Wat is een online wijkplatform

Wat is een online wijkplatform?

Een online wijkplatform is een website voor je eigen wijk of buurt. Hier kun je ontdekken wat er in de wijk te doen is. Vroeger was in de meeste dorpen, het dorpsplein een centrale plek voor ontmoeting. Waar dat in veel dorpen nog steeds zo is, heeft een buurt of stadswijk vaak geen centrale ontmoetingsplek. Een online wijkplatform is voor zo’n buurt of wijk een plek om de wijk te ontdekken, mensen te ontmoeten of zelf iets te organiseren.

Andere termen voor online wijkplatforms

Er zijn veel manieren om een online wijkplatform te omschrijven. Als je gaat zoeken kom je ze ongetwijfeld tegen. Een aantal andere woorden voor online wijkplatforms zijn:

  • online buurtcommunity
  • online buurtplatform
  • wijkwebsite
  • wijkcommunity
  • digitaal dorpsplein

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam noemt het online buurtcommunities en organiseert regelmatig avonden om kennis uit te wisselen over dit onderwerp.

Door wie wordt een online wijkplatform gebruikt?

Een online wijkplatform kan gebruikt worden door veel verschillende mensen. Wijkbewoners zijn vaak de belangrijkste groep; jij woont tenslotte in de wijk. Maar vaak zijn stichtingen en verenigingen ook nauw betrokken; zij organiseren veel activiteiten die ze graag onder de aandacht willen brengen. Daarnaast zoeken stichtingen en verenigingen ook vaak vrijwilligers, waarvoor ze een oproep op het online wijkplatform kunnen doen. En vergeet lokale ondernemers niet; veel wijkbewoners zijn hier klant. Een kapper, bakker of fysiotherapeut heeft er belang bij om goed vindbaar te zijn in de wijk. Tot slot zie je nog wel eens een rol voor de gemeente weggelegd. Zij delen hier gemeente nieuws, gemeente meldingen of communiceren met bewoners.

Door wie wordt een online wijkplatform gemaakt?

Er zijn veel verschillende online wijkplatforms of online buurtcommunities. Ze worden ontwikkeld door organisaties of bewoners in de wijk. Dat kan bijvoorbeeld een lokaal website bureau zijn, of een hobbyist die in zijn vrije tijd een website voor de wijk maakt. Het voordeel van lokale organisaties is dat ze vaak de wijk of buurt goed kennen. Maar er zijn ook landelijke aanbieders van online wijkplatforms. En het voordeel van landelijke aanbieders is dat ze veel kennis hebben. Met die kennis kunnen ze voorkomen dat het wiel op meerdere plekken tegelijk wordt uitgevonden. Sommige aanbieders van online wijkplatforms kennen ook een gezamenlijk ontwikkeltraject, waarbij kennis, kunde en ontwikkeling wordt gedeeld met alle deelnemende wijken aan het online wijkplatform.

Welke mogelijkheden heeft een online wijkplatform?

Er bestaan grote verschillen tussen online wijkplatforms. De meeste online wijkplatforms hebben in ieder geval een overzicht van activiteiten; ‘wat is er te doen in mijn buurt of wijk?’ Daarnaast vind je er vaak een overzicht van organisaties die er actief zijn. Dit kunnen verenigingen zijn, kerken, bewonersinitiatieven of ondernemers. Soms wordt het online wijkplatform uitgebreid met nieuwsberichten. Er zijn zelfs online wijkplatforms die een plek voor vraag- en aanbod hebben en waar je je buren om hulp kunt vragen.

Vormen van interactie; portal of community?

Online wijkplatforms bestaan al een aantal jaar. Echter de laatste jaren zie je twee verschillende soorten ontstaan:

  • een portal
  • of een community.

Een portal is een online wijkplatform zonder interactie. Het is gericht op het bieden van informatie. Een soort digitale wijkkrant dus. Een community echter, heeft interactie als belangrijk onderdeel van het online wijkplatform. Het stimuleren van contact, ontmoeting en samenwerking tussen bewoners en organisaties heeft daar een belangrijkere rol.

Voor het kiezen welk type het beste bij jouw buurt of wijk past, kun je deze tabel gebruiken:

 

Online wijkplatform

Portal vorm

Community vorm

Doel

Informatie verspreiden

Mensen verbinden

Communicatiestijl

Portal (éénrichting)

Community (interactief)

Onderhoud

Webmaster(s)

Beheer in de wijk

Actualiteit van informatie

Periodiek

Continu up to date

Diepgang in navigatie

Plat

Multi-dimensionaal

Doorontwikkeling

Periodiek

Continu

Flexibiliteit (aanpassingen & uitbreidingen)

Beperkt

Maximaal

Type verbindingen

Informatie - informatie

Informatie - individuen

Informatie - groepen

Individuen - groepen

Groepen - groepen