BIOS (Basic Input Output System)

Het BIOS (Basic Input Output System) is een zeer belangrijke chip in uw computer. Het BIOS zorgt ervoor dat uw computer weet hoe hardware moet worden aangestuurd en hoe het besturingssysteem moet worden geladen. Het BIOS geeft ook de mogelijkheid om allerlei systeeminstellingen te wijzigen. De bekendste BIOS-fabrikanten zijn Phoenix, Award en AMI.

BIOS

De afkorting BIOS staat voor Basic Input Output System. Dit systeem regelt de communicatie tussen uw processor en de hardware. Ook is het BIOS verantwoordelijk voor het correct opstarten van het besturingssysteem. Iedere computer bevat een BIOS-chip op het moederbord. Het BIOS is een combinatie van hardware en software, omdat de BIOS-chip firmware bevat die zelfs kan worden vervangen door een nieuwere versie. De bekendste BIOS-fabrikanten zijn Phoenix, Award en AMI. Bijna alle IBM PC-compatible moederborden maken gebruik van een BIOS van één van deze fabrikanten.

Het opstarten van de computer

Wanneer u de computer opstart, krijgt u de eerste paar seconden de mogelijkheid om het zogenaamde BIOS Setup programma te openen. U moet dan een bepaalde toets indrukken. Dit verschilt per fabrikant. Bij de ene fabrikant moet u bijvoorbeeld op F1 drukken om naar het BIOS Setup programma te gaan, bij andere fabrikanten kan dit bijvoorbeeld weer door op DEL te drukken. In het setup programma kunt u instellingen betreffende uw hardware wijzigen. Ook kunt u er de systeemdatum en -tijd instellen en bijvoorbeeld een wachtwoord instellen voor het opstarten van de computer.

Bij het opstarten voert uw computer tevens enkele zelftesten uit. Eén daarvan is de Power On Self Test (POST). Deze test controleert of de hardware van de computer goed werkt. Het BIOS controleert bijvoorbeeld op een juiste werking van het geheugen en van de verschillende harde schijven.

Indien er een probleem is met de hardware, dan wordt er een foutmelding weergegeven. Wanneer er een probleem is met het beeldscherm of met de videokaart, dan is het ook mogelijk dat de computer een paar korte piepjes laat horen. Het aantal piepjes is in dat geval de foutcode.

BIOS error codes

Onderstaande lijst geeft een globale weergave van de verschillende error codes die het BIOS kan geven. Bij onderstaande codes moet de XX worden vervangen door een getal tussen de 00 en 99. Zo gaan errors 100 t/m 199 bijvoorbeeld over het moederbord. Realiseert u zich dat de onderstaande lijst alleen van toepassing is op IBM-compatible PC's. De systemen van Apple gebruiken andere error codes.

  • 1XX: Problemen met het moederbord
  • 2XX: Problemen met het geheugen
  • 3XX: Problemen met het toetsenbord
  • 4XX, 5XX en 24XX: problemen met de videokaart
  • 6XX: Problemen met de floppy disk drive of controller
  • 9XX: Problemen met de printerpoort
  • 11XX: Problemen met de SCSI-adapter
  • 17XX: Problemen met de harde schijf of HDD-controller

BIOS updaten

Het is mogelijk om een nieuwe versie van het BIOS te installeren. Soms is dit nodig om bepaalde hardware te ondersteunen of om systeemfouten te herstellen. Dit installeren van een nieuwe versie wordt updaten genoemd. Informatie over het updaten van het BIOS van uw computer kunt u vinden op de website van de betreffende BIOS-fabrikant.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden