8 tips als u moet verschijnen voor de rechtbank

Dus u moet verschijnen voor een Rechtbank?

Of u nu moet verschijnen voor een burgerlijke rechtbank dan wel voor een strafrechtbank, voor vele mensen is dit een niet alledaags en bevreemdend schouwspel. Hoewel de dag van vandaag ieder van ons al wel eens in het een of het ander Justitiepaleis is geweest, blijft het voor velen een niet alledaagse en stresserende opgave.

Volgende tips zijn alvast in acht te nemen wanneer u voor een Rechtbank moet verschijnen:

1. Kledij

Let op uw kledij: kleed u netjes en deftig. Dit betekent niet noodzakelijk dat u enkel in kostuum of maatpakje mag verschijnen. Als u een deftig hemd of blouse aandoet met een “gekleede” broek zal u wel niet afgerekend worden op uw verschijning. Een jogging of T-shirt hou je best voor andere gelegenheden. Besteed ook de nodige aandacht aan uw schoenen.

2. Voorkomen

Zorg er in elk geval voor dat u er verzorgd uitziet. U zorgt er best voor dat uw haardos niet te weelderig naar alle richtingen wijst. De mannen zorgen er uiteraard voor dat ze netjes geschoren zijn.

3. Blijf kalm

Behoud in elk geval uw kalmte en begin onder geen beding te roepen. Blijf zo rustig mogelijk onder de gegeven omstandigheden. Probeer ook van niet te zenuwachtig over te komen. De rechter zal in je lichaamstaal namelijk ook zien. Een zenuwachtige indruk zal hem al snel over je oprechtheid doen twijfelen. Voor het geval je erg zenuwachtig moest zijn laat je je soms best door een advocaat vertegenwoordigen.

4. Spreken is zilver, zwijgen is goud

Indien u door een advocaat wordt vertegenwoordigd, kan je best het woord aan hem laten. Het gebeurt thans nog al te vaak dat een advocaat een pleidooi heeft opgevoerd waarna de cliënt een aantal persoonlijke uitlatingen doet welke dit hele pleidooi onderuit halen. Ook al snap je dus niet altijd wat de advocaat zegt, of ook al denk je dat de advocaat foute dingen aan het vertellen is, laat hem doen en fluister je opmerkingen desnoods in zijn oor.

Indien de rechter je vraagt of je zelf wil reageren, doe dit dan liever zeer beknopt en to the point. Een rechter heeft geen boodschap aan de menselijke doch nutteloze verhalen welke aan het concreet geschil geen meerwaarde geven.

5. Aanspreking

Spreek de rechter steeds aan met “meneer de voorzitter” of “mevrouw de voorzitter”. Voor de Vrederechter, mag je meneer of mevrouw de Vrederechter zeggen; Idem met de Politierechter en de Jeugdrechter. Indien het Openbaar Ministerie aanwezig is spreek je hen ook steeds aan met meneer of mevrouw de Procureur.

6. Neem kinderen niet mee naar de Rechtbank

Behoudens in het geval dat de aanwezigheid van de kinderen vereist is, laat je hen best thuis. Dit zal er voor zorgen dat je je over hun al niet hoeft te ontfermen. Tevens bespaar je hun ook best zulke taferelen. Dit geldt des te meer inzake echtscheiding van de ouders.

7. Wees op tijd

Geen grotere ergernis voor een Rechtbank dan personen waarop men dient te wachten. Vermijd dit dan ook en kom zeker op tijd.

8. In geval van twijfel, contacteer uw advocaat

Bent u niet geheel zeker van uw stuk? Contacteer dan een advocaat. Vraag hem om raad over wat u wel en niet mag zeggen in het concrete geval. Hij zal u ook perfect kunnen vertellen hoe de zitting zal verlopen en waar u zich dient aan te verwachten. Op die manier kan je tevens vermijden dat je al te lang moet wachten. Advocaten hebben op de zitting nl. telkens voorrang op de mensen welke in persoon verschijnen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden