UBB en HTML wat is het en hoe converteer je het

UBB en HTML? Wat is dat?

UBB en HTML zijn beide talen voor opmaak en programmeren. HTML is uitgebreider dan UBB. Ook wordt HTML gebruikt voor de opmaak van de hele pagina. In HTML kan ook worden ingesteld dat in een tekstvak als er [b] staat het wordt.

UBB-code

De UBB-code lijkt sterk op HTML met als grootste verschil het gebruik van blokhaken [ ] in plaats van de kleiner-dan en groter-dan tekens < > om een tag aan te duiden. In React bestaan UBB-elementen dus ook uit een start-tag, content en een end-tag: attribute1=value1 attribute2=value2 content [/tagname] Een start-tag kan, zoals je hierboven kan zien, attributen bevatten. Welke attributen geldig zijn voor welk element, wat ze doen en welke waarden zijn toegestaan, wordt hieronder per element beschreven. Er zijn 2 manieren om attribuut-waarden toe te kennen; zoals hierboven is geschetst door middel van attribute=value paren, of op de volgende manier: [tagname=value1,value2] content [/tagname] Nadeel van deze 2e methode is dat de volgorde van belang is hetgeen bij de 1e methode niet het geval is. De volgorde waarin de attributen benoemd moeten worden met de "komma-syntax" is beschreven in de syntax van de tag zelf. Attributen kunnen in deze syntax weggelaten worden door niets tussen de komma's in te vullen: [img=,,1]. Attribuut-waarden mogen tussen quotes; in het geval dat een attribuut-waarde spaties, kommas of ook quotes bevat is dit zelfs verplicht. Om een letterlijke quote op te nemen in een attribuut-waarde kan je deze escapen met behulp van een backward slash. Enkele voorbeelden: [abbr="Een text met spaties"] bla [/abbr] [abbr="Quotes 'mixen' kan zonder escapen"] bla [/abbr] [abbr="Anders moet je \"escapen\""] bla [/abbr] Een end-tag is niet voor alle elementen verplicht. In deze gevallen zal dat bij de uitleg van de tag kenbaar worden gemaakt door in de syntax-omschrijving de end-tag tussen haakjes te zetten; bijvoorbeeld: [li] listitem ( [/li] ) Bijna alle elementen kunnen ook met de zogenaamde short-close tag [/] worden afgesloten, uitzondering hierop is de norml-tag. Niet alle elementen kunnen door elkaar gebruikt worden (genest). Over het algemeen kan je stellen dat structuur-elementen en lijsten en tabellen niet binnen tekstopmaak-elementen gebruikt kunnen worden. Het zou te ver gaan om de precieze regels hier te beschrijven, je merkt het vanzelf wanneer een bepaalde nesting van elementen niet werkt

UBB-code wordt vooral op fora gebruikt om makkelijk opmaak aan te bieden, het is een zeer simpel gebruik om tekst bold of schuin te maken. Dit kan met [b] [bold-tekst] [/b] Of [i] schuin [/i]. Dit is zeer gemakkelijk aan te leren. Een kort overzicht van standaard UBB-codes. De diversieteit kan per forum verschillen. Het ene forum heeft bijna geen aangepaste UBB, het andere juist heel veel. Hier volgen een paar Basic-UBB-codes:

 • [b] [/b] voor bolde tekst
 • [i] [/i] voor schuine tekst
 • [u] [/u] voor onderlijnde tekst
 • [img] URL naar plaatje [/img] voor een afbeelding. Dit kan geavanceerder met verschillende parameters.
 • [url= URL die er moet komen ] Tekst van de Hyperlink [/url] voor een link. het '= [URL]'-gedeelte hoeft niet persé, de link kan dan op de hyperlink-tekst-plaats
 • [quote= URL naar de post die gequote moet worden ] Tekst die in die post staat [/quote] Voor een Quote. Je hoeft niet persé een link op te geven, bijvoorbeeld als er geen bron beschikbaar is, of als het een quote uit een artikel oid is.
 • [*] Tekst van een punt uit een gesorteerde lijst je hoeft hier geen [/xx]-tag te plaatsen

Er zijn een heleboel anderen, maar dit is de basis en meestal het enige wat kan op fora. Een hele uitgebreide lijst met UBB-codes: http://gathering.tweakers.net/forum/faq/ubb

HTML-code

HTML is bijna altijd de programmeertaal van een website. Dit is heel geavanceerd, veel meer dan UBB en is inmiddels aangeland bij versie 5, die video's zonder Flash-plugin kan afspelen. De Basis-dingen van hierboven zet ik hier neer voor HTML:

<html>
  <head>
   <title>Hier je titel</title>
  </head>
  <body>
   Hier je tekst met <b>, <u>, enz (alle inhoud)
  </body>
</html>

Ook hierop zijn een boel attributen, en nog een heleboel tags, zoek maar op http://www.handleidinghtml.nl/ Hier staat ook info over CSS op

UBB naar HTML

Stel je hebt een tekst in UBB-code (een lange tekst) en die wil je in HTML zetten. Dit is met de hand natuurlijk geen doen. Er zijn automatische 'vertalers', maar die kan je vergelijken met Google Translator, bagger. Een paar ingewikkelde attributen in de UBB en je kan het al vergeten. Dus voor simpele tekstjes met maximaal hetgeen wat hierboven staat aan UBB kan je op een 'vertaalsite' terecht, bijvoorbeeld http://www.bbcode-to-html.com/ Dit is alleen erg beperkt, het werkt alleen goed met de tags die onderin op de pagina staan.

HTML naar UBB

Dit is wat makkelijker, daar zijn er meerdere van. De beste is voor mij deze: http://www.seabreezecomputers.com/html2bbcode/ Maar je moet natuurlijk wel rekening houden met het feit dat UBB veel minder tags heeft, dus je moet even kijken in die lijst op tweakers.net of de tag wel in UBB bestaat. Ook zijn ingewikkelde parameters als 'SCR' bij IMG niet te converteren.Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden