Beginnen met python: installatie en het Hello World programma

Beginnen met python: installatie en het Hello World programma

In dit artikel zal ik een korte uitleg geven voor beginnende python programmeurs. Python is een eenvoudige programmeertaal die gebaseerd is op C en C++. Door zijn eenvoud wordt python dan ook vaak door beginnende programmeurs gebruikt om de algemene regels van het schrijven van computer programma’s te leren. Voor meer algemene informatie over python zie http://www.leerwiki.nl/Python. in dit artikel ga ik uit van een Windows computer.

Downloaden en installeren

Dit gaat eigenlijk vrij eenvoudig op de site http://www.python.org/download/ staan veel verschillende versies op deze site maar alles met Windows Installer zou moeten werken, verder wordt onderscheid gemaakt tussen 2.x en de 3.x series deze verschillen zijn niet heel groot maar op dit moment is nog het meeste te vinden in de 2.x serie (zelf heb ik de “Python 2.7.1 Windows Installer” gedownload). Installeren wijst zich over het algemeen vanzelf.

Als alles goed is heb je nu python op je computer staan, je kan het vers geïnstalleerde programma draaien om gelijk te beginnen (IDLE python GUI) aanblikken geeft een simpele verwerker. Een betere optie vind ik zelf om ook een scripter te downlaoden en te installeren, dit is een programma om programma’s mee te schrijven, testen en uitvoeren. Zelf gebruik ik PyScripter wat te vinden is op: http://code.google.com/p/pyscripter/downloads/list. Klik het Setup.exe bestand en alles zou zich wederom vanzelf moeten wijzen.

Goed we hebben nu een programmeer omgeving op onze computer en een tool om makkelijk en snel aan het werk te gaan! Nu de harde kennis van python nog.

In de verdere handleiding ga ik er vanuit dat de installatie goed is verlopen en dat je zonder al te veel kleerscheuren een python verwerker open hebt staan.

Commentaar

Misschien wel een van de belangrijkste dingen in het programmeren, “comment” als je in een script een # typt zal de regel daarna worden overgeslagen bij het lezen van je code (tijdens het uitvoeren). Ideaal dus om ook teksten voor mensen toe te voegen aan je codes, een wijze regel in de programmatuur is: een script heeft nooit te veel commentaar! Dus houd het leesbaar voor anderen en jezelf en schrijf wat ieder onderdeel doet.

Voorbeeld:

# Hallo iedereen!

Variabelen

Zie een variabel als een soort label wat verwijst naar een stukje geheugen waar informatie naar kan worden weggeschreven en aangeroepen door de naam van variabele in te typen, om een variabele in eerste instantie toe te wijzen gebruik je het is-gelijk-teken “=” hiervoor schrijf je de naam van je variabel en achter het =-teken schrijf je wat je in het stukje geheugen wat eronder zit wilt wegschrijven, vervolgens kan je dezelfde variabel weer herschrijven door simpelweg dezelfde naam in te typen wederom gevolgd door het =-teken en de nieuwe inhoud erachter te geven. Hierbij nog even wat opmerkingen over de naamgeving:

  • De naam van een variabel is hoofdlettergevoelig (Var en var zijn twee verschillende variabelen)
  • Je mag in de maan van een variabel letters cijfers en _ gebruiken maar het eerste teken moet een letter of _ zijn (Var_1 en _Var1 zijn goed, maar 1_Var of 1Var_ zijn fout)

Er zijn verschillende soorten variabelen die in princiepen niet door elkaar heen gebruikt kunnen worden te zeggen:

String , dit is een rij leestekens getallen of symbolen. Je kan een string omzetten naar een int of float als er geen alleen getallen in je string staan door bijvoorbeeld het “int(string)” respectievelijk “float(string)” commando te gebruiken.

# bijvoorbeeld string

string1 = “abcdefg”

string2 = “12345”

string3 = “!@#$%”

# voorbeeld omzetten string

String1 = “3.14592”

Pi = float(String1)

String2 = “5”

Int1 = int(String2)

Int , dit is een rij getallen variërend van 0 tot en met 9. let op zoals eerder vermeld kan je niet verschillende typen variabelen door elkaar gebruiken dus als je een string en een int in een commando op je scherm wilt krijgen zul je eerst een bewerking moeten uitvoeren om je int in een string om te zetten (bijvoorbeeld door “str(i)” waarbij i een int variabel is)

# voorbeeld int

int1 = 1

int2 = 100

# voorbeeld omzetten int

Int1 = 5

Float1 = float(Int1)

String1 = str(Int)

Float , een float is ook een getal maar nu ook met cijfers achter de komma, hierbij wordt de Engelse notatie van getallen aangehouden waarbij de komma is vervangen door een punt. Ook hierbij is het weer mogelijk om een float in een string om te zetten met “str(f)” waarbij f een float is.

# voorbeeld float

Float1 = 3.14592

Float2 = 2.20371

Long , een minder vaak gebruikt type is eigenlijk gewoon een int die ontzetten lang kan worden als je bijvoorbeeld grote getallen wil toekennen, hiermee rekenen gaat wat latiger omdat het verwerken ervan gewoon veel tijd kost.

# voorbeeld long

Long1 = 123454667890

alles bij elkaar

Verder introduceer ik ook even een manier om teksten op je scherm weer te geven, dit doe je met het print-commando en om verschillende strings bij elkaar in een commando te zetten gebruik je het +-teken.

# voorbeeld print string

Print “hello world”

# voorbeeld print string + string

Var1 = “hello”

Var2 = “World”

Print Var1 + Var2


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden