Welke soorten consumptiegoederen zijn er

Soorten consumptiegoederen

In grote lijnen zijn er twee typen producten te onderscheiden: consumentenproducten en industriële producten. Consumentenproducten of consumptiegoederen worden verkocht aan individuele klanten en hun gezinnen voor persoonlijke consumptie. Die worden finale afnemers of eindgebruikers van een product genoemd. Daarentegen worden industriële producten geleverd aan organisaties die ze op hun beurt doorverkopen of gebruiken bij het maken van een halffabrikaat of een eindproduct, of bij de levering van een dienst. Bij deze indeling gaat het er dus om wie de beoogde afnemer is.

Consumptiegoederen

Consumptiegoederen kunnen we indelen in drie hoofdcategorieën:

  • Convenience goods (gemaksgoederen)
  • Shopping good (keuzegoederen)
  • Specialty goods (speciale goederen).

Een speciale categorie is de categorie unsought goods (ongewilde goederen).

Convenience goods

Convenience goods zijn producten die de consument vaak koopt, zonder zich te veel te willen inspannen. Omdat de meeste merken weinig van elkaar verschillen, besteedt de koper nauwelijks tijd aan het vergelijken van hun prijs en kwaliteit. De consument kent zijn merk, maar accepteert een substituut. Fabrikanten voeren dan ook uitgebreide reclamecampagnes om het publiek aan hun merk te helpen herinneren en zo hun marktaandeel in stand te houden. Ook zorgen zij ervoor dat hun producten daar verkrijgbaar zijn waar de consument dit verwacht, omdat hij andere met het eerste het beste concurrerende merk genoegen neemt. Convenience goods zijn te verdelen in dagelijkse gebruiksartikelen (vaak gekochte goederen), impulsgoederen (zonder uitgebreid beslissingsproces) en urgentiearticelen (urgente behoefte, zoals paraplu bij noodweer).

Shopping goods

Producten die de consument al winkelend vergelijkt op punten als kwaliteit, prijs en stijl voordat hij de koopbeslissing neemt, noemen we shopping goods. Voorbeelden hiervan zijn camera's, vloerbedekking, fietsen en kleding. We onderscheiden hierin homogene en heterogene shopping goods. Iemand die bijvoorbeeld aanneemt dat alle tv's die even groot zijn ook van dezelfde kwaliteit zijn, beschouwt tv's dus als homogene producten. Hij zoekt dan alleen naar de laagste prijs. Ziet de consument echter wel verschil, dan beschouwt hij tv's als heterogene producten. De koper heeft weliswaar een merkenvoorkeur, maar hij accepteert doorgaans ook andere merken. Bij heterogene shopping goods is vaak de prijs-kwaliteitverhouding bepalend voor de merkenkeuze. Is het maken van prijsvergelijkingen echter moeilijk, dan geeft de stijl of vormgeving meestal de doorslag.

Specialty goods

Specialty goods zijn producten waarvoor de consument bereid is de nodige moeite te doen om ze aan te schaffen. Ze worden gekenmerkt door een hoge betrokkenheid. Soms gaat het om producten waarvan de koper weliswaar weinig afweet, maar waarbij hij toch een sterke interesse heeft in een bepaald merk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een eerste auto. Het hoeft echter niet altijd perse een duur product te zijn. Als de consument eenmaal zijn zinnen heeft gezet op bijvoorbeeld een bepaald horloge of parfum, is hij bereid te zoeken naar een winkel die dat product verkoopt. Met een vervangend merk wordt geen genoegen genomen. Ook deze sterke merkentrouw verklaart d hoge aankoopinspannning.

Unsought goods

Unsought goods zijn producten waarvan de consument het bestaan niet kent of waarvan hij niet gemotiveerd (op korte termijn) is om ze te kopen. Voorbeelden hiervan zijn uitvaartverzekeringen en de hulp van een notaris bij het maken van een testament. De consument is geneigd de beslissing voor zich uit te schuiven. Voor bedrijven is het daarom de uitdaging om de consument zo te motiveren, dat hij de aankoop niet langer uitstelt. Producten die nog niet lang op de markt en daardoor relatief onbekend zijn, noemen we new unsought goods.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden