Hoe krijg ik een speciaal teken met html

Inleiding

   
Wanneer een teken gebruikt dat maar niet goed weergeven kan worden in de browser en bijvoorbeeld wordt vervangen door een ????, bestaat er een alternatief. Speciale tekens kunnen weergegeven worden met een code. Hieronder de symboolcodes:

Stappen

Char  HTML code
 
 
 
 
! !
" " "
# #
$ $
% %
& & &
' '
( (
) )
* *
+ +
, ,
- -
. .
/ /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
: :
; ;
< < <
= =
> > >
? ?
@ @
  
[ [
\ \
] ]
^ ^
_ _
` `
  
{ {
| |
} }
~ ~
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
I I
J J
K K
L L
M M
N N
O O
P P
Q Q
R R
S S
T T
U U
V V
W W
X X
Y Y
Z Z
Symbols
Char  HTML Code
    
¡ ¡ ¡
¢ ¢ ¢
£ £ £
¤ ¤ ¤
¥ ¥ ¥
¦ ¦ ¦ &brkbar;
§ § §
¨ ¨ &um; ¨
© © ©
ª ª ª
« « «
¬ ¬ ¬
­ ­ ­
® ® ®
¯ ¯ ¯ &hibar;
° ° °
± ± ±
² ² ²
³ ³ ³
´ ´ ´
µ µ µ
¶ ¶
· · ·
¸ ¸ ¸
¹ ¹ ¹
º º º
» » »
¼ ¼ ¼
½ ½ ½
¾ ¾ ¾
¿ ¿ ¿
  
× × ×
Ø Ø Ø
  
÷ ÷ ÷
ø ø ø
  
ƒ ƒ ƒ
ˆ ˆ ˆ
˜ ˜ ˜
– –
— —
‘ ‘
’ ’
‚ ‚
“ “
” ”
„ „
† †
‡ ‡
• •
… …
‰ ‰
‹ ‹
› ›
€ € (?)
™ ™
  
a a
b b
c c
d d
e e
f f
g g
h h
i i
j j
k k
l l
m m
n n
o o
p p
q q
r r
s s
t t
u u
v v
w w
x x
y y
z z
Accents
Char  HTML Code
À À À
Á Á Á
  Â
à à Ã
Ä Ä Ä
Å Å Å
Æ Æ Æ
Ç Ç Ç
È È È
É É É
Ê Ê Ê
Ë Ë Ë
Ì Ì Ì
Í Í Í
Î Î Î
Ï Ï Ï
Ð Ð Ð
Ñ Ñ Ñ
Ò Ò Ò
Ó Ó Ó
Ô Ô Ô
Õ Õ Õ
Ö Ö Ö
× × ×
Ø Ø Ø
Ù Ù Ù
Ú Ú Ú
Û Û Û
Ü Ü Ü
Ý Ý Ý
Þ Þ Þ
ß ß ß
à à à
á á á
â â â
ã ã ã
ä ä ä
å å å
æ æ æ
ç ç ç
è è è
é é é
ê ê ê
ë ë ë
ì ì ì
í í í
î î î
ï ï ï
ð ð ð
ñ ñ ñ
ò ò ò
ó ó ó
ô ô ô
õ õ õ
ö ö ö
÷ ÷ ÷
ø ø ø
ù ù ù
ú ú ú
û û û
ü ü ü
ý ý ý
þ þ þ
ÿ ÿ ÿ
  
Œ Œ Œ
œ œ œ
Š Š Š
š š š
Ÿ Ÿ Ÿ

Risico's en Tips

Klik hier voor het toevoegen van tips

Handige Links

Klik hier voor het toevoegen van tips

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden