Erkenning verworven competenties

EVC (Eerder Verworven Competenties)

 In het huidige onderwijs wordt veel gewerkt met competentie gericht leren. Er wordt gemeten wat je kunt in plaats van wat je weet. Maar wat nu met al die mensen die niet op deze manier onderwijs hebben gehad? Als deze mensen willen doorleren, of van loopbaan veranderen, dan lopen ze vast omdat ze niet aan kunnen tonen over de juiste competenties te beschikken. En dat terwijl ze tijdens hun arbeidsverleden continu aan hun competenties hebben gewerkt. 

Het is tegenwoordig mogelijk om een EVC-certificaat te krijgen, waarbij EVC4 staat voor “Eerder Verworven Competenties”. Er komt wel heel wat bij kijken voordat je zo'n certificaat in handen hebt. Dit noemt met de EVC-procedure.

Start EVA procedure 

In de meeste gevallen wordt de EVC procedure gestart via het bedrijf waar je werkzaam bent, of via de re-integratie instelling waar je bij loopt in geval van ziekte of werkeloosheid. De redenen waarom organisaties deze procedure opstarten kan verschillen. Het kan zijn om de medewerker betere kansen te geven op de arbeidsmarkt, maar ook om te bekijken welke talenten in de totale organisatie aanwezig zijn, of welke individuele ontwikkelingstrajecten aan medewerkers kunnen worden aangeboden. De derde partij die bij de procedure betrokken is, is een EVC-aanbieder. Dit zijn voornamelijk onderwijsinstellingen, kenniscentra of organisaties die zijn gespecialiseerd in de EVC procedure.

Aan deze procedure zijn uiteraard kosten verbonden. Als jouw organisatie die niet wil betalen, kan je er ook voor kiezen om dit zelf te bekostigen. Informeer eens naar de mogelijkheden om de kosten via de spaarloonregeling te betalen. De kosten kunnen uiteindelijk van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. 

Stappen EVC procedure 

Een EVC-procedure bestaat uit de volgende stappen en duurt gemiddeld 6 tot 8 weken:

  • Voorlichting.
  • Individuele afspraken: start ontwikkelplan.
  • Herkennen van competenties: portfolio.
  • Waarderen van competenties: assessment.
  • Beschrijven van de resultaten: EVC-rapportage = Ervaringscertificaat.
  • Eventueel een vervolg op de EVC-procedure: uitwerking ontwikkelplan.

Er zijn vastgelegde EVC standaarden waaraan de EVC-aanbieder moet voldoen om ook een certificaat te kunnen uitgeven. Voor alle beroepsopleidingen is namelijk precies beschreven wat iemand precies moet kunnen en kennen. Die standaarden zijn:

  • Crebo:    centraal register beroepsopleiding
  • Croho:    centraal register opleidingen hoger onderwijs
  • WO:          wetenschappelijk onderwijs standaard
  • Standaard specifiek voor een bepaalde branche

EVC cerfiticaat

Het uiteindelijke EVC certificaat kan een erkenning zijn, één of meerdere deelcertificaten van een opleiding, of zelfs een volledig diploma. Hiermee kan dan voor (vervolg) opleidingen vrijstelling gevraagd worden. Let op: niet elke vervolgopleiding is verplicht het certificaat over te nemen. Dit is namelijk nog niet landelijk geregeld. Grote opleidingsinstituten zullen dit in de regel wel hanteren, omdat zij meestal ook een EVC aanbieder zijn. Toch kan het zijn dat je bepaalde modules van een opleiding alsnog zal moeten doorlopen omdat zij van belang zijn bij de opbouw van de opleiding.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden