.

Introductie

Indien een product succesvol door de productontwikkeling is gekomen, zal het product op de markt worden gezet. In deze fase worden er relatief weinig producten verkocht en wordt er nog geen winst gemaakt op het product. De kosten zijn in deze fase hoog omdat er zo veel mogelijk bekendheid in korte tijd wil worden gegenereerd. In deze fase is er nog geen of nauwelijks sprake van concurrentie omdat het om een nieuw product gaat. De marketing is in deze fase met name gericht op de bekendmaking van het product bij de doelgroep. Naarmate er meer mensen het product kopen, komt het product in de tweede fase van de productlevenscyclus terecht.

Groei

Tijdens de groeifase neemt de verkoop fors toe en het product begint winstgevend te worden voor de onderneming. Tijdens deze fase komt het vaak voor dat concurrenten hun eigen versie van het product op de markt zullen brengen om op deze manier te profiteren van het succes van het product. Tijdens deze fase wordt er meestal de meeste winst behaald omdat de productiekosten laag zijn per eenheid en de verkoopcijfers hoog. Aan het eind van de groeifase zijn het met name de prijsbewuste consumenten die nog geen kennis hebben gemaakt met het product. Deze worden verleid door de concurrenten die een soortgelijk product voor een lagere prijs aanbieden. Als zo goed als alle consumenten bereikt zijn, treedt de volgende fase op.

Volwassenheidsfase

De volwassenheidsfase kenmerkt zich met lagere verkoopcijfers. De nadruk ligt in deze fase met name op het beheersen van de kosten zodat de productlevenscyclus verlengd kan worden. Er wordt weinig reclame gemaakt in deze fase en de belangrijkste instrumenten die worden gehanteerd, zijn prijsverlagingen, kortingen en acties.

Verzadigingsfase

In deze fase begint de markt echt verzadigd te raken en daalt de vraag naar het product verder. De zwakke aanbieders stoten het product af en alleen de meest succesvolle bedrijven blijven het product nog aanbieden. Ook in deze fase ligt de nadruk sterk op kostenbeheersing. Zolang het product winstgevend is, blijft deze fase bestaan.

Teruggangfase

In de teruggangfase neemt de vraag naar het product sterk af. Het product is niet meer winstgevend en er zijn meestal betere alternatieven op de markt verschenen. De meest verstandige beslissing van een onderneming is om het product uit de markt te halen.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden