Nedervlaanderland

Inleiding

Onze zuiderburen hebben het maar moeilijk. Twee verschillende landen, Vlaanderen en Wallonië, zijn samengepropt in één land. Het feit dat de ene helft van het volk de naam van het land zelfs anders schrijft dan den andere helft geeft aan dat er geen eenheid is. Niet gek dus, dat het eindeloos veel moeite en tijd kost een regering te vormen, die beide landen wil gaan gegeren.

Geen eenheid, geen regering, geen land. Moeten Vlaanderen en Wallonie zich afscheiden? Moet Vlaanderen in de richting van zijn grote broer moeten kijken? Waar vinden we die eenheid, die zo wordt gemist in België? Die eenheid wel is te vinden bij Vlaanderen en Nederland. Dít zou één land moeten worden, dat is goed voor beide gebieden.

Historie

Nederland kende, in de tijd voor de 80-jarige oorlog, een land waarbij Vlaanderen ook hoorde. Dit land was gevormd door cultuur die door eeuwen heen is gevormd. Dit is de juiste manier van het vormen van een land. Waarom zou je midden door een, door cultuur gevormd land, landsgrenzen gaan leggen? Dit is wat er met Nederland en Vlaanderen is gebeurd. Dat is cultureel gezien niet goed voor een land.

Economische voordelen van samenvoeging

Maar samenvoeging brengt nog meer positieve gevolgen met zich mee. Beide gebieden kennen grote, economisch belangrijke havens: Die van Rotterdam en van Antwerpen. Bij samenvoeging kunnen deze havens nauw gaan samenwerken en uitgroeien tot de belangrijkste havens van Europa of zelfs de wereld. Dit zal een enorm economisch impuls geven.

Naast de economische macht die Nederland en Vlaanderen bij samenvoeging zouden krijgen komt er natuurlijk ook politieke macht bij kijken. Een economisch sterk land, staat politiek gezien ook sterker in zijn schoenen. Bovendien zal bij samenvoeging Nederland (en Vlaanderen) meer macht krijgen in de Europese Unie. Het land heeft meer inwoners, wat invloed heeft op de stemverhouding in de ministerraad van de EU.

Obstakels

Maar is de cultuur wel overeenstemmend? Alleen overeenstemming in de taal is natuurlijk niet genoeg om een gebieden samen te voegen. Het is echter raar dat dit dan wel gebeurt is met het huidige België. De gebieden Wallonië en Vlaanderen hebben een land gevormd, zonder dat er veel culturele overeenstemmingen zijn.

Een van de obstakels voor de samenvoeging zou zijn dat Vlaanderen ook gebieden kent die een economische achterstand kennen. Dit lijkt in eerste instantie ongunstig voor Nederland, maar als je dit afweegt tegen de economische profijten zal het nadeel meevallen. Sterker nog; bij samenvoeging is de kans groot dat deze gebieden economisch sterker worden, wat alleen maar voordelen heeft.

Een ander obstakel zou zijn dat Vlaanderen zijn eigen identiteit bij samenvoeging verliest. Als we Vlaanderen vergelijken met Friesland, wat al eeuwenlang bij Nederland hoort en zijn eigen identiteit kent, is dit vrijwel uit te sluiten.

Conclusie

Ondanks dat een samenvoeging van Nederland en Vlaanderen meer voor- dan nadelen kent, zal er waarschijnlijk nooit een ‘Nedervlaanderland’ komen. Daar heeft het te veel tegenspraak in de politiek voor. Maar een sterke samenwerking tussen volkeren die veel met elkaar gemeen hebben, zal geen kwaad doen.

Misschien is het wel beter zo; nu kunnen we tenminste nog Belgengrappen maken, zonder een medelander te kwetsen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden