LeerWiki:Privacybeleid

Onder het privacybeleid van LeerWiki.nl valt:

  1. Identificatie van een auteur
  2. Cookies
  3. Wachtwoorden
  4. Copyright
  5. Veiligheid van informatie

Identificatie van een auteur

Wanneer u een pagina publiceert (nieuw of wijziging) op LeerWiki.nl kunt u ingelogd zijn of niet. Als u ingelogd bent, wordt u geïdentificeerd door uw gebruikersnaam. Dit kan een echte naam zijn of een pseudoniem. U bepaalt zelf uw naam, sommige namen zijn echter niet toegestaan.

Als u niet bent ingelogd wordt u geïdentificeerd door uw netwerk, het IP-adres. Dit is een serie van nummers die uw internetadres voorstelt. Afhankelijk van uw verbinding, kan dit nummer gedeeld worden met andere gebruikers of is het een uniek nummer. Met dit nummer kan uw woonplaats of gebied worden geïdentificeerd en in sommige gevallen kan dit ook leiden tot een direkte publiekelijke identificatie van uw huisadres. Als u via een computer van uw bedrijf werkt, is het mogelijk dat uw werkgever uw IP adres kan identificeren en uw bijdragen.

Indien u bezwaren heeft om deze IP-gegevens vrij te geven, wordt u aangeraden gebruik te maken van uw naam of pseudoniem. In die gevallen is uw IP-adres niet openbaar bekend en wordt het maar voor een beperkte tijd intern opgeslagen in de logs. Onder sommige voorwaarden kan het echter door de ontwikkelaars worden nagezocht.

Cookies

De software probeert een tijdelijke sessie cookie (PHPSESSID) in uw PC te zetten indien u de website bezoekt. U hoeft deze cookie niet te accepteren en de cookie wordt verwijderd indien u uw browser sluit. Als u inlogt moet u wel cookies accepteren omdat daarin uw naam wordt bewaard. Die cookie verloopt automatisch na 30 dagen. U bent vrij om deze cookie te verwijderen, echter zonder de cookie kan uw naam niet worden bepaald.

Indien u zich voor het eerst inschrijft op LeerWiki.nl wordt u verzocht de cache van uw PC leeg te maken opdat de LeerWiki-cookie die u daarmee invoert, de volgende keren dat u inlogt, overeen komt met uw gebruikersnaam. Werken er op uw PC meerdere personen aan LeerWiki.nl met ieder een eigen gebruikersnaam, dan dient u iedere keer dat een andere gebruiker op LeerWiki.nl publiceert (nieuwe pagina en/of wijzigen) uw cache leeg te maken. Onthoud daarom hoe dat moet - het verschilt per browser.

Wachtwoorden

Gebruikerswachtwoorden worden gebruikt om in te loggen. De gebruiker wordt aangeraden een goed wachtwoord te kiezen en het niet aan derden mee te delen. Niemand zal uw wachtwoord direct of indirect doorgeven.

Indien u uw e-mailadres hebt geregistreerd kunt u op de aanmeld- en inschrijfpagina een nieuw wachtwoord aanvragen als u het oude vergeten bent of er andere redenen zijn om het te veranderen. U ontvangt een automatisch aangemaakte mail retour van het mailadres info@leerwiki.nl met als titel "Herinnering wachtwoord LeerWiki NL" en de volgende tekst:

"Iemand (waarschijnlijk uzelf) vanaf IP-adres xx.xxx.xxx.xxx heeft verzocht u een nieuw wachtwoord voor LeerWiki NL toe te zenden. Het nieuwe wachtwoord voor gebruiker "XX" is "xXxxxxX". Advies: nu aanmelden en uw wachtwoord wijzigen.

Het kan ook zijn dat iemand anders onder uw naam heeft proberen in te loggen. Dit hoeft geen hacker te zijn, maar kan gewoon een nieuwe gebruiker zijn die toevallig uw gebruikersnaam heeft gekozen. In dat geval hoeft u geen actie te nemen en kunt u het oude wachtwoord blijven gebruiken."

Uw wachtwoord wordt eenzijdig versleuteld, het is daarom niet mogelijk om het wachtwoord te achterhalen, want de versleuteling wordt opgeslagen en kan alleen door heel zware computerbewerkingen worden achterhaald.

Copyright

Op alle gegevens binnen de LeerWiki-artikelen en projecten berust copyright. Deze copyright ligt bij de auteur van het desbetreffende artikel. Hergebruik van inhoud van artikelen mag alleen na goedkeuring van de auteur.

De term 'Wiki' in LeerWiki.nl is afgeleid van het Wikipedia project. Deze term heeft de betekenis dat op LeerWiki.nl kan worden samengewerkt voor kennisontwikkeling. Aan deze term mogen geen rechten worden ontleend voor schending van auteursrecht of copyright. Goedkeuring van de auteur of bronvermelding is nadrukkelijk vereist voor overname van kennis.

LeerWiki.nl zal geen privé-informatie, zoals e-mailadressen, met derde partijen delen of aan hen verkopen, tenzij de gebruiker daarvoor expliciet toestemming geeft of LeerWiki.nl daartoe wettelijk gedwongen is.

Veiligheid van informatie

LeerWiki.nl maakt geen enkele garantie voor de veiligheid van zijn systemen en de informatie die u geeft. Deze informatie is beschikbaar voor een ieder die toegang tot de servers heeft, net zoals dat voor iedere andere website ook geldt

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden