Kiezen voor het Speciaal Onderwijs

Inleiding

Naast het reguliere basis en voortgezet onderwijs bestaat er het speciaal onderwijs. Dit type onderwijs is er voor leerlingen die uitvallen in het reguliere traject. Hoe verloopt die procedure?

Redenen van verwijzing

Er zijn verschillende redenen waarom iemand verwezen wordt naar het speciaal onderwijs:

 • het kan zijn dat een kind of jongere langdurig ziek wordt.
 • het kind of jongere een vorm van ADHD of autisme heeft.
 • een leer- of gedragsmoeilijkheden heeft,
 • of een vorm van depressiviteit.

Rol van REC

Wanneer je kind of jongere wordt verwezen, is dit voor veel mensen een grote stap. Er zijn ook mogelijkheden om een leerling met hulp in het reguliere onderwijs te laten, blijven maar daarvoor heb je het bekende rugzakje nodig. Deze moet je aanvragen bij het REC. REC is het Regionale Expertise Centrum.

Doel van speciaal onderwijs

 • Het speciaal onderwijs heeft de doelstelling om in een kleine beschermende omgeving het kind of de jongere zich op zn plaats te laten voelen en zich voor te bereiden op een arbeidsplek binnen de maatschappij.
 • Dit kan resulteren in een vervolgstudie op een MBO of HBO. Een stage leer/werk plek, een sociale werkplaats.

Stappen

Indien je verwezen wordt door de huidige school ga je dan goed oriënteren wat er allemaal mogelijk is!

 1. Kan het kind/ jongere in dezelfde schoolomgeving met een rugzakje blijven?
 2. Onder welk cluster valt het type speciaal onderwijs?
 3. Hoe krijg ik een verwijzing?
 4. Kan mijn kind terugkeren in het reguliere onderwijs?

Tips

 • Vraag de intern begeleider of de persoon die dit traject binnen de school begeleidt van de huidige school om informatie.
 • Zoek op het internet naar informatie over het type speciaal onderwijs dat van toepassing is.

Links

 • http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/wat_is/rec
 • http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden