Straling in Nederland en België

Inleiding

Door de kernramp met de kerncentrales in Japan is iedereen gespitst op het al dan niet overwaaien van straling naar Europa. Zelfs mijn buurman kwam mij melden dat ik vooral voorlopig met mooi weer niet al te lang in de tuin moet gaan werken.

Hoe groot is het stralingsrisico in Nederland en België?

Straling in Nederland en België

De afstand tussen de Benelux en Japan is in principe dusdanig groot, dat er nauwelijks radioactieve deeltjes door fallout in Nederland en België terecht zullen komen.

Desalniettemin is er op 25 maart 2011 in België een minieme hoeveelheid radioactiviteit van minder dan een miljoenste van een becquerel per kubieke meter gemeten, afkomstig van een luchtstroom uit Japan. Volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is er geen gevaar voor de volksgezondheid en geen reden tot ongerustheid.

Op de website van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunt u zien of er ergens in Nederland verhoogde straling gemeten is. Zij meten dag en nacht het stralingsniveau op meer dan 150 plekken in Nederland en mocht er een verhoging zijn dan wordt er automatisch gewaarschuwd.

De rode puntjes geven de alpha en béta meetstations weer, de blauwe puntjes de gamma meestations.

Zie ook onder links: Nationaal Meetnet Radioactiviteit.

In België heeft men het Telerad systeem, een uitgebreid netwerk van 220 meetstations, vooral gelokaliseerd rond kerncentrales en ander nucleaire installaties, dat om de 10 minuten metingen analyseert. De resultaten kunt u aflezen op de site en het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) geeft uitleg over eventuele pieken. Opbladzijde 6 van dit pdf document vindt u de geografische ligging van de belangrijkste nucleaire sites en van de TELERAD-meetstations.

Op de site van het FANC vindt u tevens allerlei informatie over de kernramp in Japan.

Verschillende vormen van straling

De angst voor blooststelling aan radioactieve straling komt onder andere voort uit het feit dat we het niet kunnen zien, proeven of ruiken maar dat we er op termijn wel allerlei verschillende gezondheidsproblemen en ziektes als schildklierkanker van kunnen krijgen.

We vergeten echter dat we dagelijks aan straling blootgesteld worden.

Er zijn meerdere vormen van straling en die zijn niet allemaal radioactief.

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de volgende vormen:

  • radioactieve straling (ioniserende straling)
  • elektrische wisselvelden (laagfrequente straling)
  • elektrostatische velden
  • magnetische wisselvelden (laagfrequente straling)
  • magnetische statische velden
  • elektromagnetische golven (hoogfrequente straling)
  • kosmische en terrestrische straling (vnl. botsingen van geladen deeltjes uit de ruimte met elementen in de atmosfeer)

Het feit dat niet alle straling radioactief is wil niet zeggen dat ze ook allemaal ongevaarlijk zijn. Vooral hoogfrequente electromagnetische straling blijkt ongezond te zijn, en daar worden we dagelijks veel meer aan blootgesteld dan aan radioactieve straling. Japan mag dan ver weg liggen maar de risico's in eigen land moeten ook niet onderschat worden.

Straling Magnetron, Mobiele Telefoons, Wifi, Zendmasten en Antennes

In dit artikel zijn van belang: radioactieve straling (ioniserende straling) en hoogfrequente elektromagnetische straling. We staan bloot aan hoogfrequente electromagnetische straling (HF-straling) via allerlei draadloze apparatuur zoals de draadloze DECT telefoon, GSM, magnetron, WLAN (draadloos internet), WIFI, UMTS masten etc.

Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat hoogfrequente electromagnetische straling dezelfde effecten kunnen hebben op onze gezondheid als ioniserende gammastraling van nucleaire reacties. Ze beïnvloeden het centraal zenuwstelsel, hersenfrequenties, activiteit van neuronen, de bloeddoorstroming van de hersenen en het cognitieve vermogen negatief.

Er bestaat geen veilig dosis straling als het gaat om effecten op celniveau. Ioniserende straling veroorzaakt genetische schade, onafhankelijk van het niveau van blootstelling, omdat er op ieder willekeurig moment van blootstelling breuken in het DNA kunnen ontstaan.

Daarnaast proberen de cellen zich te beschermen door hun celmembraan te verharden, waardoor hun voedselopname vermindert, ze geen afbraakproducten meer kunnen wegsluizen, ze vroegtijdig afsterven en er celkernmateriaal afgestoten wordt, hetgeen het risico op ontstaan van kanker vergroot.

Gsm straling.jpg
Volgens een expert blijkt dat een blootstelling van 2000 uur aan straling van een GSM het risico op een tumor in de hersenen met 240 procent vergroot. Andere risico's zijn vroegtijdige veroudering, verzwakking van het immuunsysteem, chronische ontstekingsreacties, allergieën, neurodegeneratieve aandoeningen, productie van stressproteïnen etc.

De schadelijke effecten van hoogfrequente straling is reeds uit letterlijk honderden onderzoeken gebleken (voor een overzicht, zie hier en hier).

Er wordt met enige regelmaat beweerd dat er geen harde bewijzen zijn voor de schadelijkheid van gepulste elektromagnetische straling (gsm, gsm-masten, draadloos internet etc.) maar veel onderzoek wordt gefinancierd door de telecomindustrie zelf. Er is echter ook een internationale werkgroep van gerenommeerde wetenschappers, onderzoekers en specialisten in gezondheidsbeleid, die zich gebundeld hebben in de Bionitiative Working Group. Zij brachten een wetenschappelijk ondersteund rapport uit over de invloed van elektromagnetische velden en straling (EMF/EMR) op onze gezondheid.

Daarnaast worden er ook veel niet werkende apparaatjes op de markt gebracht om je tegen gsm-straling te beschermen door lieden die inspelen op de angst van mensen. Een overzichtje vind je hier.

De waarheid zal zoals gewoonlijk wel weer eens in het midden liggen. Het is wellicht niet onverstandig zelf eens in de materie te duiken en zelf een oordeel te vormen over wat u wel en niet acceptabel vindt in uw eigen leefruimte en -omgeving.

Links

Andere artikelen op Leerwiki:Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden