Verenigde Staten van Europa

De Europese Unie.

De naam zegt het al; een unie. Maar wat betekent deze Unie eigenlijk voor de lidstaten en wat voor profijten hebben de burgers ervan? Als de lidstaten nog meer met elkaar samenwerken, worden we een soort van Verenigde Staten van Europa. In zo een superstaat verliezen wij onze identiteit, ons broedergevoel.

Toen de Euro plaatsmaakte voor de gulden, waren er veel stemmen te horen die riepen dat een deel van onze geschiedenis en identiteit verloren zou gaan. Naast het feit dat de identiteit helemaal niet verloren gaat, er kwamen immers ‘Nederlandse Euro’s, is een eigen munteenheid hebben geen maatstaaf voor een identiteit. Mensen zijn simpelweg bang voor veranderingen, zeker als het gaat om veranderingen die betekenen dat ze in contact komen met andere, grote groepen.

Wat is de Europese unie

De Europese Unie is een gemeenschap waarbij landen uit Europa met elkaar samen werken om daar beter van te worden. In verschillende verdragen door de jaren heen is vastgesteld dat goederen, kapitaal en personen zich vrij kunnen bewegen binnen de EU. De Euro is daar het hoogst behaalde doel. Iedereen kan immers met zijn Euro naar het buitenland om daar goederen te kopen. Sommige problemen zijn echter Europees en kunnen niet worden opgelost in een apart land alleen, de samenwerking moet daarom intensiever.

Samenwerking noodzakelijk

Denk maar eens aan de milieuvervuiling. Het zou makkelijk zijn als elk land alléén met zijn eigen vervuilingen te maken had. Maar dat is niet zo. Nederland heeft bijvoorbeeld vaak te maken met luchtvervuiling uit het Duitse Ruhrgebied. Daarom zijn er Europese regels vastgelegd wat betreft milieuverontreiniging.

Laten we het niet beperken tot het aanpakken van milieuvervuiling en de weg vrijmaken voor de economie. Laten we Europese problemen van energie, immigratie en macht samen oplossen! Nu is het vaak zo, dat sommige landen een overschot aan energie hebben, terwijl andere landen er een tekort aan hebben. Als er wordt afgesproken dat een energiecentrale of energie op zich , niet van één land is, maar van heel de EU hoeft er geen enkel land van een ander land energie te kopen. Boven is er dan genoeg geld over voor de onderhoud.

Als we kijken naar immigranten van de Europese Unie, zien we dat de rijkste Europese landen het meest in trek zijn. Dat is natuurlijk logisch. Maar voor dat land is het misschien niet zo gewenst dat er veel economische, dan wel politieke vluchtelingen daar naartoe komen. Worden deze regels op Europees niveau geregeld en worden de vluchtelingen gespreid over heel Europa, is dat probleem in ieder geval al opgelost. Bovendien kun je vluchtelingen “plaatsen” in gebieden waar veel vraag naar arbeid is, de vluchtelingen kunnen dan ook een plek innemen op de arbeidsmarkt. De immigratieregelingen binnen de EU moeten ook overal hetzelfde zijn. De Nederlandse overheid keurt het goed dat Poolse en Roemeense arbeiders hier komen werken. Dat is prima. Het zou trouwens in strijd zijn met de regels van de EU, als Nederland deze arbeiders zou weigeren. Maar om te voorkomen dat ze buiten de maatschappij vallen, moeten er wel regels bestaan over het verplicht inburgeren, bijvoorbeeld. Gelukkig kennen wij een minimumloon, waardoor buitenlandse arbeiders niet oneerlijk zouden kunnen concurreren met de Nederlandse arbeider.

Defensie

Daarbuiten moet de Europese Unie eraan geloven om een Europees leger te krijgen. Elk land heeft nu zijn eigen budget wat naar defensie gaat. Elk land heeft bijvoorbeeld een paar slagschepen. Geen Europees land heeft deze slagschepen tegelijkertijd nodig, er liggen altijd een paar schepen in de haven. Als we het aantal schepen verminderen en ervoor zorgen dat er minder schepen ongebruikt zijn, houden we geld over.

Verenigde staten

Worden we een Verenigde Staten van Europa? Als de bovenstaande opties doorgaan, lijkt het er wel op. Maar is een VSE wel zo erg? Verliest een Nederlander zijn identiteit omdat hij deel uit maakt van een sterk samenwerkend Europa. Nee, een identiteit verliezen doe je als je samensmelt met een ander, dát gebeurt niet!

Bovendien, hoe wil je, als verdeelt Europa, concurreren tegen opkomende landen als China, India en de huidige Verenigde Staten van Amerika?


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden