Wat is SQL

Wat is SQL?

SQL staat voor "Structured Query Language". SQL is een krachtige en een compacte taal om te communiceren met een database.Volgens ANSI(American National Standards Insititute) is het de standaard taal voor DBMS(Database Management Systeem).

Wat kan je met SQL?

Met SQL kan je communiceren met een database. Dit allemaal door middel van query's(vraagstukken). De database reageert op de vraagstukken en voert de opdracht uit die gegeven is. Dit kan het selecteren, toevoegen, wijigen of verwijderen van gegevens, tabel, database of iets anders zijn. Zo kan de eindgebruiker dus communiceren met de database.

Waar was SQL voor bedoeld?

SQL was eigenlijks bedoeld als een vraagtaal voor de eindgebruiker. Maar al gauw blek dat SQL veel te complex was om door eindgebruiker gebruikt te worden. Om SQL te kunnen gebruiken heb je een volledige kennis nodig van de te ondervragen database. Tegenwoordig wordt SQL gebruikt als tussenkomst in een applicatie.

SQL opgedeeld in 3 delen

  • DML(Data Manipulation Language)
  • DCL(Data Control Language)
  • DDL(Data Definition Language)

Wat is DML?

DML is een verzameling van computertalen die gebruikt worden door computerprogramma’s of door gebruikers van databanken om gegevens uit een database te halen, toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

DML heeft onder andere de volgende statements:

SELECT voor het selecteren van gegevens INSERT voor het toevoegen van gegevens UPDATE voor het wijzigen van gegevens DELETE voor het verwijderen van gegevens

Wat je hieraan kunt zien is dat DML statements vaak werkwoorden zijn.

Wat is DCL?

DCL is een computertaal om de toegang tot de database te controleren. Als de toegang mislukt kan je niks met de database. DCL bevat onder andere de volgende commando's

CONNECT maakt een verbinding met een bepaalde database-server. COMMIT maakt acties, aangevraagd via vorige SQL-commando's, permanent. ROLLBACK maakt deze acties, daarentegen, ongedaan. GRANT geeft gebruikers autorisaties voor bepaalde database-objecten. REVOKE verwijdert eerder toegekende autorisaties.

Wat is DDL?

DDL is een computertaal voor het definiëren van data. Met DDL kan je objecten uit een database te definiëren, wijzigen of te verwijderen. Een aantal commando's van DDL zijn: CREATE Om een nieuwe Database, Tabel, Index ALTER Voor het wijzigen van een Databaseobject DROP Voor het verwijderen van een databse, tabel of index

Tot Slot

Een query in SQL taal met uitleg:

CREATE TABLE CURSUSSEN ( CURSUSNR, VARCHAR(6) OMSCHRIJVING,VARCHAR(20) BEGINDATUM,DATE, AFDELING,LONG INT, PRIMARY KEY(CURSUSNR), CONSTRAINT fkAFDELING_LOCATIE FOREIGN KEY (AFDELING) REFERENCES LOCATIES(LOCATIE_ID) )

Eerst wordt er een tabel gemaakt met de naam "CURSUSSEN". In deze tabellen komen de volgende Attributen voor "Cursusnr, Omschrijving en Begindatum". Daarna wordt er een primaire sleutel gegeven aan het attribuut "CURSUSNR". Nou kan je aan de hand van de CURSUSNR de tabel doorzoeken. Vervolgens wordt er een relatie gelegd tussen AFDELING_LOCATIE en CURSUSSEN. "CURSUSSEN.AFDELING" wordt gerelateerd aan "LOCATIES.LOCATIE_ID".

Het kan zijn dat de in de voorbeeld genoemde statements niet voorkomen in de uitleg erboven. Maar het is maar een voorbeeld van de vele statements die SQL kent. Zo heb ik het geven van een voorwaarde aan een selectie nog niet gehad. Misschien komt dat nog.

Zo, en nou weet je de theorie achter SQL. Nou nog de praktijk die lang zo makkelijk nog niet is.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden