Vormgeving en verpakking van een product

Vormgeving en verpakking

Een sleutelvraag in de marketing van een product is hoe dit op de consumenten overkomt. Hun eerste indruk is namelijk niet alleen afhankelijk van de vormgeving van een product, maar ook van de verpakking waarin het product wordt aangeboden. In deze zijn zijn het productontwerp en de verpakking nauw met elkaar verwant.

Productontwerp

Marketinggerichte bedrijven besteden veel aandacht aan het productontwerp. Hiermee wordt bedoeld: de wijze waarop een product, zowel technisch als commercieel, wordt uitgewerkt in een fysiek product. Deze producten beantwoorden dus niet alleen aan het doel waarvoor ze worden gekocht, maar zien er ook aantrekkelijk uit. Producten die praktisch én mooi zijn, zijn namelijk het meest in trek bij de consument.

Wat de consument inde winkel het eerst ziet, is echter niet het product zelf maar dat wat eromheen zit: de verpakking! Deze maakt deel uit van het tastbare product. Bij duizenden artikelen is de verpakking zelfs een van de opvallendste productattributen die de perceptie (en hiermee de merkenkeuze) van de koper beïnvloeden. Vanwege het communicatieve vermogen is de verpakking een waardevol marketinginstrument.

Functies van de verpakking

Vroeger had de verpakking voornamelijk een technische functie. Het doel ervan was het product in eenheden te verdelen en tijdens transport en opslag te beschermen, zowel tegen beschadiging en vochtigheid als tegen vroegtijdig bederf. Tegenwoordig kijken ondernemers echter steeds kritischer naar de commerciële functies van de verpakking. Hun inspanningen richten zich hierbij voornamelijk op vier marketingfuncties die met de presentatie van het product verband houden: productinformatie, imago overbrengen, onderscheidend vermogen en het stimuleren van gebruik.

Productinformatie

Op voorverpakte levensmiddelen vinden we de naam van het product, naam en adres van de fabrikant of importeur, nettohoeveelheid, plaats van herkomst, ingrediënten en voedingswaarde. Ook de bewaarvoorschriften, houdbaarheidsdatum, gebruiksaanwijzing en andere wettelijk voorgeschreven productinformatie zijn terug te lezen op de verpakking.

Imago

Een verpakking beïnvloedt het imago dat een product uitstraalt. Neem bijvoorbeeld parfum. Kostbare parfum die in kristallen flesjes wordt verkocht onderstreept de inhoud van het product beter dan wanneer het parfum in een glazen flesje zou worden aangeboden. Een verpakking roept namelijk ook bepaalde gevoelens op bij de consument. Marketeers zorgen er daarom zorgvuldig voor dat de verpakking van een product overeenkomt met het imago van het product zelf.

Productdifferentiatie

De verpakking maakt een product tussen de vele artikelen herkenbaar en maakt consumenten bewust van waarin het verschilt van concurrerende producten. De verpakking speelt in het kader van de positioneringsstrategie dan ook ene belangrijke rol bij de door de leverancier beoogde productdifferentiatie. Een doordachte verpakking trekt de aandacht van de consument en kan hiermee leiden tot een hoger marktaandeel omdat het consumenten over de streept trekt om een bepaald product aan te schaffen.

Stimulering van het gebruik

Een grotere verpakking stimuleert vaak een groter verbruik. Overigens zijn eenportieverpakkingen bijvoorbeeld ook erg stimulerend voor de omzet, omdat er doorgaans relatief hogere prijzen worden gevraagd voor het product. Meestal neemt de consumptie van een product toe als de verpakking het gebruiksgemak verbetert. Ten slotte wordt de verpakking ook gebruikt om prijsacties of andere sales promotion activiteiten bekend te maken, met als voornaamste doel de verkoop te bevorderen.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden