Hoe filter ik een paginering index met Mysql op getal en letter

.//. Voor als je een paginering hebt met zowel letters als cijfers in de vorm van: A B C etc en 0-9 .//.

if(is_numeric($letter)){
$sql .= " WHERE SUBSTRING(u.name,1,1) REGEXP '[-+]?<a href="/article/article/view/?slug=%3Adigit%3A">:digit:</a> +(\.<a href="/article/article/view/?slug=%3Adigit%3A">:digit:</a> +)?(E[-+]<a href="/article/article/view/?slug=%3Adigit%3A">:digit:</a> +)?' AND cb_businesspartner = 'nee' ";
}
else{
$sql .= " WHERE u.name LIKE '".$letter."%' AND cb_businesspartner = 'nee' ";
}

.//.

mysql> SELECT SUBSTRING('Quadratically',5);
    -> 'ratically'
mysql> SELECT SUBSTRING('foobarbar' FROM 4);
    -> 'barbar'
mysql> SELECT SUBSTRING('Quadratically',5,6);
    -> 'ratica'    
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila', -3);
    -> 'ila'    
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila', -5, 3);
    -> 'aki'
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila' FROM -4 FOR 2);
    -> 'ki'

.//.*http://www.thescripts.com/forum/thread141699.html

 • http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/string-functions.html#function_substr


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden