Hoe maak je een google sitemap voor MediaWiki

Inleiding

Met een sitemap worden alle pagina's die een website bevat gestructureerd bijgehouden. Dit met als doel dat Google of Yahoo Sitemaps deze kunnen indexeren. Om de zoveel tijd controleren zij dit overzicht voor indexering in de zoekmachine. Ook voor MediaWiki kan je een site map aanbieden. Hoe maak je nu eigenlijk zo'n site map voor Mediawiki?

Stappen

  • Maak het volgende bestand aan met bijvoorbeeld Notepad: sitemap.xml.php
  • Plaats hierin de volgende code:
<?php
# -----------------------------------------------------
# MediaWiki - Google Sitemaps generation. v0.3
# 
# A page that'll generate valid Google Sitemaps code
# from the current MediaWiki installation.
# v0.3: Small changes to fix others situations
# v0.2: Updated for MediaWiki 1.5.x
# v0.1: First attempt for MediaWiki 1.4.x
#
# See http://www.thinklemon.com/wiki/MediaWiki:Google_Sitemaps
#
# TODO: Further refinements like caching...
# -----------------------------------------------------

# -----------------------------------------------------
# Includes
# Need to include/require some Mediawiki stuff 
# especially LocalSettings.php for definitions.
# -----------------------------------------------------

define( 'MEDIAWIKI', true );

require_once( './LocalSettings.php' );
require_once( 'includes/GlobalFunctions.php' );

# -----------------------------------------------------
# Send XML header, tell agents this is XML.
# -----------------------------------------------------

header("Content-Type: application/xml; charset=UTF-8");

# -----------------------------------------------------
# Send xml-prolog
# -----------------------------------------------------

echo '<'.'?xml version="1.0" encoding="utf-8"&#160;?'.">\n"; 

# -----------------------------------------------------
# Start connection
# -----------------------------------------------------

$connWikiDB = mysql_pconnect($wgDBserver, $wgDBuser, $wgDBpassword) 
	or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR); 
mysql_select_db($wgDBname, $connWikiDB);

# -----------------------------------------------------
# Build query
# Skipping redirects and MediaWiki namespace
# -----------------------------------------------------

$query_rsPages = "SELECT page_namespace, page_title, page_touched ".
	"FROM ".$wgDBprefix."page ".
	"WHERE (page_is_redirect = 0 AND page_namespace NOT IN (8, 9)) ".
	"ORDER BY page_touched DESC";

# -----------------------------------------------------
# Fetch the data from the DB
# -----------------------------------------------------

$rsPages = mysql_query($query_rsPages, $connWikiDB) or die(mysql_error());
# Fetch the array of pages
$row_rsPages = mysql_fetch_assoc($rsPages);
$totalRows_rsPages = mysql_num_rows($rsPages);

# -----------------------------------------------------
# Start output
# -----------------------------------------------------

?>
<urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84">
<?php 

// Find Project Namespace
if($wgMetaNamespace===FALSE)
	$wgMetaNamespace = str_replace( ' ', '_', $wgSitename );

do { 

	# -----------------------------------------------------
	# 1. Determine the pagetitle using namespace:page_name
	# 2. Set priority of the namespace
	# -----------------------------------------------------
	
	$nPriority = 0;

	switch ($row_rsPages['page_namespace']) {
		case "1":
			$sPageName = "Talk:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.9;
			break;
		case 2:
			$sPageName = "User:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.7;
			break;
		case 3:
			$sPageName = "User_talk:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.6;
			break;
		case 4:
			$sPageName = $wgMetaNamespace.":".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.9;
			break;
		case 5:
			$sPageName = $wgMetaNamespace."_talk:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.8;
			break;
		case 6:
			$sPageName = "Image:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.5;
			break;
		case 7:
			$sPageName = "Image_talk:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.4;
			break;
		case 8:
			$sPageName = "MediaWiki:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.4;
			break;
		case 9:
			$sPageName = "MediaWiki_talk:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.3;
			break;
		case 10:
			$sPageName = "Template:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.3;
			break;
		case 11:
			$sPageName = "Template_talk:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.2;
			break;
		case 12:
			$sPageName = "Help:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.1;
			break;
		case 13:
			$sPageName = "Help_talk:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.1;
			break;
		case 14:
			$sPageName = "$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.6;
			break;
		case 15:
			$sPageName = "Category_talk:".$row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 0.5;
			break;
		default:
			$sPageName = $row_rsPages['page_title'];
			$nPriority = 1;
	}

# -----------------------------------------------------
# Start output
# -----------------------------------------------------

?>
	<url>
		<loc><?php echo fnXmlEncode( "http://" . $wgServerName . eregi_replace('\$1',$sPageName,$wgArticlePath) )&#160;?></loc>
		<lastmod><?php echo fnTimestampToIso($row_rsPages['page_touched']);&#160;?></lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority><?php echo $nPriority&#160;?></priority>
<p>	</url>
<?php } while ($row_rsPages = mysql_fetch_assoc($rsPages));&#160;?>
</urlset>
<?php
</p>
<ol><li> -----------------------------------------------------
</li><li> Clear Connection
</li><li> -----------------------------------------------------
</li></ol>
<p>mysql_free_result($rsPages);
</p>
<ol><li> -----------------------------------------------------
</li><li> General functions
</li><li> -----------------------------------------------------
</li></ol>
<p>// Convert timestamp to ISO format
function fnTimestampToIso($ts) {
	# $ts is a MediaWiki Timestamp (TS_MW)
	# ISO-standard timestamp (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+00:00)
</p><p>	return gmdate( 'Y-m-d\TH:i:s\+00:00', wfTimestamp( TS_UNIX, $ts ) );
}
</p><p>// Convert string to XML safe encoding
function fnXmlEncode( $string ) {
	$string = str_replace( "\r\n", "\n", $string );
	$string = preg_replace( '/[\x00-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f]/', <i>, $string );</i>
	return htmlspecialchars( $string );
}
</p><p>?>
</p>
  • Plaats deze sitemap in de root van je Mediawiki installatie
  • Controleer of het werkt door de sitemap in je browser te open.

Zie het volgende plaatje:

  • Ga vervolgens naar Google en/of Yahoo Sitemaps

Hoe meld je je site map aan bij Google

*Google site maps

Hoe meld je je site map aan bij Yahoo

*of Yahoo Sitemaps
  • Meldt hier de directe link naar je sitemap

Hoe meld je je site map aan bij Ask

  • Voor Ask kies http://submissions.ask.com/ping?sitemap=http://www.JOUWURL.com/sitemap.xml

Tips

Hoe laat je je sitemap automatisch herkennen door zoekmachine

  • Als je in je robots.txt de volgende tekst stopt, vinden zoekmachines je sitemap automatisch:
    SITEMAP:http://www.leerwiki.nl/sitemap.xml.php

Je laten pingen door Moreover en MSN

voorbeeld: http://api.moreover.com/ping?u=http://www.leerwiki.nl/Hoofdpagina

Handige links

*Sitemap Information


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden